Конспект уроку на тему: «Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних звуків слів іншомовного походження»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 10 класу.

 

Тема заняття: «Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних звуків слів іншомовного походження».

Мета заняття:

Дидактична – Дати учням поняття про власне українські слова та запозичені, навчати вирізняти запозичені слова з тексту, звернути увагу на їх правопис, ознайомитися із синонімічним багатством рідної мови, закріпити    це на практиці, шляхом виконання вправ

Виховна – Виховувати патріота

Розвиваюча – Розвивати мислення, творчі здібності студентів, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці

Вид заняття: Практичне заняття

Форма проведення заняття: Виконання вправ

Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти

Література

Обов’язкова

1.     Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

2.     Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова

3.     Збірник диктантів.-Д.,1999.

4.     Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

5.     Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання: комп’ютер

                                          Eпіграф : "Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку

                                                           українську мову. Та це аж ніяк не озна-

                                                           чає, що нам є чужими чи далекими мо-

                                                           ви інших народів".

                                                                                               П.Тичина

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.   Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

-                     власне українські слова;

-                     розрізнення власне українських слів та запозичених;

-                     синонімічне багатство мови;

-                     роль фразеологізмів у мовленні;

-                     стилістичні засоби лексикології та фразеології.

3.   Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої теми)

4.   Актуалізація опорних знань – виконання вправ

По-перше слід навчитися розрізняти власне українські та запозичені слова. Для цього слід запам¢ятати всього сім правил. Шість із них легко запам¢ятати за допомогою слова АЕРОФІЛЬТР.

1.   Майже всі слова, які починаються на А, Е, І  - іншомовного походження: абажур, ефір.

2.   В іншомовних словах бувають збіги голосних: біолог (в українській мові такий збіг може бути лише на межі префікса і кореня: виорати).

3.   Іншомовним словам властиві важкі для вимови збіги приголосних: демонстрант, шифр.

4.   Іншомовного походження всі ті слова, які мають звук Ф: футбол, виняток - Фастів, форкати, фе.

5.   В іншомовних словах не чергуються О, Е з І та немає випадних О, Е: бетон- бетону, бюлетень - бюлетеня.

6.   В іншомовних словах рідко виділяються префікси й суфікси, а корінь може бути багатоскладовим: вітамін.

7.   Частина іншомовних слів з кінцевим голосним не відмінюється: кенгуру, амплуа.

Написання -ь-, апосрофа у запозичених словах

 -ь- та апостроф в основному вживаються так само, як і в українській мові: асфальт, об¢єкт, батальйон, портьєра

             Апостроф перед Я, Ю, Є, Ї ставиться не тільки після губних та Р, а й після шиплячих та задньоротових, якщо після них чується Й: комп¢ютер, Руж¢є, Х¢юстон.

Подвоєння приголосних

1.   У власних іншомовних назвах і похідних словах подвоєння букв зберігається: Андорра, Яффа, Одіссей . Але: Гавана, Бразилія - Дивись словник!

2.   У загальних іншомовних назвах букви звичайно не подвоюються: каса, колона, грип.

3.   В деяких недавно запозичених іменах подвоєння букв зберігається: Аполлон, Емма.

"Правило дев¢ятки"

И пишемо після приголосних: Де ти з¢їси цю чашу жиру, у інших випадках І. (Винятки перевіряємо за словником)

5.   Коментар відповідей та робіт  студентів

6.  Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати)

Вправа № 1

Випишіть у дві колонки: 1) іншомовні слова, 2) українські слова.

1. Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.

2. Зупинка, інтермецо, механік, кіно, столяр, вікно, рогіз, масштаб, внизу, віньєтка, матч, канікули, грім, сніг, кабінет, штепсель, стіл, сутінки, бутерброд, хліб, абревіатура, інтеграл, комюніке, високо, каучук, нетто, щоденник, око.

Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Ромена Роллана. Українське прислів¢я.

(Уся радість життя у творчості.

Око бачить далеко, а розум - глибоко)

Вправа № 2

Запишіть загадки. Відгадки - іншомовні слова. Поясніть їх написання.

             Висить на стіні і в той же час падає. (барометр)

             По дроту ходить, пітьму розгонить. (електрика)

             Дерево та дріт - кричить на весь світ. (телеграф)

             Я хоч маленький, та удаленький, варто глянути на мене - і відразу знатимеш свій шлях. (компас)

Вправа № 3

Ввести у речення українські слова, які є синонімами до наведених іншомовних слів.

 Дисципліна, протест, стабільний.

Словниковий  диктант

Дефект, цивільний, рецидив, ревізія, гігант, директор, деградація, алея, ванна, тонна, алфавіт, стюардеса, рація, циркуль, радіус, нетто.

Поясніть правопис слів.

Вправа № 4

Подані російською мовою слова іншомовного походження запишіть по-українському в дві колонки: 1) з подвоєнням букв, 2) без подвоєння.

Вилла, интермеццо, Даллас, иммунитет, ватт, панно, импрессионизм, Ренн, дроссель, миссия, Одиссей, оппортунизм, лемма, манна, Эссен, оппонент, касса, нетто, иррациональный, антенна, ванна, миссис, сюрреализм, аннотация, трасса, Оттава, Ноттингем, эффект, регресс, Цвиккау, Яссы, ипподром.

Ключ. З перших букв прочитаэте закынчення вислову М.Горького "Усе прекрасне в людині - ..."(від променів сонця і від молока матері).

Вправа № 5

Подані слова запишіть українською мовою в дві колонки: 1) з буквою -і-, 2) з буквою -и-.

Щегол, бидон, экипаж, азимут, синус, законченность, прорва, тревога, ящик, эпитет, рацион, эпизод, Египет, Пакистан, четкость, нумизмат, ориентация, риторика, юбилей, аферист, утопист, Мадрид, Ориноко, Вашингтон, цистерна, офицер, язык, юность.

Ключ. З перших букв прочитаєте вислів Л.Толстого.

(Безперечною умовою щастя є праця)

7.   Коментар роботи студентів

8. Підсумок заняття:

Виставлення оцінок, закріплення вивчених правил

ПРАВОПИС СЛІВ
ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

НАПИСАННЯ ПОДВОЄНИХ 
І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ

1) У загальних назвах іншомовного походження приголосні (на відміну від російської мови) звичайно не подвоюються: грип, група, ідилічний, інтелектуальний, колектив, комісія, сума, інтермецо, белетристика, ват (але Ватт), піанісимо, шасі та ін.

Подвоєння зберігається лише в 17 загальних назвах, а саме: аннали, бонна, брутто, нетто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра.

2) Подвоєний приголосний при збігу однакових приголосних префікса і кореня маємо тільки тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: апперцепція (бо є перцепція), імміграція (бо є міграція), інновація (бо є новація), ірраціональний (бо є раціональний), ірреальний (бо є реальний), контрреволюція (бо є революція), сюрреалізм (бо є реалізм).

 !  Увага. Якщо непрефіксальне слово своїм змістом далеко відходить від префіксального (напр.: нотаціяанотація, конотація), то приголосний не подвоюється.

3) Подвоєні приголосні зберігаються у власних іншомовних назвах (географічних, особових та інших): Гаронна, Голландія, Калькутта, Марокко, Міссурі, Ніцца, Яффа; Бетті, Джонні, Мюллер, Руссо, Торрічеллі, Шиллер.

Подвоєні приголосні зберігаються й в усіх похідних словах: марокканець (Марокко), яффський (Яффа), голландський (Голландія), шиллерівський (Шиллер), мюллерівський (Мюллер) та ін.

Вправа 1. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

 

● З виділеними словами складіть речення.

Вправа 2. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами (О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках (Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко). 6. І на людину, що не вмітиме пісні, дивитимуться як на справжнього конт(р)еволюціонера (О. Довженко).

Вправа 3. Перекладіть українською мовою. Порівняйте вживання подвоєних букв в іншомовних словах у російський і українській мовах.

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький). 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Короленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (И. Тургенев). 5. Производить эффект — их наслажде­ние (М. Лермонтов).

Вправа 4. Перепишіть слова, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження. З’ясуйте походження та значення виділених слів, складіть з ними речення.

Ас…ортимент, мас…а, брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційний, кор…уп­ція, колон…а, контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, ас…игнаційний, забал…отова­ний, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, кол…егія, кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, ком…ерція, кор…ектор, колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, оп…нент, Ізабел…а, ас…амблея, бравіс…имо, шас…і.

Вправа 5. Випишіть слова іншомовного походження з поданого тексту і поясніть їх правопис.

Лізинг — довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення. Лізинг є способом фінансування інвестицій і активізації збуту, що базується на збереженні прав власності на товар за орендодавцем. При лізингових операціях орендодавець купує машини, обладнання, транспортні засоби, виробничі споруди, ЕОМ, інші основні фонди і передає їх за угодою орендареві для використання з виробничою метою, зберігаючи при цьому право власності на них до кінця угоди. Лізинг є специфічною формою фінансування капітальних вкладень, альтернативною традиційному банківському кредитуванню і використанню для придбан­ня основних фондів власних фінансових ресурсів. Він дає змогу підприємствам та організаціям отримати необхідні виробничі фонди без значних одноразових витрат, а також уникнути втрат, пов’язаних з моральним старінням засобів виробництва.

«Фінансового словника»).

Вправа 6. І. Перекладіть іншомовні слова українською мовою, поясніть їх правопис.

Коррупция, ассоциация, корреляция, коэффициент, ассортимент, ассигнование, концессия, классификация, варрант, аккумуляция, сумма, регрессия, офферта, корреспондент, индоссамент,
коммерсант.

ІІ. Користуючись словниками, з’ясуйте походження і значення невідомих вам слів. З виділеними словами складіть речення і запишіть їх.

Вправа 7. Розкрийте дужки, запишіть правильно слова, поясніть їх правопис. Визначте походження й значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних слів».

Не(т, тт)о, д(и, і)лер, субс(и, і)дія, емі(с, сс)ія, серт(и, і)фікат, рец(и, і)пієнт, рейт(и, і)нг, бру(т, тт)о, д(и, і)віденд, па(с, сс)ив,  ліз(и, і)нг, клір(и, і)нг, м(і, и)грація, консорц(і, и)ум, інка(с, сс)а­тор, аукц(і, и)он, ауд(и, і)тор.

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть правопис слів іншомовного походження. Визначте їх роль у тексті.

Маркетинг

Рыночная концепция управления всем комплексом производственно-сбытовой и торговой деятельности предприятий, фирм, корпораций, состоящая в выявлении и превращении покупательной способности потребителя в реальный спрос на товар или услуги, а также с доведением данного товара или данной услуги до конечного потребителя. Маркетинг представляет собой систему организации деятельности фирмы, направленную на получение намеченной прибыли или достижение других целей.

Необходимость в маркетинге возникает всегда в процессе развития производства и рынка, особенно на этапе, характеризующемся высоким уровнем предложения товаров. Маркетинг включает организационно-технический, экономический, социальный и дру­гие аспекты.

(З газети).

Передавання звука j та голосних

1) Відповідно до вимови j у словах французького походження передається через ж: жабо, Жанна, журі; у словах англійського походження — через дж: джаз, джемпер, Джерсі; у словах іспанського походження — через х: хунта, Бадахос.

2) Початкове іе (hie) передається через іє: ієрарх, ієрархія, ієрогліф, але: єзу^т, єна (грошова одиниця Японії), Єрусалим.

Початкове je передається через є: євсен, єсперсен.

3) Початкові іо, yо, jo передаються через іо, коли в українській мові вони вимовляються як два склади: іон, іонізатор, Іонічне море; через йо, коли вони вимовляються як один склад: йод, йота, Йорданія, Нью-Йорк, Йосип та ін.

4) І, у (а також u німецького дифтонга еu) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно передаються окремим знаком: конвеєр, лояльний, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, але: Гавайї, Гойя, Савойя, Фейєрбах; також майя (народність), фойє.

5) Залежно від позиції та вимови в українській мові і, у (ігрек) передаються також літерами і, ї та и.

А) І в словах іншомовного походження пишеться:

1) На початку слова: ідея, інструкція, інтернаціональний; Індія, Іспанія; Ібсен, Ізабелла.

2) Після приголосного перед голосним, є та й: геніальний, діалектика, матеріал, клієнт, гієна, революціонер, радіус, радій, тріумф, аудієнція, Віардо та ін.

І в середині слова перед голосним іноді переходить у й: бар’єр, курйоз, серйозний, ар’єргард, кар’єра, п’єса.

Іа в кінці слова передається через ія: артерія, індустрія, історія, хімія.

3) Після приголосних перед наступними приголосними і в
кінці слова в особових іменах і географічних назвах: Капрі,
Лісабон, Міссісіпі, Нагасакі, Поті, Сочі, Севілья, Сідней, Грімм, Россіні, Дізель, лісабонський.

 !  Увага. Власні імена, які стали загальними, пишуться за правилами правопису загальних назв іншомовного походження: дизель, хоча Дізель.

4) Після приголосних у кінці невідмінюваних слів: мерсі, парі, таксі, журі, колібрі, візаві.

5) Перед наступним приголосним у таких невідмінюваних словах, як гратіс, піанісимо й под.

6) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним (правило «десятки»): бізнес, пілот, вібрація, академік, фінанси, графік, гімн, кіно, архів, хімія, література, республіка, комуніст, ніша.

 !  Увага. У ряді слів іншомовного походження, які давно засвоєні українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н відповідно до вимови пишеться и: бурмистер (але бургомістр), вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера та ін.).

И пишеться також у словах, запозичених зі східних мов, переважно тюркських: башкир, гиря, калмик, кинджал, кисет, кишлак, а також у словах церковного вжитку: диякон, єпископ, єпитимія, єпитрахиль, камилавка, митра, митрополит, християнство та ін.

Б) Ї(ї) пишеться після голосного: прозаїк, мозаїка, на^вний, ру^на, Ка^р, Єне^да, Ізма^л.

Але в складних словах, в яких перша частина закінчується голосним, на початку другої частини пишеться і: староіндійський, новоірландський; так само і пишеться після префікса, що закінчується на голосний або приголосний: доісторичний, антиісто­ричний, поінформувати; безідейний, дезінфекція, дезінформація тощо.

В) И в словах іншомовного походження пишеться:

1) У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним (правило «дев’ятки»): дизель, динамо, дисципліна; інститут; зигзаг; фізичний; система, ситуація; цистерна, цифра; режим, джинси, джигіт; речитатив; ширма, шифр; бригада, риф, фабрика.

2) У географічних назвах з кінцевим -ида, -ика: Атлантида, Антарктика, Áрктика, Áфрика, Балтика, Корсика, Мексика.

3) У географічних назвах після приголосних ж, ч, ш, щ, дж, ц: Алжир, Вашингтон, Вірджинія, Жиронда, Лейпциг, Циндао, Чикаго.

Але перед голосним і в кінці слова пишеться і: Віші, Шіофок.

4) У географічних назвах із звукосполученням -ри- перед приголосним (крім j): Рига, Рим, Париж, Британія, Мадрид, Цюрих, але: Австрія, Ріо-де-Жанейро.

5) У ряді інших географічних назв після приголосних д, т та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою: Аддис-Абеба, Аргентина, Братислава, Бразилія, Єгипет, Єрусалим, Палестина, Сирія, Сицилія, Скандинавія, Тибет та в похідних від них: аргентинець, аргентинський та ін.

6) У словах, запозичених з французької мови, після шиплячих ж, ш пишеться у: брошура, журі, парашут, а також у словах парфуми, парфумерія.

Г) Е передається літерою е: екватор, екзаменатор, ідеал, силует, театр, фаетон, філе, Есхіл.

Коли іншомовне е на початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення йее, воно передається літерою є: Європа, європеєць, єнот, єресь; ємен, Євфрат, Євразія.

Є пишеться також після апострофа, е, і, й, ь: бар’єр, п’єдестал, конвеєр, феєрверк, абітурієнт, пацієнт; Дієго, Трієст, Сьєрра-Леоне.

Але після префіксів і споріднених з ними елементів пишеться е: діелектрик, реевакуація, рееміграція та ін.

У слові траєкторія пишеться є, а у словах проект, проекція й подібних — е.

Вправа 1. Перепишіть слова і вставте, де потрібно, пропущені букви або апостроф чи м’який знак. Поясніть правопис слів.

Р…шел…є, Ц…ц…рон, Т…ц…ан, Вандрі…с, Фе…рбах, П…ємонт, Барб…юс, К…юв…є, Н…ютон, Мол…єр, Рос…іні, Рус…о, Лес…інг, Монтеск…є, Лавуаз…є, Руж…є, Тор…іч…ел…і, Верг…лій, Гал…лей, Гр…г, Д…дро, К…пл…нг, Паган…ні, У…тмен, Хем…нгуей, Шексп…р, Ш…л…ер, Пал…адій, Бокач…о, Гр…м… .

Вправа 2. Запишіть слова українською мовою. Поясніть написання літер и та і. Утворіть від поданих слів похідні.

І. Дизайн, акциз, амортизационный, аукцион, базис, трикотаж, инфинитив, бистро, лизинг, график, косинус, габарит, гербициды, депозит, дискета, дефицит, идентификационный, гравировальный, диспетчер, гиперинфляция, кредитный, калорифер, джинсы, карантин, инцидент, диапазон, динамика, клиринг, лабиринт, кондиционер, ратификация, синдикат, цистерна, экипирование, максимум, экспроприированный, Сицилия, Тициан, ритуал, ажио, контингент.

ІІ. Плюрализм, периферийный, консорциум, карниз, керосин, синтез, дизель, муниципальный, пансион, кодификационный, миксер, ликвидность, экспозиция, дилер, инвентаризация, гуманизм, дезинтеграция, сертификат, рефрижератор, маркетинг, легитимный, консорциум, крепдешин, номинал, радиатор, линолеум, консалтинг, инжиниринг, инициатор, Аргентина, Мадрид, Чикаго, Алжир, Британия, Пакистан, тираж, казино, аудитор, приоритет, привилегированный, дилемма.

● Поясніть значення виділених слів, складіть з ними речення.

Вправа 3. Перепишіть речення. Підкресліть запозичені слова і поясніть правопис літер и та і.

1. Внутрішні фактори охоплюють індивідуальні і професійні здібності людей, які стають на шлях підприємницької та комерційної діяльності. 2. Уряд країни проводить активну політику, яка спрямована на підтримку і розвиток кооперації, що існує нині між великими фірмами і малими підприємствами. 3. Комерційні та підприємницькі структури зацікавлені у факторингових та лізингових угодах, оскільки завжди відчувають гостру нестачу готівки. 4. Лізинг — це метод зростання ефективності економіки, який дає можливість вижити і великим і дрібним підприємствам, що потрапляють у скрутне фінансове становище і не можуть робити великі капіталовкладення. 5. Інсайдер — це особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму службовому становищу, і саме тому вона не може укладати контракти і консультувати третіх осіб.

(З газет).

Вправа 4. Прочитайте і запишіть іншомовні власні назви. Поясніть у них правопис літер и, і, е, є.

Китай, Вашингтон, Греція, Венеція, Іспанія, Ібсен, Палестина, Атлантика, Фауст, Шоу, Париж, Рига, Рим, Голсуорсі, Лавуазьє, О’Генрі, Гюго, Гете, Рив’єра, Монтеск’є, Мюнхен, Готьє, Мольєр, Ньютон, Данте, Гойя, Есхіл, Еквадор, Флобер, Лютер, Гаага, Горн, Франція, Шиллер, Фейєрбах, Віардо, Оссіан, Ніл, Дідро, Анрі, Флорида, Корсика, В’єтнам, Кельн, Дельфи, Вавилон, Мюллер, Рафаель, Буало, Россіні, Рюген.

Вправа 5. Перепишіть текст, підкресліть слова іншомовного походження, поясніть їх правопис. З’ясуйте значення виділених слів.

Зовнішні відносини в економічному житті кожної країни відіграють неабияку роль.

Основними принципами торговельної політики будь-якої держави повинні бути:

1) міжнародний поділ праці замість автаркії;

2) конкуренція у світовому масштабі замість зведення торгових бар’єрів;

3) вирівнювання інтересів замість конфронтації.

Дотримання цих принципів забезпечить значне розширення економічного та виробничого співробітництва між країнами. Чимало держав проводять також ліберальну політику зовнішньої торгівлі, зменшуючи мито та знімаючи певні обмеження зовнішньої торгівлі.

Інтеграція у світову економіку — складний процес, який вимагає взаємного пристосування країн не лише в економічній, а й в інших сферах (суспільній, культурній, науковій тощо).

(З журналу).

Вправа 6. Запишіть слова іншомовного походження, вставте літери и чи і, поясніть їх правопис.

С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, реко­мендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…я, гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…ту­вати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, ст…ль, ф…рма, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.

Вправа 7. Перепишіть текст, визначте стиль та основні реквізити документа. Знайдіть слова іншомовного походження, поясніть правопис голосних у них.

Заступникові директора

Інституту української мови

Гальченку О. М.

Доповідна записка

23.02.10                                                                м. Київ

Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України лексикографічним відділом підготовлені матеріали до нового «Українсько-російського словника економічних термінів».

Інформаційно-обчислювальний центр Інституту у зв’язку з великою кількістю фактичного та ілюстративного матеріалу перевантажений. Для якісного укладання і видання словника виникла необхідність залучення інших комп’ютерних центрів для машинної обробки матеріалів. Цю роботу ефективно виконає обчис­лювальний відділ Інституту кібернетики Академії наук України.

Прошу узгодити це питання з Інститутом кібернетики.

Завідувач відділу (підпис)             О. С. Михальченко

Апостроф

Апостроф у словах іншомовного походження пишеться перед я, ю, є, ї:

1) Після приголосних б, п, в, м, ф (губних), г, к, х (задньо-
язикових), ж, ч, ш (шиплячих) та р: п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, миш’як, кар’єра; Рив’єра, Барб’є, Руж’є, Фур’є.

2) Після кінцевого приголосного префікса: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

Апостроф не пишеться:

1) Перед йо: курйоз, серйозний.

2) Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь, бюджет, бюро, фюзеляж, рюкзак, рюш; Барбюс, Мюллер, Гюго, Кюв’є, Рюдберг.

М'який знак

Знак м’якшення (ь) у словах іншомовного походження пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н:

а) Перед я, ю, є, ї, йо: адью, ательє, марсельєза, мільярд, бульйон, віньєтка, Лавуазьє, Жузьє, Мольєр, Ньютон, Реньє.

б) Після л перед приголосним відповідно до вимови: фільм, альбатрос, Нельсон, але: залп та ін.

в) У кінці слів відповідно до вимови: магістраль, Базель, Булонь, але: бал, метал, рулон, шприц; Галац, Суец та ін.

М’який знак не пишеться перед я, ю, коли вони позначають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у: мадяр, малярія; дюна, ілюзія, нюанс, тюбик, тюль; Аляска, Дюма, Цюрих.

 

Вправа 1. Запишіть наведені слова, поставте на місці крапок (де потрібно) м’який знак або апостроф. Поясніть правопис слів.

Ал…янс, ател…є, п…єдестал, інтерв…ю, прем…єра, міл…ярд, ін…єкція, Фур…є, б…юджет, об…єктивний, к…ювет, Барб…юс, кар…єра, миш…як, Рив…єра, біл…ярд, компан…йон, комп…ютер, н…юанс, к…юрі, дос…є, порт…єра, вар…єте, фаміл…ярний, кон…юнктура, п…єса, мад…яр, інтер…єр, В…єтнам, куп….юра.

Вправа 2. Запишіть значення поданих слів, користуючись словником іншомовних слів. Поясніть їх правопис. З виділеними словами складіть речення.

Дистриб’ютор, кольє, портьєра, вольєра, ін’єкція, рантьє, віньєтка, суб’єкт, кастаньєти, ар’єргард.

Вправа 3. Запишіть слова іншомовного походження українською мовою. Поясніть їх правопис. З’ясуйте походження та значення виділених слів.

Интерьер, коньюнктура, миллион, модельер, барьер, интервью, карбюратор, компьютер, курьер, адьюнктура, кювет, курьез, павильон, парашют, карьера, конвейер, капсула, бюджет, фьючерсный, брошюра, пьедестал, бильярд, жюри, барельеф, медальон, шиньон, бюро, мильярд, кутюрье, миниатюра, бюст, гипюр, бельэтаж, Ньютон, субьект, клиент, гравюра, сеньор, премьера, компаньон, дебют, Вьетнам.

Вправа 4. Перепишіть речення. Знайдіть запозичені слова і поясніть правопис м’якого знака в них.

1. Рантьє — це особа, яка не бере участі у виробництві, а живе за рахунок доходів від цінних паперів, на проценти від капіталів. 2. Одним із найпоширеніших у США, Канаді, Великобританії та інших країнах є законопроект, що має назву «білль». 3. Слово «ательє» позначає велику студію митця (скульптора, художника, дизайнера). 4. Сучасні інтер’єри вимагають використання жалюзі, котрі виготовляють з поперечних або поздовжніх паралельних пластинок. 5. У європейських країнах маклера, агента іменують куртьє. 6. Альянс — союз, спілка, об’єднання на основі договірних зобов’язань. 7. У Південній та Центральній Америці гірські хребти називають сьєрра, звідси й власні назви Сьєрра-Невада, Сьєрра-Морена, Сьєрра-Леоне.

(За «Словником іншомовних слів»).

Вправа 5. Перепишіть речення. Знайдіть запозичені слова і поясніть правопис у них апострофа.

1. Об’єктом у мовознавстві називається другорядний член речення додаток, суб’єктом — головний член речення підмет. 2. Кабінет міністрів чи Раду міністрів у багатьох країнах очолює прем’єр-міністр. 3. Економічна кон’юнктура західних країн значною мірою вплинула на введення євровалюти. 4. К’ят — грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п’я. 5. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора чи академіка. 6. Слово «комп’ютер» походить від лат. computo — «рахую, обчислюю». 7. Бюджет — це затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави на певний строк.

(За «Словником іншомовних слів»).

Вправа 6. Перепишіть слова і вставте (де треба) пропущені м’який знак чи апостроф. Поясніть правопис власних назв.

П…ємонт, Ц…юрих, Г…юго, Женев…єва, Монтеск…є, М…юллер, Барб…юс, Ал…яска, Д…юма, Б…юкенен, Рив…єра, Базел…, Суец…, Булон…, Ак…яб, Ваш…нгтон, Б…єрнсон, Рафаел…, Дел…фи, Фур…є, Лавуаз…є, Н…ютон, Кордил…єри, П…яченца, Севіл…я, Рот…є, Руж…є, Іх…ямас, Нел…сон.

Вправа 7. Перекладіть тексти з російської мови на українську, знайдіть запозичені слова і поясніть правопис у них м’якого знака й апострофа.

І. Карьерой называют быстрое и успешное продвижение в служебной, общественной, научной и другой деятельности, достижение популярности. Это путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положения. Часто можно услышать о людях преуспе­вающих — «он сделал карьеру», «у него блестящая карьера». О неудачнике говорят — «его карьера не удалась».

Карьерой называют также и род занятий, деятельности (артистическая карьера, карьера врача).

Но следует отличать само понятие карьеры от карьеризма — гонки за личными успехами в служебной или другой деятельности из-за честолюбия, выгоды, корыстолюбия.

II. Модное ныне слово досье обозначает собрание документов, относящихся к какому-либо вопросу, делу, лицу, а также папку с такими документами. Чаще всего слово употребляется для обозначения дел, касающихся преступности и шпионажа. В последнее время слово «досье» вытесняет английское заимствование файл — папка, дело, досье.

(З газети).

ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ
ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

1) Іменники іншомовного походження відмінюються як відповідні українські іменники:

1-ша відміна: фізикафізики, фізиці і т. д.;

2-га відміна: арсеналарсеналу, арсеналом; Шиллер Шиллера, Шиллером; РафаельРафаеля, Рафаелем та ін.;

3-тя відміна: магістральмагістралі, магістраллю.

2) Деякі іменники іншомовного походження не відмінюються, а саме:

а) іменники на -а з попереднім голосним і приголосним: амплуа, боа, Жоффруа, Клема;

б) іменники на -е: кафе, кашне, турне; Беранже, Гейне;

в) іменники на -є: ательє, Барб’є, Готьє, Лавуазьє;

г) іменники на -і: таксі, поні, колібрі; Голсуорсі, Россіні, Фірдоусі, Шеллі;

д) іменники на -ї: Вінь^, Шантій^;

е) іменники на -о: бюро, метро, депо, кіно, манто, радіо; Арно, Буало, Віардо, Гюго;

є) іменники на -у: рагу, какаду, шоу, Шоу;

ж) іменники на -ю: меню, інтерв’ю; Сю;

з) жіночі імена на приголосний, а також жіночі прізвища на
-ін, -ов: Аліс, Долорес, Зейнаб; (Ельза) Вірхов, (Джеральдіна) Чаплін.

Слов’янські чоловічі імена та прізвища на -о відмінюються: Бранко Бранка, Костюшко Костюшка, Тіто Тіта, Цветко Цветка.

Вправа 5. Запишіть подані слова іншомовного походження у родовому відмінку, визначте їх рід, поясніть правопис.

Блок, кафе, радіо, арсенал, ательє, автомобіль, фізика, журі, феєрверк, бізнес, банк, пальто, какаду, сума, колектив, реєстрація, індустрія, досьє, сальдо, бюро, метал, клієнт, брутто, економіка, вексель, турне, транзит, таксі, система, режим, штраф, кіно, фільм, баланс, варіація, інновація, кашне, цистерна, тріумф, пілот, кольє, радіус, пріоритет, гімн, поні, ідеал, кіоск, клініка, парі, гіпербола, адміністратор, візаві, спирт, шифр, диплом, брокер, маркетинг, попурі.

Вправа 6. Складіть речення з наведеними словами іншомовного походження і використайте економічні терміни. Поясніть правопис та правила відмінювання поданих слів.

Радіо, досьє, брутто, ноу-хау, рента, вексель, трест, бюро, інтерв’ю, пальто.

Вправа 7. Запишіть подані слова іншомовного походження у чотири колонки: 1) слова, що відмінюються як іменники І відміни; 2) слова, що відмінюються як іменники ІІ відміни; 3) слова, що відмінюються як іменники ІІІ відміни; 4) незмінювані іменники. Поясніть відмінювання і правопис слів.

Капсула, меню, блок, пальто, арсенал, аукціон, валюта, метро, бюджет, ваучер, попурі, євровалюта, аудит, кіно, ательє, банк, чек, ярмарок, бра, парі, кенгуру, біржа, конкурент, дотація, магістраль, каса, журі, депозит, турне, конгломерат, колібрі, інсайдер, таксі, гриф, бюро, лізинг, президія, жалюзі, стаж, пасивність, кредит, інтелігентність, автомобіль, рагу, манто, конферансьє, економність.

9. Домашнє завдання:

Знати правила, творча робота “Земля – наш спільний дім”

Вправа 7. Запишіть подані слова іншомовного походження у чотири колонки: 1) слова, що відмінюються як іменники І відміни; 2) слова, що відмінюються як іменники ІІ відміни; 3) слова, що відмінюються як іменники ІІІ відміни; 4) незмінювані іменники. Поясніть відмінювання і правопис слів.

Капсула, меню, блок, пальто, арсенал, аукціон, валюта, метро, бюджет, ваучер, попурі, євровалюта, аудит, кіно, ательє, банк, чек, ярмарок, бра, парі, кенгуру, біржа, конкурент, дотація, магістраль, каса, журі, депозит, турне, конгломерат, колібрі, інсайдер, таксі, гриф, бюро, лізинг, президія, жалюзі, стаж, пасивність, кредит, інтелігентність, автомобіль, рагу, манто, конферансьє, економність.

 

Муравльова Оксана Володимирівна

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -