Конспект уроку на тему: "Чорна металургія"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мета уроку:

 • сформувати поняття "металургійний комплекс", визначити його склад комплексу і значення у госпо¬дарстві України;
 • розглянути особливості сировинної бази, виробничого процесу, типи підприємств, види продукції, принципи і центри розміщення, міжгалузеві зв'язки чорної металургії, проблеми і перспективи розвитку;
 • розвивати пам'ять, мислення, вміння вільно висловлювати свої думки;
 • виховувати економічну та екологічну культуру;
 • продовжити формувати вміння працювати в групах, працювати з контурними картами.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Типи міні-модулів:

 1. Установчо-мотиваційний
 2. Змістово-пошуковий
 3. Оцінно-смисловий

Обладнання: карти України, атласи, опорні конспекти уроку, зразки корисних копалин, контурні карти, пересувна дошка з ватманом, маркер, малюнки-плакати до уроку "Способи виплавки металу", "Виробничий процес у чорній металургії", "Асоціативний ланцюжок".

На дошці:

 • тема, закрита картою;
 • плакати до уроку;
 • Малюнки-плакати до уроку:
 1. "Виробничий процес у чорній металургії і типи підприємств",
 2. "Способи виплавки металу",
 3. "Асоціативні ланцюжки".

На партах:

 • опорні конспекти;
 • картки самоконтролю;
 • підручники, атласи, контурні карти.

Додатковий стіл:

 • зразки корисних копалин;
 • умовні значки (клейкі).

Нові поняття:

Пояснювати під час вивчення теми, самостійно доопрацювати терміни вдома.

Кокс – твердий залишок, утворюється під час коксування кам'яного вугілля. Паливо і відновник залізної руди.
Домна  піч для виплавки чавуну. У домні відбувається відновлення заліза з оксидів і насичення його вуглецем. Працює безперервно близько 10 років. Перші домни відомі з XIV сторіччя.
Феросплав  сплав заліза з іншими елементами (хром, манган, титан). Утворюється легована сталь з певними якостями.
Чавун  сплав заліза з вуглецем. Дуже крихкий, виплавляють у домнах.

1. Установчо-мотиваційний міні-модуль

Асоціативні ланцюжки

Знайдіть зайве, поясніть чому

 • Легка промисловість, важка промисловість, залізна руда.
 • Торф, енергетика, марганцева руда.
 • Енергоблок, кокс, АЕС.
 • Харчова промисловість, текстильна промисловість, чорна металургія.

Оголошення теми

Всем известно: без метала
Все на свете бы стояло!
Даже в древности металлы
Люди в печах выплавляли,
Чтобы сделать из руды
Косы, стрелы, топоры
Всем нужны чугун и сталь,
Труби-ка пойди достань!
Я для многого сгожусь
Хоть и черною зовусь!

Актуалізація знань

 • Чи знайомі вам словосполучення: "металургійний комплекс", "чорна металургія". Як ви їх розумієте?
 • Що виробляє ця галузь?
 • Які знання 8-го класу нам допоможуть сьогодні на уроці?
 • Які знання з інших предметів вам знадобляться?

Очікування

Написати очікуванні результати на ватмані (усі разом):

 • засвоїти поняття "металургійний комплекс", "чорна металургія";
 • згадати сировинну базу галузі металургії;
 • ознайомитись із виробничим процесом у чорній металургії, з різними способами виплавляння металу;
 • виявити фактори розміщення підприємств чорної металургії;
 • почати виконувати практичну роботу № 8;
 • опрацювати опорні конспекти;
 • удосконалювати вміння працювати з картою;
 • правильно дати оцінку своїй роботі (картки самоконтролю).

Групова робота з картами

Згадати, знайти на карті "Господарство України" або "Металургійний комплекс" і перенести на настінну карту умовними позначками басейни чи родовища корисних копалин, що використовують у чорній металургії.

Позначення залізної руди  - залізна руда (Криворізький, Кременчуцький, Білозерський, Керченський); 
Позначення камяного вугілля  - кам'яне вугілля (Донбас); 
Позначення марганцевої руди  - марганцева руда (Нікопольський, Великотокмацький); 
Позначення вапняка флюсового  - вапняк флюсовий (Донбас, Крим); 
Позначення вогнетривкої глини  - вогнетривка глина (Донбас, Запорізька обл.).

Випереджальне завдання учнів

 • Дати коротку характеристику мінералів;
 • показати зовнішній вигляд (колекція корисних копалин);
 • викласти додаткові історичні відомості (факти з енциклопедій, мережі Internet) про ці корисні копалини.

Залізна руда

 • Первісні люди переробляли легкоплавні бурі залізняки в маленьких печах на деревному вугіллі. Пізніше в домницях, а згодом у домнах плавили и інші руди, виплавляючи чавун. Перші відливки з чавуну виробляли в Китаї за 300-600 р. до н. е. (плавили в тиглях). Слово "чавун" китайського походження. "Чугун" – "литво", "лиття".
 • Людина навчилася використовувати залізо за тисячі років до нашої ери. Залізні метеорити вона перетворювала в прикраси, знаряддя праці і полювання. їх знаходять у індіанців Північної Америки, жителів Близького Сходу. Залізні обручки цінували в давнину дорожче від золотих чи срібних. Залізну вісь для колісниць мали єгипетські фараони. Найдавніша прикраса із заліза – буси з метеоритного заліза, які знайшли в Єгипті, їм 6 тис. років. Тоді залізо було коштовним матеріалом.
 • Найбільше використовують сталь, рідше – чавун. Чисте залізо можна виплавити тільки в космічних або лабораторних умовах, бо в звичайних умовах – завжди буде оксид.

Марганцева руда

 • Марганцеву руду використовують у чорній металургії як легуючий (облагороджуючий) метал. Завдяки їй підвищується цупкість, твердість сталі. Сталь стає немагнітною (роблять рейки, зброю). Найбільший в Україні і світі – Нікопольський басейн (м. Ніко¬поль, м. Марганець). Добувають у кар'єрах та шахтах.

Інша сировина для чорної металургії

 • В Україні використовують у чорній металургії кам'яне вугілля Донбасу – воно добре коксується, запаси – великі, але видобувають його з глибин більше 1000 м – це дуже небезпечно і дорого.
 • Вапняки флюсові – осадові горні породи, що використовують у чорній металургії для очищення металів. Ще у чорній металургії потрібна вогнетривка глина, якою обробляють внутрішні стінки доменних печей, де температура сягає понад 1,5 тис. °С.

Бесіда

 • Що встигли згадати і дізнатися нового?

2. Змістово-пошуковий міні-модуль

Учитель. На попередньому міні-модулі ми з вами згадали сировинну базу чорної металургії, зараз на основі цих знань доведемо розміщення основних центрів чорної металургії.

Робота з картою

Фронтальна робота з картою в атласі "Чорна металургія". За допомогою дітей учитель відмічає центри на настінній карті умовними позначками.

 • Придніпров'я, Приазов'я, Донбас – основні центри чорної металургії. Наприклад, з Придніпров'я експортують:
 • Кривий Ріг – залізна руда, агломерат, окатиші, прокат, арматура, катанка, обладнання для гірничої промисловості.
 • Нікополь – феросплави, марганцева руда, ста¬леві труби.
 • Новомосковськ – труби великого діаметра.
 • Дніпропетровськ – труби, металургійне устат¬кування.
 • Дніпродзержинськ – кокс, прокат чорних мета¬лів тощо.

Прийом "Два  чотири  всі разом"

Завдання. З'ясуйте фактори розміщення під¬приємств чорної металургії.

Учитель пише на дошці (ватмані) пропозиції.

Матеріалоємні: 
 • cировинний;
 • паливний (вугілля, газ);
 • між сировиною і паливом;
 • споживачі (машинобудівні заводи);
 • транспортний;
 • водомісткість;
 • енергомісткість;
 • екологічний.
 

Розповідь учителя

 • Україна посідає провідні позиції у світі з виробництва чорних металів. (Наводить певні факти з опорного конспекту.)
 • Чорна металургія – галузь спеціалізації України, з якою вона виходить на світовий рівень. Чим же і як займається ця галузь?
 • Подивіться на малюнок у підручнику. Тут представлений комплекс виробництв чорної металургії.
 • Склад галузі (опорний конспект).
 • Схема виробничого циклу у чорній металургії (опорний конспект, малюнок-плакат на дошці).

У металургії переважають комбінати повного циклу з послідовною переробкою сировини: із залізної руди у доменних печах виробляють чавун, із рідкого чавуну і металобрухту у конвертерних, мартенівських, електричних печах виробляють сталь – із неї прокат. Переробні заводи – виробляють сталь, з металобрухту – орієнтуються НА споживача та сировину.

Випереджальні завдання

"Проект "Способи виплавки металу":
І група – доменний;
ІІ група – конвертерний;
ІІІ група –- електродугові печі;
IV група – порошкова металургія
(демонструють малюнки-плакати).

Бесіда

Учасники груп ставлять одне одному запитання.

3. Оцінно-смисловий міні-модуль

Робота індивідуальна з опорними конспектами

Завдання: Заповніть олівцем порожні клітинки в "Схемі міжгалузевих зв’язків чорної металургії".

Зверніть увагу на зворотні зв’язки.

Практична робота №8

Завдання: На контурній карті позначте основні центри чорної металургії (завершення роботи на наступному уроці).

Дослідницькі задачі

1) На виробництво 1 т. чавуну треба:

 • 1.5 т. залізної руди;
 • 1.5 т. коксу;
 • 0.5 т. вапняку;
 • 30 м3 води.

Річне виробництво чавуну приблизно 20 млн. т.
Скільки потрібно перелічених інгредієнтів?

2)  Де і за яких умов в Україні в майбутньому можна було б побудувати металургійні комбінати (використати опорні конспекти, карти, здобуті знання)?

Заповнення карток самооцінювання (обговорення оцінок).

Бесіда
• Що нового ви дізналися для себе на уроці?
• Які перспективи, проблеми галузі?

Домашнє завдання

• Опрацювати параграф
• Доробити задану частину практичної роботи № 8
 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -