Конспект уроку на тему "Окисно-відновні реакції"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Ісаєва О. В., учитель хімії Довбиської ЗОШ, Баранівський р-н, Житомирська обл.

Цілі уроку: повторити зміст і взаємозв’язок процесів окиснення та відновлення; визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів хімічних реак- цій; закріпити знання основних понять та вміння визначати й застосовувати такі поняття: «ступінь окиснення», «окисник», «відновник», «окиснення», «відновлення»; ознайомити зі значенням окисно-відновних реакцій у природі та на виробництві; сприяти вдосконаленню вміння визначати ступінь окиснення елементів у хімічних формулах, підбирати коефіцієнти методом електронного балансу, визначити тип окисно-відновної реакції; розвивати навички виконання простих хімічних експериментів; формувати вміння працювати в парі, самостійно розподіляючи обов’язки; виховувати пізнавальний інтерес до предмета хімії, виховувати почуття відповідальності за спільну справу.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Основні поняття: окисник, відновник, процес окиснення, процес відновлення, окисно-відновна реакція, реакція без зміни ступеня окиснення; міжмолекулярне окиснення-відновлення, внутрішньо-молекулярне окиснення-відновлення, самоокиснення-відновлення.

Не досить оволодіти премудрістю. Потрібно також уміти користуватися нею.

Цицерон

Знання збираються по краплині, як вода в долоні.

Українське прислів’я

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Повідомлення теми і мети уроку

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Заслухаємо повідомлення учнів про значення окисно-відновних реакцій у природі та на виробництві.

1-й учень. Людина здавна використовує окисно-відновні реакції у повсякденному житті, не замислюючись над природою цих процесів. Ще із сивої давнини людина навчилася використовувати ці процеси для обігрівання житла, приготування їжі,  для виплавлення металів з руд та їх обробки. Людині були відомі процеси корозії (іржавіння) металів.

2-й учень. Так, крок за кроком, накопичувався практичний досвід використання окисно-відновних реакцій. Чимало їх було відкрито ще алхіміками. Вивчення окисно-відновних процесів продовжується і в наш час. І це легко пояснити. Але окисно-відновні процеси відіграють надзвичайно важливу роль у природі, виробництві, техніці та побуті.

3-й учень. Завдяки окисно-відновним процесам на ранніх стадіях існування нашої планети утворилися гірські породи та мінерали. Такі процеси, як виверження вулканів, згоряння метеоритних тіл, грозові розряди в атмосфері завжди супроводжувалися окисно-відновними реакціями.

4-й учень. У живій природі окисно-відновні реакції є основою всіх процесів обміну речовин, які є джерелом енергії (це фотосинтез, дихання, бродіння, гниття).

5-й учень. Окисно-відновні процеси використовуються у металургії під час виплавки чавуну та сталі, одержання та очищення кольорових, рідкісних металів.

6-й учень. В основі виробництв найважливіших неорганічних сполук, таких, як амоніак, сульфатна, нітратна, хлоридна кислоти, покладені процеси окиснення та відновлення.

Учитель. Отже, з цих коротких повідомлень ви довідалися про значення окисно-відновних процесів у житті людини та розвитку виробництва.

IV. Актуалізація опорних знань та коригування

Учитель. З метою закріплення знань, одержаних вами в ході вивчення цієї теми, пропоную заповнити видані вам картки опорного конспекту (див. одаток).

Діти працюють з картками, п. 1, 2.

Взаємоконтроль

Учитель. Обміняйтеся аркушами та виправте помилки, допущені сусідом.

Самоконтроль

Учитель. Поверніть аркуші, всі разом перевіримо правильність виконання завдання.

З допомогою цих схем ми пройдемо умовними сходинками, що приведуть нас до розв’язання вправ на урівняння рівнянь методом електронного балансу.

1. Запишіть схему хімічної реакції.

2. Проставте ступені окиснення елементів у формулах.

3. Випишіть елементи, які змінили ступінь окиснення.

4. 3апишіть процес приєднання чи віддачі електронів, визначте окисник та відновник.

5. Урівняйте схему хімічної реакції, використовуючи коефіцієнти, підібрані методом електронного балансу.

Алгоритм складання окисно-відновного рівняння методом електронного балансу

V. Закріплення навчального матеріалу шляхом виконання завдань у групах

1. Виконайте реакції за інструктивною карткою (результати запишіть у таблицю).

Перша група

а) Проведіть реакцію між Zn та НСl.

б) Проведіть реакцію між BaCl2 і КОН.

Опишіть свої спостереження.

Запишіть рівняння, проставте ступені окиснення, визначте окисник та відновник. Укажіть тип хімічної реакції.

Друга група

а) Проведіть реакцію горіння вугілля.

б) Проведіть реакцію між CuCl2 та КОН.

Опишіть спостереження. Запишіть рівняння реакцій, проставте ступені окиснення, визначте окисник та відновник. Укажіть тип хімічної реакції.

Третя група

а) Проведіть реакцію між Zn і CuCl2.

б) Проведіть реакцію між FeCl3 та NaOH.

Опишіть спостереження. Запишіть рівняння, проставте ступені окиснення, визначте окисник та відновник. Укажіть тип хімічної реакції. Складіть рівняння електронного балансу і розставте коефіцієнти у схемах реакцій. (У кожного учня на картці записана схема.)

Визначте окисник і відновник. Який це тип окисно-відновної реакції? Користуючись заповненою таблицею, складіть опорну схему.

Класифікація окисно-відновних реакцій

VI. Рефлексія

• Що нового ви дізналися на уроці?

• Що вам найбільше сподобалося?

• Що є найбільш складним у цій темі?

VII. Підбиття підсумків уроку

Метод «Мікрофон»

Продовжте речення:

Окисно-відновна реакція — це...

Ступінь окиснення — це...

За зміною ступеня окиснення реакції бувають: ...

Окисно-відновні реакції класифікують: ...

VIII. Домашне завдання

Повторити § 16, виконати впр. 94—97.

Таблиця

№ з/п

Реакція між:

Ознака реакції

Рівняння реакції (для окисно-відновних скласти електронний баланс)

Реакція окисно-відновна

Реакція без зміни ступеня окиснення

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Додаток

Картка для учнів

Прізвище: _____

Клас: _____

Опорний конспект «Окисно-відновні реакції»

Окисно-відновна реакція _____

Окисник _____

Відновник _____

Процес відновлення _____

Процес окиснення _____

Визначення ступеня окиснення (про-

ставити ступені окиснення у формулах).

1. У простих речовинах ступінь окиснення дорівнює:

S, O2, P4, O3, N2, Fe, Ca, C, Cl2, I2, Br2, Li, Mg.

2. У складних речовинах:

• Оксиген має ступінь окиснення _____ (винятки F2O, Cl2O, H2O2, Na2O2);

• Гідроген має ступінь окиснення _____ (винятки CaH2, LiH, AlH3);

Ступінь окиснення металів визначають за _____ зі знаком «+».

Складаємо опорну схему.

Тип реакції

Окисно-відновні реакції

Реакції без зміни ступеня окиснення

Обміну

-

+

Сполучення

+ -

+ -

Розкладу

+

 

Заміщення

+

 

Окисно-відновні реакції класифікують на такі види:

Міжмолекулярне окиснення-відновлення (окисник та відновник входять до складу різних речовин).

Внутрішньомолекулярне окиснення-відновлення (окисник та відновник входять до складу однієї речовини).

Диспропорціонування (самоокиснення-самовідновлення) — один і той самий елемент виступає і окисником і відновником.

Завдання

І

ІІ

ІІІ

IV

V

Бали

 

 

 

 

 

 

Хімія. – 2007. – № 7.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -