Конспект уроку на тему "Культура середньовічної Європи. Література. Мистецтво"

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Яцко Ірина Миколаївна, учитель історії Кегичівського ліцею, Кегичівської районної ради, спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Мета: продовжити вивчення культури епохи Середньовіччя, конкретизувати знання учнів про досягнення середньовічного мистецтва Західної Європи; з’ясувати основні риси культури; продовжити формування навичок творчої та дослідницької діяльності, мовленнєвих компетентностей; становлення естетичних уявлень і художнього смаку школярів. 

Обладнання: картини з альбому «Історія культури»: собор Паризької Богоматері, собор у Вормсі, собор  у Шпеєрі, загальна панорама середньовічного міста.

Тип уроку: комбінований з елементами рольових ігор та роботи в групах.

Хід уроку:

І. Організаційна частина уроку

Учитель оголошує тему, мету та завдання уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальне опитування:

1.      Що можна вважати витоками середньовічної культури Західної Європи?

Яку роль в народженні цієї культури відіграла церква?

2.      Чому на світанку Середньовіччя церква негативно ставилася до  античної культури?

3.      З чим пов’язане виникнення університетів? Чому студенти могли вільно переходити з одного університету до іншого?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Мистецтво.

Учитель. На цьому уроці ми поринемо у світ середньовічного мистецтва та літератури, відчуємо і зрозуміємо, чим жили і як творили  майстри тієї епохи. Ми вже знаємо, що культура в середні віки була нерозривно пов’язана з церквою. Церква переконувала людей, що земне життя є тільки підготовкою до кращого (потойбічного).

Релігія впливала на розвиток архітектури,  живопису, літератури. Головними фігурами у творах мистецтва і літератури були святі, праведники, ченці. Значного впливу релігії зазнала і архітектура. В середньовічній Західній Європі собор – це головна споруда міста, до якої сходяться всі вулиці. Біля собору відбуваються найважливіші події.

Учитель пропонує учням прочитати потрібний пункт відповідного параграфа ( § 16, стор. 168-171), розглянути ілюстрації та виконати лабораторну роботу, заповнивши таблицю «Архітектура в середні віки» за схемою:

Архітектурний стиль

Його особливості

Пам’ятки архітектури

Романський

 

 

Готичний

 

 

Учитель пропонує учням, які закінчили працювати над таблицею, уявивши себе вченим – дослідником презентувати підсумок своїх пошуків. Розпочати презентацію словами: «Я дослідник середньовічної архітектури, встановив, що…»

2. Література. Винайдення книгодрукування.

Учитель: В середні віки вже існувала жанрова література. Великою популярністю користувалися героїчні епоси, рицарська та міська література.

Учитель пропонує попрацювати в групах з використанням методу « Спільний проект». Учні з’ясовують основні напрямки середньовічної літератури. (Кожна група розглядає один напрямок).

Завдання для груп:

І-а група. Охарактеризувати героїчний епос, використовуючи текст підручника

( §16, стор. 164-165)

ІІ-а група. Охарактеризувати рицарську літературу (§ 16, стор. 164-165)

ІІІ-я група. Охарактеризувати міську літературу (§16, стор. 165-166)

Переходячи до другої частини даного питання уроку: «Винайдення книгодрукування», вчитель запитує учнів: « Що є основним носієм знань для людини?» Більшість учнів знають, що це – книга. Гортаючи сучасну книгу, вчитель зазначає, що у кожній сучасній книзі є часточка великих зусиль Й. Гутенберга, який винайшов книгодрукування.

Учитель пропонує пізнавальне завдання у вигляді практичної роботи.

1.    Ознайомтеся з даними.

Про динаміку розвитку книго друкування  (заФ.Броделем)

Перша друкована книга в Парижі з'явилася у 1470 р.,

в Ліоні -у 1473 р.,

в Пуатьє - у 1479 р.,

у Венеції - у 1470 р.,

в Неаполі -у 1471 р.,

у Кракові - у 1474 р.

 У більш як 110 європейських міст були книгодрукарні.

Від 1480-го по 1500 рр. друкарська справа за­воювала Іспанію, поширилася у Німеччині та Італії, прийшла до Скан­динавських країн, у 1500 р. 236 міст Європи мали свої друкарні.

Завдання: зробіть висновки щодо динаміки розвитку книгодрукування та його значення;

зв'яжіть розвиток ремесла і торгівлі з розвит­ком освіти й книгодрукування.

3. Раннє Відродження.

Учитель. У ХІV – XV ст. культура європейських країн розвивалася під впливом змін у суспільстві та економіці і все помітніше набувала нових рис. Поступово формується новий світогляд, у центрі якого стояла людина, а не Бог. Новий світогляд отримав назву «гуманізм» - ідеї та погляди, що висувають на перший план людину, проголошуючи її життя найбільшою цінністю. (визначення заноситься в зошит). Творці нової культури негативно ставилися до «середньовічного варварства». Свій час, коли почала відроджуватись античність, вони вважали періодом справжнього піднесення культури після її «тисячолітнього занепаду». Звідси і походить назва – Відродження ( франц. Ренесанс). Ідеал гуманістів – це « людина універсальна», тобто всебічно розвинена і здатна до наукової  та мистецької творчості. Творці Ренесансу і самі були на диво багатогранними особистостями.

Учитель надає слово учням, що підготували повідомлення про найяскравіших представників раннього Відродження.

Під час розповіді учні використовують ілюстрації або комп’ютерні презентації. Повідомлення присвячені Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарці, Джованні Боккаччо, Мозаччо, Донателло, Сандро Ботічеллі.

IV. Закріплення знань.

Метод « Рефлексія»: (продовжити речення)

Сьогодні на уроці

      я дізнався…

      я зрозумів…

      я відчув…

V. Оцінювання знань учнів.

VІ. Опрацювати § 16.

Підготуватися до уроку узагальнення.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -