Конспект уроку на тему "Хімічні властивості кислот"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Новосельська Н. В., учитель хімії Христинівської ЗОШ, Черкаська обл.

Цілі: з’ясувати хімічні властивості кислот; дати поняття індикаторів; ознайомити учнів з витискувальним рядом металів; визначити суть реакції обміну; вивчити правила техніки безпеки під час роботи з кислотами.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів

1) Що таке кислоти?

2) Як класифікують ці речовини?

3) Чи мають різні кислоти щось спільне у будові своїх молекул?

II. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Завдяки наявності Гідрогену в молекулах кислот їх водні розчини виявляють спільні властивості. Сьогодні ми познайомимося з найхарактернішими з цих властивостей.

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Тема. Хімічні властивості кислот

Мета: вивчити характерні властивості кислот.

Завдання — вивчити:

1) дію кислот на індикатори;

2) особливості взаємодії з металами;

3) взаємодію з основними оксидами;

4) реакцію обміну;

5) правила техніки безпеки під час роботи з кислотами.

IV. Сприйняття й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

1) Дія кислот на індикатори

Демонстрація 1

У три пробірки із сульфатною кислотою додаємо по кілька крапель різних індикаторів: у першу —лакмус; у другу —метиловий оранжевий; у третю — фенолфталеїн.

Бесіда

• Чи відбулись хімічні реакції? (Так, оскільки відбулася зміна кольору (одна з ознак хімічних реакцій), можна зробити висновок, що хімічні реакції відбулися)

• Про що ми дізналися, досліджуючи дію кислот на індикатори? (Лакмус змінив забарвлення на червоне, метилоранж — на рожеве, фенолфталеїн забарвлення не змінив)

• То що ж це за речовини-індикатори? (Це речовини, які змінюють свое забарвлення під впливом кислот)

2) Дія кислот на метали

Демонстрація 2

Бесіда

• Чи відбувається хімічна взаємодія? (Так, але тільки у першій та другій пробірках)

• За якою ознакою зроблений висновок? (Одніею з ознак хімічних реакцій є виділення газу)

• Чому ж не відбувається взаємодія міді з хлоридною кислотою?

(Пояснения вчителя. Кислоти реагують не з усіма металами однаково. Не всі метали здатні витискувати водень з кислот. За своею активністю метали можна розмістити у так званий витискувальний ряд металів, який розміщено в нашому кабінеті над дошкою (він є і в підручнику).

На основі експериментальних даних цей ряд склав М. М. Бекетов. Метали в цьому ряду розміщені в порядку зменшення їх активности Цей ряд розділений на ліву і праву половину воднем. Метали, що стоять ліворуч від водню, здатні витісняти його з кислот (крім нітратної, під час взаемодії якої з металлами замість водню виділяються інші гази), a mi, що стоять праворуч від водню, ні.

Тепер ви повинні завжди звертатись до цього ряду, щоб правильно складати рівняння хімічних реакцій)

• То які ж продукта реакції утворилися під час взаємодії металів з кислотами? Один з утворених продуктів (водень) сумнівів не викликае, оскільки ви бачили виділення пухирців газу, і, підпаливши його, ви чули характерний звук)

Щоб дослідити, який ще продукт реакції утворився, я пропоную вам ще один дослід.

Демонстрація 3

На годинникове скельце наносимо декілька крапель розчину з першої чи другої пробірки, в якій магній або цинк прореагували з хлоридною кислотою, і тримаємо щипцями скельце над полум’ям спиртівки. 3 розчину випарюється вода і на скельці стають помітними кристали.

(Пояснения вчителя. Це кристали нової складної речовини, що утворилася в результаті реакції, — солі — магній хлориду або цинк хлориду)

Записуємо рівняння хімічної реакції:

• Реакцію взаємодії цинку з хлоридною кислотою запишіть самостійно.

• До якого типу нал ежить ця хімічна реакція?

3) Взаємодія з основними оксидами

Демонстрація 4

АБ + СД = АД + ВС реакція обміну!

Самостійно:

Дописати рівняння реакцій:

ZnO + HNО3 =

Fe2О3 + H24 =

• To в чому суть реакції обміну? (Реакції обміну — це реакції між двома складними речовинами, у результаті яких вони обмінюються своїми складовими частинами)

V. Осмислення, узагальнення і систематизация знань

1) Які хімічні властивості кислот вам відомі?

2) В якому разі буде виділятися водень під час змішування?

а) Zn + H24 =

б) Al + HC1 =

в) Hg + HC1 =

r) Mg + HNО3 =

д) Ва + H34 =

VI. Домашне завдання

Вивчити § 28 (Буринська Н. М. Хімія, 8 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000) у підручнику; закінчити рівняння реакцій (с. 113); скласти одне рівняння реакції обміну, характерно! для кислот.

Хімія. – 2007. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -