Конспект уроку на тему: «Конспект прочитаної науково-популярної статті»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 11 класу.

 

Тема заняття: «Конспект прочитаної  науково-популярної статті».

Мета заняття:

Дидактична – Навчити укладати конспект спеціалізованого тексту, поліляти його на абзаци, рубрики, створювати план.

Виховна – Виховувати грамотну особистість.

Розвиваюча – розвивати зв'язне мовлення, виразність читання, пам'ять, логічне мислення, самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити висновки, здібності до самовираження, самомоніторингу, само презентації.

Вид заняття: Практичне заняття

Форма проведення заняття: Слухання, аудіювання

Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти

Література

Обов’язкова:

1.     Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

2.     Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова

3.     Збірник диктантів.-Д.,1999.

4.     Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

5.     Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання: комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.   Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3.   Мотивація навчання

Знання теми необхідне для подальшого навчання.

4.   Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

 - що таке конспект?

- у чому полягає його значимість?

5.   Коментар відповідей та робіт  студентів

6.  Вивчення та повторення матеріалу:

Робота з текстом:

Киплячого шару піч, промислова піч для сушки, випалення, кальцинації та інших процесів, в якій взаємодія між твердими зернами речовини і газовим потоком здійснюється в киплячому шарі. Киплячого шару піч одержали розповсюдження в різних галузях промисловості України і за кордоном в 2-у половині 20 в. Киплячого шару піч мають циліндрову або прямокутну форму і складаються з реакційної камери і камер для подачі повітряного або газового дуття в розподільну подину. Подина, яка служить для рівномірного розподілу дуття за всією площею реакційної камери, є металевими ґратами або бетонною плитою з отворами, іноді її виготовляють з пористих керамічних блоків. Зернистий матеріал (шихта), що засипається, підхоплюється повітрям або газом, що поступає з подини, і утворює киплячий шар, в якому відбувається взаємодія між твердими і газоподібними продуктами. Готовий продукт (наприклад, огарок) вивантажують з печі через вікно, звичайно розташоване в стіні печі на верхньому рівні киплячого шару. Для відведення надмірного тепла з киплячого шару при екзотермічних процесах (випалення) або для підведення тепла при ендотермічних процесах (відновлення) в зоні киплячого шару встановлюють теплообмінники. Для процесів, в яких матеріал піддається обробці в декілька стадій при різних температурах, складі газової фази і  т.д., застосовують багатокамерні киплячого шару печі з декількома сполученими послідовно киплячими шарами.

  Киплячого шару піч в порівнянні з печами інших типів (наприклад, череневими печами) забезпечують ефективніша взаємодія між газом і оброблюваним матеріалом, підвищену однорідність готового продукту, а також дозволяють інтенсифікувати і автоматизувати технологічні процеси, які протікають в них.

7. Закріплення знань студентів:

Перекладіть

Возведение крупнопанельных зданий из плоскостных крупноразмерных элементов в настоящее время является одним из наиболее прогрессивных видов строительства. Однако анализ показывает, что при этом трудовые затраты на строительной площадке все еще довольно велики. Объясняется это тем, что, помимо монтажа сборных конструкций и работ нулевого цикла, на постройке приходится выполнять ряд дополнительных отделочных операций, а также производить устройство полов, крыши, прокладывать внутренние трубопроводы, электросети и т.п.

8. Домашнє завдання: Словник будівельника

 

Муравльова Оксана Володимирівна

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -