Конспект уроку на тему: "Населення Євразії. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

О. А. Несторчук, Камянська ЗШ, Новобузький р-н, Миколаївська обл.

Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості населення Євразії; систематизувати знання учнів про Євразію; удосконалити практичні навички учнів аналізувати причини нерівномірностей розселення населення.

Наочність: фізична карта Євразії, політична карта Євразії, ілюстративний матеріал, атласи, підручники, таблиці та діаграми населення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Близько 30 тис. років тому в Євразії виникли осередки найдавніших цивілізацій – на узбережжі Середземного моря, в межиріччі Тиґру та Євфрату, Індії, Китаї. Нині на материку проживає 2/3 населення всієї земної кулі (Європа – 830 млн, Азія – близько 4000 млн осіб). Враховуючи факти, ми приділимо вивченню політичної карти Євразії та її населенню два уроки. На першому із них ми проведемо загальне ознайомлення з особливостями населення Євразії, його расовим та етнічним складом і розміщенням.

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

·        Пригадайте і покажіть на фізичній карті межу між Європою і Азією.

·        Порівняйте чисельність населення Євразії з чисельністю інших материків.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Расовий склад

Розповідь учителя з елементами бесіди

Сучасне населення Євразії – народи, які належать до різних рас. Переважна частина з них – представники європеоїдної раси, які мають смг гляву шкіру, темні очі і пряме волосся. Населякп Європу, Південно-Західну Азію та Індію. Європеоїди, які живуть на півночі Євразії, відрізняються високим зростом, світлою шкірою, світлими очима і білявим волоссям (показ фотографій представників європеоїдної раси).

Народи, що належать до монголоїдної раси, нас ляють Центральну Східну Азію. Представники ції раси (монголи, китаці, корейці, японці) зазвичай низькорослі, з жовтувато-смаглявою шкірою, темними вузькими очима, чорним прямим волоссям (показ фотографій представників монголоїдної раси)

На півдні Азії живуть представники негроїдної раси, що мають темну шкіру, вилицювате обличчя, хвилясте темне волосся (показ фотографі представників негроїдної раси).

Словесна гра

З наданих слів створіть вислів. Як ви його розумієте?

Люди, собою, рівні, всіх, рас, між.

До якої раси, на вашу думку, належать цигани? (До індо-арійської групи, індо-європейської сім'ї, європеоїдної раси)

В Україні 47 тисяч циган. Вони вихідці з Індії хоча предки деяких груп циган тривалий час жили у Європії.

2. Розміщення населення

Робота з атласом

Назвіть місця з найбільш і найменш заселені ми територіями.

Розповідь учителя з елементами бесіди

На величезній і різноманітній території Євр зії населення розміщується дуже нерівномірно. В Європі, на відміну від Азії, немає незаселених або малозаселених територій. Більшість європейців (70%) проживає у містах. Окремі міста неухильно розростаються, зливаються з передмістями і утворюють суцільну міську забудову В Азії спостерігають великі контрасти природних умов і відповідно розміщення населення. В одних районах густота населення дуже велика і подекуди досягає 1 500 осіб на км2. В інших же районах населення складає 2 особи на 1 км2 або вони взагалі безлюдні.

Бесіда

·   Які фактори впливають на розміщення населення? (Природно-географічні, історичні, соціально-економічні, демографічні.)

·   Назвіть найбільш заселені території. (Долини великих річок, приморські низовини, Японські о-ви).

·   Які причини їх заселення? Яка їх густота?

·   Назвіть слабозаселені райони. (Тибет, заполярні та пустельні райони.)

3. Національний склад

Розповідь учителя

Національний склад населення дуже строкатий. Це пов'язано з багатовіковим переселенням народів під час завойовницьких походів та міжусобних воєн.

Основними ознаками того чи іншого народу є спільні території проживання і мова. За мовними ознаками населення Євразії належить до різних мовних груп, що об'єднуються у мовні сім'ї.

Робота з картою

До деяких мовних груп та сімей причисляють такі народи:

• українці, росіяни, білоруси, поляки;

• німці, англійці, шведи, норвежці;

• французи, італійці, іспанці, румуни, молдавани;

• хіндустанці, перси, афганці;

• китайці;

• араби, євреї;

• японці та корейці.

4. Релігії

Розповідь учителя з елементами бесіди

Панівною релігією Європи є християнство. В Азії разом з християнством поширені мусульманство (іслам), індуїзм, буддизм.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

• Народи яких мовних груп проживають тільки в Азії?

• В яких напрямках відбувалося переселення азійських народів?

• Де виникли світові релігії?

Прийом «Асоціативний кущ»

Робота з ілюстрацією

Подивімося на ілюстрацію і зясуємо що зображено на ній, і які підстваи дали можливість вам думати сааме так? (На ілюстрації зображені діти різних рас, які щось малюють. У приміщені кімнатні квіти, мальовані пейзажі, голуб )

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

·        Опрацювати текст підручника з теми.

·        Випереджальне завдання групам: підготувати інформацію про найбільші країни Азії – Індію та Китай; найбільші країни Європи – Німеччину та Україну.

Географія. -2012. -№ 9.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -