Конспект уроку на тему "Солі амонію"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Федорова О. А., учитель хімії ЗОШ № 11 ім. Артема, м. Артемівськ, Донецька обл

Девіз: Практика — основа пізнань!

Цілі уроку: розширити уявлення учнів про солі та їх загальні властивості; ознайомити зі специфічними властивостями солей амонію; вивчити способи одержання та застосування солей амонію; удосконалювати вміння учнів проводити хімічний експеримент, вести спостереження і робити висновки; розвивати дивергентне мислення; формувати старанність, посидючість, уміння зосереджувати увагу на головному, відкидаючи другорядне; здійснювати профорієнтаційне та екологічне виховання.

Обладнання і реактиви: нагрівальний прилад, сірники, скляні палички, NH4, HC1, (NH4)SО4, NaOH, червоний лакмусовий папірець.

Базові поняття і терміни: солі амонію, якісна реакція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Визначення цілей і завдань уроку Повідомлення теми уроку.

Метод «Дивуй!»

Учитель. Діти, ви знаєте таке прислів’я: «Немає диму без вогню»? Що воно означає в літературі? А от у хімії буває дим без вогню. I я зараз це доведу.

Демонстрація досліду. Учитель змочує одну скляну паличку концентрованим розчином амоніаку, а другу — концентрованою хлоридною кислотою і підносить їх одну до одної. З’являється білий дим — дрібні кристалики амоній хлориду.

Учитель. Що це за дим? Звідки він узявся? На ці та інші питания ми відповімо, вивчивши тему уроку «Солі амонію», девіз якого: «Практика — основа пізнань!»

Діти записують тему і девіз у зошити.

Учитель (акцентує увагу учнів на цілях і завданнях уроку). Сьогодні на уроці ми:

• довідаємося про фізичні та хімічні властивості солей амонію;

• проведемо лабораторну роботу;

• з’ясуємо на яйсних реакціях, що саме є реактивом на йон амонію;

• згадаємо вивчений матеріал;

• розв’яжемо задачі з теми «Солі амонію».

II. Актуалізація опорних знань

Учитель. Діти, давайте згадаємо:

• Що ми робили на минулому уроці? (Практичну роботу)

• Що ми одержали? (Амоніак)

• Що вивчили? (Його властивості)

• Як саме одержують амоніак? (Амоніак одержують із солі амонію та лугу)

• Які властивості має амоніак? (Амоніак має властивості слабкого лугу і взаємодіє з кислотами)

III. Вивчення нового матеріалу

Одержання солей амонію

Учитель. Повернемося до нашого досвіду. (Пояснює, що він проробив.)

За фізичними властивостями всі солі амонію добре розчиняються у воді. У чому подібність солей амонію, а в чому відмінність?

Подібність: у всіх солей наявний катіон NH4, a відмінність в аніонах.

Ми повинні навчитися виявляти катіон, тому що до його складу входить елемент Нітроген, який є елементом життя та використовується як добриво.

Навчимося розпізнавати йон амонію, здійснивши лабораторну роботу 3.

Лабораторна робота 3

Діти читають. Згадують правила техніки безпеки. Проводять роботу. Описують. Записують рівняння реакцій і роблять висновки.

Наллємо в пробірку 0,5 мл розчину амоній сульфату і додамо стільки ж натрій гідроксиду. Нагріваємо до кипіння й обережно нюхаемо газ, що виділяється. Це амоніак. Підносимо до отвору червоний лакмусовий папірець. Спостерігаємо, як він синіє, тому що розчин амоніаку мае властивості слабкого лугу.

(NH4)2SO4+2NaOH→2NH3↑+2Н2O+Na2SO4

Висновок. Якісною реакцією на виявлення йонів амонію є взаємодія йонів амонію з гідроксид-іонами. У проведеному досліді це виділення газу.

Підтвердили загальні властивості. Як розпізнати інші йони в розчині?

Випадання осаду є яйсною реакцією на виявлення інших йонів.

IV. «Руханка»

Робота з картками. Учитель називає йони. Якщо в разі виявлення таких йонів випадає осад, діти повинні підняти руки вгору та плеснути в долоні, якщо осаду немає — потрясти руками перед собою.

V. Закріплення

Учитель. Чи існують якісні реакції на виявлення сульфат-іонів і хлорид-іонів?

Якісною реакцією на виявлення сульфат-іонів є взаємодія сульфат-іонів з ионами Барію.

Один учень-практик проводить цю реакцію. Інший — теоретик — записує рівняння в молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

(NH4)2SO4+ВаСl2→BaSO4↓+2NH4C1

Діти аналізують. Чи підтверджується теорія практикою? Чи є практика основою пізнання?

Яйсною реакцією на виявлення хлорид-іонів є взаємодія хлорид-іонів з йонами Аргентуму. Вибирають інших учнів. Один із них є практиком і проводить цю реакцію. Інший — теоретик — записує рівняння в молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

NH4C1+AgNO3→AgCl↓+NH4NO3

Загалышй висновок. Теорія з практикою не розходяться!

Як діє це твердження у житті? Коли слова не розходяться зі справами!

Де застосовуються солі амонію? (У сільському господарстві)

Учні ще раз записують усі вивчені солі амонію.

Які елементи потрібні рослинам? (Припущення)

Яка із солей амонію є найбільш цінним добривом?

Діти наводять приклади та визначають, що амоній нітрат найбільш цінний, тому що у формулі Нітроген зустрічається двічі — у складі катіона й у складі аніона.

VI. Розв’язування задач

Учитель. Давайте на прикладі задачі підтвердимо, яка із солей амонію має найбільший уміст Нітрогену а яка — найменший.

Задача

Яка із нижченаведених солей амонію містить найбільш Нітрогену, а яка — найменше:

NH4NO3, NH4C1, (NH4)2SO4, (NH4)3PO4.

Варіант І (біля дошки один учень): NH4NO3; ω(N) = 35 %.

Варіант ІІ (перший ряд): H4C1; ω(N) = 26 %.

Варіант ІІІ (другий ряд): (NH4)2SO4; ω(N) = 21 %.

Варіант IV (третій ряд): (NH4)3PO4; ω(N) = 28 %.

Учень біля дошки записує результати розв’язання варіантів і робить висновок.

Відповідь: найбільший уміст Нітрогену — у NH4NO3 — ω(N) = 35 %, найменший — у (NH4)2SO4 — ωo(N) = 21 %.

Учитель на вибір збирає зошити з лабораторними роботами.

VII. Підбиття підсумків уроку

Учитель повертається до цілей і завдань уроку Діти роблять висновок.

Виставлення оцінок. Учитель просить дітей визначити, кому поставити оцінки. Хто висловлювався правильно, добре працював на уроці, аргументував свою відповідь.

VIII. Домашне завдання

Вивчити § 12 (Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.). Розв’язати задачу (одну на вибір) з № 80—83 (№ 80 — 9 балів; № 81 — 8 балів; № 82 і 83 — по 10 балів).

Хімія. – 2007. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -