Конспект уроку на тему "Закон збереження маси. Хімічні рівняння"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Алексєєва М.А., учитель хімії ліцею №124, м. Донецьк

Цілі: ознайомити учнів із законом збереження маси речовин; сформувати уявлення про роботи Р. Бойля, М. В. Ломоносова й А. Л. Лавуазьє в цій галузі, пояснити значення закону збереження маси в хімії; розкрити сутність хімічних реакцій; розвивати в учнів пізнавальний інтерес; формувати культуру праці.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Хімія вивчає речовини. Речовини вступають у хімічні реакції, у результаті яких утворюються нові речовини. Завдання уроку — з’ясувати, чи відбуваються які-небудь зміни з масою речовини в результаті реакції. Щодо цього вчені висловлювали різні припущення.

Знаменитий англійський фізик Р. Бойль, прожарюючи у відкритій реторті різні метали та зважуючи їх до і після нагрівання, з’ясував, що масса металів збільшується. Він зробив висновок, що маса речовин у результаті хімічної реакції змінюється. Р. Бойль стверджував, що існує якась «вогняна матерія», що в разі нагрівання металу з’єднується з останнім, збільшуючи його масу.

М. В. Ломоносов, на відміну від Р. Бойля, прожарював метали не на відкритому повітрі, а в запаяних ретортах і зважував їх до і після прожарювання. Згідно з цими дослідами, масса речовин до і після реакції залишалася без змін.

Як ви вважаєте, де істина? Дайте обґрунтовану відповідь.

Демонстрація досліду, що підтверджує закон збереження маси речовин.

Бесіда

1. Чи відбулася хімічна реакція?

2. За якими ознаками ви судите про

те, що хімічна реакція відбулася?

Висновок: маси речовин до і після хімічної реакції однакові.

У 1748 році М. В. Ломоносов сформулював результати своїх дослідів у вигляді закону збереження маси: «Усі зміни, що відбуваються в натурі, мають таку суть, що скільки чого в одного тіла віднімається, стільки додасться до іншого: так, коли де убуде трохи матерії, то збільшиться в іншому місці». На думку Ломоносова, метали, що нагріваються, з’єднуються з корпускулами повітря, при цьому металева зола в посудині стає важчою, отже, повітря, що міститься в посудині, зменшується у вазі на стільки ж.

У 1789 році закон збереження маси незалежно від Ломоносова був сформульований французьким хіміком А. Лавуазьє. Лавуазьє показав, що метал унаслідок нагрівання перетворюється на окалину в результаті приєднання порції найзвичайнісінького повітря. Окалина важча за метал, з якого вона утворилася, рівно на стільки, скільки важить кількість повітря, що з’єдналося з металом.

Закон збереження маси ввійшов в історію як закон Ломоносова — Лавуазьє. Його сучасне формулювання таке:

Загальна маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, одержаних у результаті реакції.

Дамо пояснення цьому закону з погляду атомно-молекулярного вчення на прикладі реакції розкладу води під дією постійного електричного струму.

Робота з табл. 1.

Таблиця 1

Схема розкладання молекул води під дією постійного струму

Бесіда

1. З яких частинок складається речовина вода?

2. Що таке молекула?

3. З яких частинок складається молекула?

4. Що таке атом?

5. Що відбувається з молекулами води під час пропускання через неї постійного електричного струму?

Отже, під час хімічних реакцій молекули вихідних речовин руйнуються до атомів. Молекули нових речовин утворюються з тих же атомів, з яких складалися молекули вихідних речовин. Оскільки кожен атом мае певну масу й атоми під час хімічних реакцій зберігаються, то й загальні маси речовин до і після реакції будуть рівними.

Яке значения закону збереження маси речовин?

1) Він підтверджує, що речовини не зникають безвісти й не утворю ються з нічого.

2) Закон підтверджує висновок про те, що сутність хімічних реакцій полягає в перерозподілі атомів вихідних речовин і утворенні нових сполук.

Одним із прикладів хімічної реакції є горіння свічки. Але ж у процесі горіння свічки її маса явно зменшується. Чи суперечить це закону збереження маси?

Закон збереження маси речовин спостерігається тільки під час явищ, що відбуваються без руйнування атомів. Отже, межі застосування цього закону — хімічні перетворення.

3) Закон дозволяє складати рівняння реакцій і здійснювати за ними розрахунки.

Закон збереження маси речовин є основою для складання рівнянь хімічних реакцій. Хімічні рівняння — це спосіб записувати хімічні процеси та їхні явища. До цього вдавалися ще в середні віки. Однак тоді алхіміки приховували свої знания й зашифровували свої записи. Сьогодні рівняння реакцій записують на підставі загальноприйнятих положень, прочитати їх

може будь-хто, знайомий з основами хімії. Якщо сказати, що символи хімічних елементів — це літери хімічної мови, то формули сполук — це слова, а рівняння — цілі фрази. Так, фразу «вода розкладається з утворенням водню й кисню» можна записати з допомогою такої схеми:

Оскільки маса речовин, що вступили в хімічні реакції, дорівнюють масі речовин, що утворилися в результаті реакції, то кільйсть усіх атомів хімічних елементів у схемі потрібно зрівняти. Для рівняння використовують коефіцієнти.

2∙(2∙1+16)=36  4∙1=4  2∙16=32

36 = 36

Рівність числа атомів у лівій частині числу атомів у правій частині й зумовлена цим рівність мае речовин є доказом правильності розміщення коефіцієнтів.

Хімічне рівняння — це умовний запис хімічних реакцій з допомогою хімічних формул і коефіцієнтів.

Наше завдання — навчитися розставляти коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій.

Приклад:

ВаО+2С1=ВаС122О

Вправа 1. Розв’язування вправ на розміщення коефіцієнтів у схемах хіміч-

них реакцій.

Вправа 2. Робота з картками «Піднімаємося на хімічний Олімп».

Бесіда під час виконання впр. 2

1. Що називається валентністю?

2. Який порядок складання хімічних формул за відомою валентністю атомів хімічних елементів?

Учитель (після закінчення виконання вправ). На наступних уроках ви вдосконалюватимете своє вміння розставляти коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій.

III. Домашне завдання

§ 16, 17 прочитати, усно відповісти на запитання 1, 2 (с. 56), 1 (с. 57), письмово розв’язати вир. 2(a) (с. 57—58).

IV. Підбиття підсумків

Робота з табл. 2.

Таблиця 2

Бесіда

1. Як уперше був відкритий закон збереження маси?

2. Хто через деякий час повторно відкрив цей закон?

3. Що можна сказати про суму мас реагентів і суму мае продуктів реакції?

 

Хімія.- 2007. – № 8.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -