Конспект уроку на тему: "Чорне море"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

А. Бірюкова, гуманітарна гімназія №1, м. Житомир

Мета:

вивчити фізико-географічну характеристику природного комплексу Чорного моря;

розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, користуватися джерелами географічних знань;

формувати елементи наукового світогляду, вміння пояснювати процеси та явища;

виховувати бережливе ставлення до водних мас, органічного світу, дбайливого господаря, раціонального природокористувача.

Обладнання: фізична карта України, географічні атласи, роздатковий матеріал (ЛОС), звукозапис «Шум моря», малюнок автобуса, картки з завданнями, підручник, картки для оцінювання навчальних досягнень учнів під час уроку, мультимедійна дошка.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: урок-мандрівка.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Аутотренінг на вивчення нового матеріалу

Учні повторяють за вчителем.

У мене гарний настрій.

Я гарно вчуся.

Я з радістю здобуваю нові знання.

Я найкращий знавець географії.

Мені всі знання під силу.

Я відмінно вивчу новий матеріал.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Географічний крос

1. Україну омивають такі моря...

2. Площа Азовського моря...

3. Азовське море взимку...

Середня температура води Азовського моря...

Невисока солоність Азовського моря пояснюється тим, що..., але з кожним роком солоність Азовського моря...

Бліцопитування

·        До якого океану належать Чорне і Азовське моря?

·        Чи можна море вважати природним комплексом? Чому?

·        Користуючись картою в атласі, встановіть, яке Чорне море - зовнішнє чи внутрішнє.?

Складання плану-характеристики моря

Учень у певній послідовності вивішус на стенд картки, на яких написано пункти плану.

План-характеристика моря

1. Басейн океану.

2. Який материк омиває.

3. Особливості берегової лінії.

4. Гідрохімічний режим (солоність).

5. Гідрологічний режим.

6. Природні ресурси.

7. Охорона вод моря.

Географічна мозаїка

На мультимедійній дошці написано визначення у хаотичному вигляді і учням потрібно всі слова поставити у логічній послідовності. Замість слів використовують цифри-коди, що є над кожним словом. По закінченню роботи учні повинні назвати код.

13

10

2

6

11

3

7

9

5

4

1

12

8

Море –

групами

дна

або

це

відокремлена

океану

частина

яка

підвищенням

ділянками

суходолу

островів.

Відповідь: 13 11 9 7 5 3 1 12 10 8 6 4 2.

Море – це частина океану, яка відокремлена ділянками суходолу, групами островів або підвищенням дна.)

ІІІ. Мотивація навчальної пізнавальної діяльності учнів

Ми вже вивчили природу Азовського моря, води якого омивають нашу державу. Сьогодні ми ознайомимося з природою Чорного моря, адже це море є великим природним комплексом, де усі складові взаємопов'язані. Це море має неабияке значення як для господарства, так і для природних умов нашої країни, з якими ми будемо ознайомлюватися в подальшому вивченні географії України; також багато хто їздить відпочивати влітку на узбережжі моря, отже для розуміння різних явищ і процесів, для їх пояснення ми з вами вирушимо у подорож морем, використовуючи типовий план, що ви бачите на стенді.

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Щоб дістатися від Житомира до Чорного моря, ми оберемо з вами автобус.

Малюнок із зображенням автобуса вивішують на настінну карту, на зворотному боці малюнка написано завдання, яке зачитує вчитель.

Робота з картою

Завдання. Яку відстань (в км) вам необхідно подолати від м. Житомир, щоб дістатися до чорноморського узбережжя.

Учитель. Оскільки ми вивчаємо Чорне море, дізнаймося, звідки пішла назва.

Випереджальне завдання учнів

Учениця повідомляє про гіпотези походження назви моря.

Робота в малих групах

Клас ділять на «експертні» групи. На парту до коленої групи ставлять табличку з назвою групи. «Учені-спеціалісти» отримують на свою групу картку з завданнями, яку повинні заповнити, досліджуючи своє питання за допомогою роздатко- вого матеріалу, ЛОС, атласів, підручника, додаткової літератури. На стінах класу розвішені ілюстрації Чорного моря. Звучить звукозапис «шум моря». «Експертні групи» проводять дослідження, а потім представник групи повідомляє про результати дослідження. Усі учні коленої групи записують здобуту інформацію з даного питання у відповідну графу таблиці «Характеристика природи Чорного моря». (Таблиці роздані кожному учню у друкованому вигляді.)

Географічне положення

 

Розміри

 

Глибина

 

Клімат

 

Гідрологічний режим

 

Гідрохімічний режим

 

Органічний світ

 

Ресурси

 

Заповідники

 

1 група «Математики»

Площа, максимальна глибина, середня глибина, довжина берегової лінії, обєм води

2 група «Кліматологи»

Кліматичний пояс, зима, літо, температура повітря, кількість опадів.

3 група «Картографи»

Берегова лінія, лимани, затоки, протоки, острови, півострови, до басейну якого океану належить.

4 група «Гідрологи»

Температура морської води, замерзання моря, температура води на глибині, висота хвиль, течії.

5 група «Екологи»

Корисні копалини, лікувальне значення моря, забруднення моря, екологічні проблеми.

6 група «Хіміки»

Солоність води моря, наявність сірководню.

7 група «Міністерство з охорони природи»

Природні заповідники узбережжя Чорного моря.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Естафета»

Клас поділяють на сектори відповідно до кількості рядів парт у класі. Кожному сектору пропонують однакові тестові завдання. Учні, що сидять на першій парті виконують перше завдання і передають листочок із завданнями на другу парту, учні другої парти, виконавши завдання, передають на третю парту і так далі. Завдання виконані на кольорових листах (кожен ряд – певний колір сектору). Завдань стільки, скільки парт у ряду, тому їх можна оцінювати окремо по партах. Той ряд, котрий виконав завдання першим, є переможцем.

Тестові завдання:

1. Максимальна глибина Чорного моря становить:

А) 1245  м;

Б) 2245 м;

В) 12 м.

2. Чорне море взимку:

А) замерзає;

Б) не замерзає;

В) замерзає вузька смуга уздовж узбережжя.

3. Солоність Чорного моря становить:

А) 17-18 %о;

Б) 32-34 % о;

В) 10-11%о.

4. Площа Чорного моря:

А) 267 тис. км2;

Б) 422 тис. км2;

В) 1500 тис. км2.

5) Органічний світ Чорного моря:

А) бідний через наявність у воді сірководню;

Б) різноманітний і багатий;

В) багатий через незамерзання моря взимку.

Географічний практикум

1. Окремим учням роздають конверти, у яких міститься розрізана на дрібні частини контурна карта Чорного моря. Завдання учнів полягає в тому, щоб якнайшвидше скласти карту з частин і нанести на неї географічні об'єкти, вивчені на уроці.

2. Деяким учням класу пропонують картки із завданням підписати об'єкти, що на картці позначені цифрами.

3. Решта учнів наносять географічну номенклатуру У своїх контурних картах.

Географічний тренінг

Учня викликають до настінної карти, і він показує об'єкти географічної номенклатури, які вивчили на уроці. Завдання придумують самі ж учні класу. І так по черзі.

VI. Підсумок уроку

Бесіда

·        Що вивчали на уроці?

·        Що ви нового дізналися?

·        Що було складно?

·        Що було цікаво?

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Кожну відповідь, доповнення, припущення учня оцінюють відповідним балом, і сам учень заносить його до відповідної графи у таблиці (учитель наголошує, яку оцінку слід занести до таблиці). Таких оцінок може бути в одного учня за урок від однієї до кількох. Наприкінці уроку вчитель виставляє учню ту оцінку, яка є середньоарифметичною. Така система оцінювання навчальних досягнень учнів є дуже зручною, оскільки оцінок можна поставити за урок багато, всі вони зрозумілі учню, аргументовані.

VII. Домашнє завдання

·        Опрацювати текст підручника, оформити контурну карту.

·        Випереджальне завдання «Екологічні проблеми Чорного моря» (окремим учням).

·        Підготувати реферат «Моря в нашому житті» (окремим учням).

·        Скласти твір-мініатюру «Як я уявляю Чорне море» (за бажанням).

·        Намалювати малюнок «Як я уявляю Чорне море» (за бажанням).

·        Скласти вірш про Чорне море з шести рядків (за бажанням)

Географія. – 2012. – № 6.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -