Конспект уроку на тему "Дослідження поверхневого натягу рідини"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

О.В. Михайлова, гімназія № 9, м. Черкаси

Цілі: визначити поверхневий натяг рідини, дослідити, як він залежить від густини рідини, домішок іншої речовини, від температури рідини; формувати інтерес до експерименту, уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати й пояснювати явища з точки зору набутих знань; виховувати пізнавальний інтерес до предмета, прагнення нових знань.

Тип уроку: удосконалення знань та вмінь.

Методичні рекомендації: пізнавальна діяльність учнів на уроці активізується за рахунок створення проблемних ситуацій і практичної роботи у вигляді експериментального дослідження. Учнів потрібно поділити на робочі групи по чотири особи. У кожній групі слід вибрати «експериментатора», «теоретика», «оппонента», «математика».

Обладнання: склянки з холодною водою, гарячою водою, з розчином мила, спиртом; штангенциркуль, медичний шприц (5 мл), зубочистка.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель. На попередньому уроці ми вивчали цікаве фізичне явище — явище поверхневого (натягу). З'ясуємо, як ви його засвоїли.

Фронтальне опитування

• Чому поверхневий шар рідини має особливі властивості?

• Чому виникає сила поверхневого натягу?

• Як спрямована сила поверхневого натягу?

• Що таке поверхневий натяг? У яких одиницях він вимірюється?

• Що таке капілярні явища?

• Від чого залежить висота підняття рідини в капілярі?

II. ПОСТАНОВКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ГРУП

Спостерігати явище поверхневого натягу різних рідин. З'ясувати, як залежить поверхневий натяг рідини від наявності домішок іншої речовини, від температури.

Перша група — холодна вода.

Друга група — гаряча вода.

Третя група — мильний розчин.

Четверта група — спирт.

Проблемні запитання

1. Як за допомогою зубочистки й штангенциркуля визначити діаметр вихідного отвору шприца?

2. Як визначити об'єм однієї краплі?

3. Як спрямована сила поверхневого натягу, якщо контуром є коло?

4. Які сили діють на краплю? За якої умови відбувається відрив краплини від отвору голки?

III. РОБОТА В ГРУПАХ

Самостійна робота за посібником «Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. 10 клас» (Ф.Я. Божиновата ін.)

Проведення дослідів, опрацювання результатів вимірювань, відповідь на контрольні запитання

IV. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ГРУПАМИ. ПОРІВНЯННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Проблемні запитання

1. Як залежить поверхневий натяг води від її температури? Як це пояснити з точки зору MKT?

2. Чи впливають на поверхневі властивості рідини наявність домішок іншої рідини? Як? Чому?

3. Чому та як відрізняється поверхневий натяг води та спирту?

V. ОСМИСЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Контрольні запитання групам

Перша група: у посудину з гарячою водою занурена капілярна трубка. Як зміниться рівень води в трубці під час охолодження води в ній?

Друга група: у двох капілярних трубках однакового радіуса містяться вода та спирт. Одна з цих рідин піднялася на 1 см вище, ніж друга. Чому це відбулося?

Третя група: хворому приписано на прийом визначена кількість крапель ліків. У який бік треба змінити їхню кількість (збільшити чи зменшити), якщо краплі відраховують у дуже натопленному приміщенні?

Четверта група: бензин, спирт, уайт-спіріт використовують під час хімічного очищення одягу. Яка властивість цих речовин (з точки зору фізики) має велике значення для цього процесу?

VI. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

1. Проаналізувати та узагальнити результати роботи в групах.

2. Сформулювати висновок, у якому зазначити, яку фізичну величину вимірювали, який результат отримали, у чому полягає причина похибки вимірювання. Що з'ясували? Чи залежить поверхневий натяг рідини від температури, наявності домішок іншої речовини в рідині, від густини рідини?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель робить загальний підсумок уроку, відзначає групи, результативність роботи яких була кращою, називає учнів, що зробили найбільший внесок у їхню роботу, цікавиться враженнями від проведенного уроку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бар'яхтар В.Г. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / В.Г. Бар'яхтар, Ф.Я. Божинова. — X.: Видавництво «Ранок», 2010.

2. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму / Ф.Я. Божинова, С.В. Каплун, О.О. Кірюхіна, В.І. Мухін.— X.: Видавництво «Ранок», 2011.

Фізика в школах України. – 2013. – № 6.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -