Конспект уроку на тему "Хлоридна кислота: одержання, властивості, застосування"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Кулай А. Р., учитель хімії Золотковицької ЗОШ, Мостиський р-н, Львівська обл

Цілі уроку: закріпити знания про хімічні властивості кислот на прикладі хлоридної кислоти; ознайомити учнів з хімічними та фізичними властивостями хлоридної кислоти та хлороводню; навчити якісно визначати хлоридну кислоту та її олії; розвивати навички проведення хімічного експерименту, складання хімічних рівнянь; сформувати вміння робити висновки за результатами хімічних дослідів; з’ясувати галузі застосування хлоридної кислоти; виховувати навички взаємодопомоги та взаємонавчання учнів.

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Обладнання: таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді, періодична система хімічних елементів Д. I. Менделеева, витискувальний ряд металів, завдання для тренувальних вправ, творчі завдання, завдання до гри «Знайди

і виправ»; пробірки, колби, піпетки, розчини нітратної та хлоридної кислот, натрій хлориду, арґентум нітрату, універсальний індикатор, зразки мінералів NAC1, КС1, NaCl∙KCl, KMgCl3∙6H2О.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

Привітання, звіт чергового.

II. Оголошення теми й цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. На сьогоднішньому уроці ви ознайомитеся з одним із найважливіших представнийв кислот — хлоридною кислотою. Ви вже знаете загальні властивості кислот, але на цьому уроці ви конкретизуєте свої знання про хлоридну кислоту, навчитеся спостерігати за ходом хімічних реакцій, спробуєте свої сили як майбутні технологи, хіміки, медики. Ви продовжите навчатися розв’язувати вправи та задачі, які допоможуть вам успішно скласти тематичну атестацію, позмагаетесь у виявленні своїх знань у цікавій грі. А найголовніше: працюючи у групах, ви допоможете навчити своїх однокласників, сформуєте навички взаємодопомоги. Запишіть тему уроку — «Хлоридна кислота». Працюємо за планом:

1. Загальні властивості кислот.

2. Повідомлення технологів, хіміків, медиків.

3. Тренувальні вправи та творчі задачі.

4. Гра «Знайди та виправ».

5. Підсумок.

III. Актуалізація опорних знань та їх коригування

1. Кожен учень має індивідуальні картки з написами кислот. Учитель пропонує показати кислоту. Учні показують відповідну картку. Далі фронтально опитує учнів за планом:

1) Основність кислоти.

2) Валентність кислотного залишку.

3) Оксигеновмісна чи безоксигенова.

4) Тривіальна назва кислоти.

2. Гра «Барон Мюнхгаузен».

Учні повинні підтвердити чи спростувати твердження.

1) Кислоти взаємодіють з усіма без винятку металами за звичайних умов.

2) Сульфатна кислота є безоксигеновою.

3) Унаслідок взаємодії метану з нітратною кислотою утворюється сіль і виділяється водень.

4) Щоб розпізнати серед речовин кислоту, досить скуштувати її.

5) Усі кислоти добре розчинні у воді.

6) У разі додавання лакмусу в кислоту розчин знебарвлюється.

IV. Повідомлення учнів

Виступи учнів, які одержали випереджальне завдання підготувати повідомлення про способи одержання, властивості та сфери застосування хлоридної кислоти.

Технолог. Хлоридну кислоту одержують, розчиняючи хлороводень (НС1) у воді. Це безбарвна рідина. Масова частка НС1 у концентрованій хлоридній кислоті — 37 %, густина ρ = 1,19 г/см3. У промисловості НС1 одержують із простих речовин.

А в лабораторії її одержують, нагріваючи NaСl і концентровану H2SO4:

NaCl+H2SO4=NaHSO4+HCl

Кислота має різкий запах гідроген хлориду, на повітрі димить унаслідок виділення HCl, i тому її називають димною кислотою. Мінерали, з яких можна одержати гідроген хлорид, — це:

• кам’яна сіль (галіт) — NaCl;

• калійна сіль (сильвін) — KCl;

• сильвініт — KC1∙NaCl;

• карналіт — KC1∙MgCl2∙6Н2O.

(Демонструє зразки.)

Пдроген хлорид використовують для одержання синтетичного каучуку, органічних речовин.

Хлоридну кислоту використовують для одержання хлоридів металів, водню, хлору У шкіряній промисловості (для обробки шкіри перед хромового вичинкою), харчовій промисловості, лудильній і паяльній справах (для очищения поверхні металів від оксиде і карбонат), для видалення накипу в трубах.

Xімік. Хлоридна кислота діє на індикатори, оскільки створює кисле середовище. Лакмусовий папірець у кислому середовищі стае червоним.

(Демонструе.)

Хлоридна кислота взаємодіє з металами, що в ряду металів стоять до водню, з утворенням солі та виділеням водню.

Fe+2HCl=FeCl2+H2

Сu+НСl≠

Хлоридна кислота взаємодіє з основними оксидами:

А12O3+6НС1=2АlС3+3Н2

Хлоридна кислота взаємодіє з лугами:

NaOH+HCl=NaCl+Н2O

Якісна реакція на хлоридну кислоту та її солі — це взаємодія з арґентум нітратом. (Демонструє дослід.)

NaCl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3

Хлоридна кислота є типовою сильною кислотою.

Медик. Хлоридна кислота міститься в шлунковому соку. Завдяки їй реакція вмісту шлунка кисла. Саме в такому середовищі активізуються ферменти, які виділяють шлункові залози. Ферменти — це біологічні каталізатори, речовини, що прискорюють біохімічні реакції в організмі. Крім того, кисле

середовище згубно діє на деяй хвороботворні мікроорганізми та припиняє гнильні процеси. Кислота допомагає перетравлювати білки, зумовлюючи їх денатурацію (руйнування). Травлення в шлунку відбувається лише за наявності хлоридної кислоти. Для кращого травления та в разі порушення виділення шлункового соку її продають в аптеках під назвою «Солянка». Калієві та натрієві солі хлоридної кислоти беруть участь у створенні необхідного осмотичного тиску, здатності до збудливості клітин тощо.

V. Пробні та тренувальні вправи (використання вивченого за стандартних умов)

Учні виконують завдання на індивідуальних картках (рівняння реакцій) (див. додаток 1). Потім по черзі пишуть їх біля дошки.

VI. Творчі вправи

Учні поділяються на три групи. Кожна одержує творчу задачу.

1. У склянках без написів містяться розчини HNO3, HCl, NaCl. Як, маючи розчин арґентум нітрату та лакмусовий папірець, розпізнати вміст кожної склянки?

2. На суміш мідних і магнієвих ошурок масою 10 г подіяли хлоридною кислотою. Виділилося 2,24 л водню (н. у). Яка масова частка міді в суміші? Яку масу купрум (II) оксиду можна одержати з цієї суміші?

3. На терезах — однакові маси хлоридної кислоти у двох склянках. Як зміниться рівновага на терезах, якщо вкинути у склянки по маленькому шматочку цинку та магнію однакової маси?

Після розв’язування задач учням пропонується гра «Знайди і виправ». Ці

ж групи отримують аркуші із завданнями, що містять помилки (див. додаток 2). Протягом 2 хв учні повинні знайти та виправити помилки.

VII. Підсумки уроку

VIII. Домашнє завдання

С. 84, 85 (завдання 1, 2) в робочому зошиті (авт. М. М. Савчин).

Додаток 1

1. Напишіть рівняння реакцій між хлоридною кислотою та наведеними речовинами.

2. Дайте назви речовинам.

Додаток 2

Гра «Знайди та виправ»

Перша група

Ag+HCl=AgCl+Н2

К2O+HCl=К2С1+Н2

Друга група

Аu+НС1=АuС132

MgO+HCl=MgCl+Н2

Третя група

Hg+HCl=HgCl22

А12O3+HCl=А1С122

Додаток 3

Руханка

Як відомо, тривале розумове й емоційне напруження призводить до зниження працездатності. Щоб зняти напруження, використовують руханки. Руханка була запропонована учням на стадії розв’язування творчих задач. Після того як учні зайнчили спостерігати за розв’язуванням експериментальної задачі, а дві інші розрахункові задачі ще не були розв’язані учнями біля дошки, для заповнення паузи була використана руханка. її автор — Т. А. Свиридюк (Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії // Хімія.— 2006.— № 18).

Встаньте, учні, посміхніться,

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній,

Ви до Сонця потягніться,

Веретеном обкрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

Додаток 4

Привітання

Урок для вчителя, який любить свою професію, — це творчість, натхнення, радість і задоволення, але це також емоційне напруження. Відкритий урок — це те саме, але для учнів трохи більше емоційного напруження, ніж завжди. Хороше привітання — це каталізатор, що прискорює перехід початкового емоційного напруження в позитивний емоційний стан. Ідея цього привітання належить методисту ЛОІППО Савчин М. М. Учням пропонується пригадати нотний стан. Коли учні по черзі називають ноти, вчитель кожною нотою вітає учнів.

Доброго дня усім!

Революційного успіху!

Міцного здоров’я!

Файного настрою!

Сольідних перемог!

Лякатися не треба!

Сімейного розуміння!

До роботи!

Література

1. Григор’єва В. В. та ін. Загальна хімія: Підручник.— К.: Вища школа, 1991.

2. Гуляєва Н. Г. та ін. Харківські хімічні олімпіади: Навч. посібник.— Х.: ХДУ, 1992.

3. Кулай А. Р. Розв’язування вправ та задач на складання йонних рівнянь реакцій // Відкриті та нестандартні уроки хімії у 9 кл.— Х.: Вид. група «Основа», 2005.

4. Настільна книга педагога: Посібник / Упор. В. М. Андрєєва, В. В. Григораш.— Х.: Вид. група «Основа», 2006.

5. Свиридюк Т. А. Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії // Хімія.— 2006.— № 18.

6. Хімія: Великий довідник для школярів та абітурієнтів.— Тернопіль: НК «Богдан», 2001.

7. Хомченко І. Г. Загальна хімія: Підручник.— К.: Вища школа, 1993.

8. Шабатура М. Н. та ін. Біологія людини: Підручник. 8–9 кл.— К.: Ґенеза, 1997.

9. Шишкунова Н. А. Хлоридна кислота, її властивості, одержання та застосування // Хімія.— 2004.— № 19–21.

Хімія. – 2007. – № 8.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -