«Історично – пізнавальна гра «Козацтво»

Навчальний рівень: 

Вступ

Гра розвиває в учнів критичне мислення, навички встановлення причиново - наслідкових зв'язків історичних подій, аналіз історичної інформації; формує в учнів уміння оцінювати фактори та діяльність історичних діячів; виховує культуру мовлення, толерантність, демократизм та патріотизм, повагу до традицій українського народу, історичного минулого своєї держави та любов до рідного краю.

Ділова гра є командною, склад кожної команди — шість гравців. Одночасно грають п'ять команд учнів восьмого класу. На початку гри ведучий нагадує командам правила гри, представляє журі. Оголошують номінації: «Найрозумніша команда», «Найрозумніший капітан», «Найрозумніший гравець». Команда обирає капітана. Змагання відбуваються у три тури: «Темна конячка», «Лицарський турнір», «Кіт у мішку». Для визначення послідовності гри командам надається завдання «Поєднай по парах»: Марафон, Спартак, Солон — Повстання, Битва, Реформи.

Журі видає пакети в порядку послідовності. У пакетах: назви команд («Отамани», «Козаки», «Гетьмани», «Осавули», «Запоріжці»), бейджі з номерами учасників команди і завдання для трьох турів.

Журі записує назви, номери учасників команд і протягом гри заповнює протоколи. Наприкінці гри журі нагороджує переможців номінацій за кількістю набраних балів.

1-й тур «Темна конячка»

Команди надають відповіді на 7 запитань. Кожне запитання оцінюють у три бали. На відповідь надається 15 сек. Максимально команда може отримати 21 бал. Кількість правильних відповідей утворюватиме «стартовий капітал» для подальшої гри команди.

2-й тур «Лицарський турнір»

Змагаються капітани команд. Коленому капітанові необхідно по черзі надати відповіді на 6 запитань, які оцінюють по 5 балів. Максимально капітан набирає 30 балів. Правильні відповіді додають до «стартового капіталу» команди.

3-й тур «Кіт у мішку»

Гравцям команд пропонується у вигляді «аукціону» визначати бал відповіді самостійно. Правильна відповідь додає бали до «стартового капіталу» команди, неправильна — знімає бали.

Перемагає команда, капітан, гравець, які за результатами трьох турів наберуть найбільшу кількість балів.

Завдання та запитання посібника добирають відповідно до підручника В. С. Власова «Історія України. 8 клас» для середньої загальноосвітньої ніколи (К. : Ґенеза, 2008).

ХІД ГРИ

І ТУР «ТЕМНА КОНЯЧКА» Запитання для 1-ї команди

1. Звідки прийшло слово «козак»? (Зі сходу)

2. Що об'єднує гирла річки Самари, Південний Буг, Кальміус з козаками? (Місце перебування козаків)

3. Назвіть ремесла козаків. (Платники, тележники, ковалі, зброярі, кожум'яки, богари, шевці)

4. Що таке«засіки»? (Нагромадження посіченого дерева)

5. Що було всередині фортеці-січі? (Майдан з православною церквою)

6. Поступово значення Генеральної ради настільки зменшилася, що її взагалі перестали скликати, її повноваження перейшли до ....(Старшинської ради).

7.1649 року вся територія Української козацької держави була розділена на ... (16) полків.

Запитання для 2-ї команди

І.Що було спільного між селянами Київщини, Брацлавщини, Галичини і Волині? (Гніт землевласників)

2. Де була заснована перша Запорозька Січ? (На о. Хортиця)

3. Що дозволяло козакам вирощувати коней, велику і дрібну рогату худобу? (Природні умови степу)

4. Як називалася головна військова база козаків? (Запорозька Січ)

5. Скільки козаків входило до військового гарнізону Січі? (2-3 тис.)

6. Яким чином охочі вступити до козацтва засвідчували свою відданість православ'ю? (Вони мали перехреститися.)

7. Як зверталися козаки один до одного? (Пани-брати, пани-товариші і т. ін.)

Запитання для 3-ї команді

1. Як називали в Україні місцевих землевласників? (Пани)

2. Де перебував о. Хортиця? (У межах сучасного р. Запоріжжя)

3. Що таке зимівники? (Хутір, 2-3 хати з господарськими спорудами)

4. Від якого поняття походить слово «січ»? (Засіки)

5. Що впливало на чисельність козаків на Січі? (Пора року)

6. Козаком міг стати хто завгодно, але за неодмінної умови. Якої? (Визнання православ'я)

7. Скільки полків налічувалося на Правобережжі 1649 рокуза часів Гетьманщини? (9)

Запитання для 4-ї команди

1. Що означає слово «козак»? (Озброєний, чоловік)

2. Як називалися поселення козаків? (Зимівники)

3. Чим займалися козаки на освоєних землях? (Сіяли хліб, займалися городництвом, садівництвом.)

4. Якого року була заснована перша Запорізька Січ? (1556)

5. Як називалися великі довгі будинки на Січі, розташовані навколо церкви. (Курені)

6. Якого закону з моменту вступу до козацького товариства мав дотримувати кожен з його членів? (Закон козацького побратимства)

7. Скільки полків налічувалося на Лівобережжі 1649 року за часів Гетьманщини? (7)

Запитання для 5-ї команди

1. Через що вдавалися до масових втеч селяни і міська біднота? (Через кріпацтво)

2. Чому українських козаків називали запорозькими? (Бо січ була розташована за дніпров ськими порогами)

3. Назвіть господарські споруди козаків. (Комора, клуня, стайні, хлів, курник, погріб.)

4. Ким була заснована перша Запорозька Січ? (Д. Вишневецьким)

5. Де зазвичай будували Січ? (На річковому ост рові, у камишових заростях)

6. Загальна рада усього війська називалася... (Ге неральиою (Невійськовою) радою).

7. Про кого сказав Антон Ждановик, що «всі проти гетьмана говорити не сміли, а хто і говорив,«той живим не був»? (Про Б. Хмельницького)

II ТУР «ЛИЦАРСЬКИЙ ТУРНИР»

Запитання капітанам

Капітану 1-ї команди

1. 1563 року останній похід Дмитра Вишневенького із загонами козаків був до,.. (Молдавії).

2. Про кого йдеться?

1)«1563 року потрапив у полон і незабаром був переданий туркам». (Д. Вишневецький)

2) «...Народився в с Кульчиці біля Самбори на Львівщині». (П. Конашевич-Сагайдачний)

3) «В обхід він м'який і простий, чим викликає до себе любов воїнів, але, з іншого боку, підтримує серед них дисципліну». (Б. Хмельницький)

4) «Мав характер лисиці, показував собакам зуби або хвіст, був дуже хитрий». (І. Богун)

5) «Незабаром став генеральним військовим писарем і найближчим соратником Б. Хмельницького». (І. Виговський)

Капітану 2-ї команди

1. 1550 р. король Сигізмунд II Август призначив Д. Вишневецького старостою... (черкаським).

2. Про кого йдеться?

1) «...Він був готовий краще загинути, ніж віддати свою віру». (Д. Вишневецький)

2) «... У нього прізвисько, що походить від слова "сагайдак"». (II. Конашевич-Сагайдачний)

3) «...На власному досвіді переконався, що свавілля магнатів і панства Речі Посполитої не має меж». (Б. Хмельницький)

5. Хто очолив Кальницький (Вінницький) полк? (І, Богун)

6. Під час жовтоводської битви майбутній гетьман потрапив у татарський полон. (І. Виговський)

Капітану 3-ї команди

1. Чому Дмитро Вишневецький замолоду залишив рідний дім? (Заради лицарської слави)

2. За легендою, султан Сулейман І, вражений винятковою мужністю, пообіцяв українському князеві свою милість. Кому саме? (Д. Вишневецькому)

3. Наприкінці XVI ст. рушив до Запоріжжя, де швидко завоював авторитет. Про якого гетьмана йдеться? (II. Конашевич-Сагайдачний)

4. Про кого йдеться: «Зросту він скоріше високого ніж середнього, широкої кістки і міцної статури...»? (Б. Хмельницький)

5. Кого дослідники вважають найбільш видатним після Б. Хмельницького стратегом Національно-визвольної війни? (/. Богу на)

6. Про кого один із сучасників писав так: «Жоден полковник не знав, що думав Б. Хмельницький, — один лише...»? (/. Виговський)

Капітану 4-і команди

1. Яку посаду Д. Вишневецький дістав на Хортиці? {Стражника)

2. Про кого йдеться?

1) «Його скинули з башти на гаки, вмуровані у стіни морської затоки по дорозі з Константинополя до Галати». (Д. Вишневецький)

2) «...То людина великого духу, що сам шукає небезпеку, нехтував власним життям, у битві був першим, коли доводилося відступати — останнім». {П.Конашевич-Сагайдачний)

3) «Навчався у школі при одному з монастирів Києва та в єзуїтському колегіумі у Львові». (Б. Хмельницький)

4) «...Його бачили скрізь, де кипіла найбільш жорстока битва, де була найбільша небезпека». (/. Богун)

5) «...Освіту здобув в Києво-Могилянської академії. Після цього перебував на польській державній службі». (/. Виговський)

Капітану 5-і команди

1. Кому з монархів доводився родичем Д. Вишневецький? (Московському цареві Івану IV)

2. Про Д. Вишневецького народна пам'ять зберігає численні легенди, перекази, у яких його оспівано під ім'ям... (Байди).

3. Про кого йдеться?

1) «...Здобув початкову домашнюю освіту, а згодом навчався в Острозькій академії і Львівській братській школі». (П. Конашевич-Сагайдачний)

2) «Він уособлював ту частину козацтва, що прагнули не бути ні під польським королем, ні під московським царем», (І. Богун)

 

Микола Самокиш. Бій Богуна з Чарнецьким

3) «Записався до Чигиринської сотні реєстровців і вже 1620 року в її складі вирушив у похід до Молдавії проти турків». (Б. Хмельницький)

4) «Тричі біг, його ловили ординці і, напевно, стратили б, якби Б. Хмельницький не викупив його з неволі». (/. Виговський)

 

III ТУР «КІТ У МІШКУ»

Запитання для 1-ї команди

1. Австрійський цісар Рудольф II Габсбург у лютому 1594 року відправив на Січ посольство на чолі з... (Еріхом Лясотою).

2. За якою ознакою формувались і називались курені на Січі? Наведіть приклади таких назв. (За принципом земляцтві Полтавський, Уманський, Корсунський, Кошевський та ін)

З.Що означає «польний гетьман»? (Заступник корінного гетьмана в Польщі)

4. Який атрибут влади прикрашав кінський хвіст? (Бунчук)

5. Як іще сучасники називали бойовий порядок козаків «табір»? («Рухома фортеця»)

6. Яка зброя користувалась у козаків особливою пошаною? (Рушниці, списи, шабля)

7. Щоб не допустити антипольських повстань, польський король 1578 року здійснив так звану... (козацьку реформу).

8. Військо Запорізьке — так називалася... (Українська козацька держава, утворена 1649 pp.).

9. За Києвом було закріплено особливий статус у Гетьманщині. Який саме? (Столиця України — Руси)

10. Чому венеціанський посол порівнював Українську козацьку державу з античною Спартою? (Через сувору дисципліну)

11. Який документ визначав особливості сплати і надходження податків до скарбниці Гетьманщини? (Гетьманські універсали)

12. Що у першу чергу скасовувалося на території Гетьманщини? (Фільварки, паське землеволодіння, кріпацтво)

Запитання для 2-ї команди

1.Як називався трактат про становище українського народу, видатного українського мислителя Станіслава Оріхівського Роксолана 1543 року? («Повчання польському королю...»)

2. Як називалася козацька держава, де право голосу мав кожний запорожець? (Військо Запорозьке)

3. Коли влада кошового отамана була необмеженою? (Під час походу)

4. Символ влади кошового отамана. (Булава)

5. Як називалась розвідка козаків? (Пластуни)

6. Яку роль виконувала димова сигналізація? (Оповіщення про наближення ворога)

7. Як називався монастир, переданий реєстровим козакам для організації арсеналу і госпіталя? (Зарубський)

8. Назвіть дати переможних битв Національно-визвольної війни. (1648,1649, 1652, 1653 рр.)

9. На скільки полків була розділена 1649 р. територія Української козацької держави? (16 полків: 9 на Правобережжі, 7 на Лівобережжі)

10. Альберто Віміно, венеціанський посол, 1650 року брав участь у переговорах про можливий союз України і Венеції. Проти якої країни? (Туреччини)

11. «...налічувала понад 100 тис. воїнів і була організована за полково-сотенним територіальним принципом». Про що йдеться? (Українську армію)

12. Назвіть, які форми власності на землю почали формуватися в Гетьманщині. (Козацька, селянська, державна)

 

Запитання для 3-ї команди

1. Як називалася книга французького інженера Гійома Левассера де Боплана, який збудував Кодацьку фортецю? («Опис України»)

2. Назвіть час існування Чортомлицької Січі. (1652-1709)

3. Яку назву мав козацький уряд на Січі, обраний на Раді? (Кіш)

4. Як звали того, хто бив у литаври для скликання Січової ради? (Довбиш)

5. Який бій називався «галасом»? (Коли козацьке військо змішувалося з ворожим)

6. Яка зброя була незамінна під час наступу козаків по всьому фронту? (Легкі гармати)

7. Як називався спеціальний список, куди були внесені козаки, зараховані на службу? (Реєстр)

8. Роль Генеральної ради зменшилася і поступово перейшла до... (Старшинської ради)

9. Назвіть столицю Гетьманщини? (Чигирин)

10. Про кого писав венеціанський посол 1650 року Альберто Віміна : «Зовні і манерами здаються простими, проте вони не дурні і не позбавлені жвавості розуму...» ? (Про козаків)

11. Хто становив основу козацьких полків? (Пі хота)

12. Як змінилося становище польських магнатів, католицької шляхти і духовенства під час Національно-визвольної війни? (Вони змушені були залишити Україну.)

 

Запитання для 4-ї команди

І.Як звали польського дипломата та історика, який зазначав, що «ті з русинського (українського) народу, хто не хотів тягти ярмо, йшли в далекі краї, стали називати себе козаками»? (Самуїл Грондський)

2. Вони проходили два-три рази на рік: на початку січня, на другий чи третій день після Великодня, на празник Покрови. Про що йдеться? (Січова рада)

3. Кого називали «коронний гетьман»? (Головнокомандувача польського війська)

4. Чиїм символом влади був пернач? (Курінного отамана)

5. Козацьке військо шикувалось чотирикутником, півмісяцем або овалом у декілька рядів. Як називалась така побудова війська? (Табір або «рухома фортеця»)

6. Який вигляд мав козацький сигнальний маяк? (Дерев'яна башта і просмолена діжка.)

7. Як називався склад зброї та військового спорядження? (Арсенал)

8. Яку ще назву мала держава Військо Запорозьке? (Гетьманщина)

9. Що таке каламар і чиїм символом на Січі влади він був? (Чорнильниця; писаря)

10. Альберто Віміна — це ... (венеціанський посол, який двічі відвідав Гетьманщину і зустрічався з Б. Хмельницьким, про що залишив спогади).

11. Хто становив ядро армії гетьманської держави? (Реєстровці і запорозьке козацтво)

12. Важливим завоюванням Гетьманщини стала особиста свобода селян і міщан, до того ж вони дістали право вільно вступати ... (у козацький стан).

Запитання для 5-ї команди

І.Як звали турецького султана, який, за легендою, вражений мужністю Байди, пообіцяв свою милість? (Сулейман І)

2. Ознака влади гетьмана. (Булава)

3. Як називалася територія козацької держави? (Землі Війська Запорізького або Вольності Війська Запорізького)

4. Про кого йдеться:«Дуже суворі, проте нічого не починають без військової ради, яку називають Радою»? (Гетьмани)

5. Як називався бойовий порядок, утворюваний. з возів, скріплених ланцюгами? (Табір)

6. Як називалися козацькі човни? (Чайки)

7. Із якою метою польська влада запровадила реєстр? (Щоби розколоти українське козацтво)

8. Вищий законодавчий орган Гетьманщини. (Генеральна військова рада)

9. «Складалася із земель Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств площею 200 тис. км2». (Територія Гетьманщини за умовами Зборівської угоди)

10. «У сенаті козаки обговорюють справи, відстоюють свою думку без чванства і з метою содії загальному благу...» Як на Січі називався орган, про який згадує венеціанський посол Альберто Віміна 1650 року? (Старшинська рада)

11. Як називались закони, що їх видавав гетьман Богдан Хмельницький? (Універсали)

12. Який стан посідав привілейоване становище в Гетьманщині? (Козаки)

 Горбачова Г. «Історично – пізнавальна гра «Козацтво». Історія України.8 клас. Позакласна робота з історії. // Історія та правознавство. – 2013-. №12. –С. 19-23

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -