Конспект уроку на тему: "Населення землі"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

М. І. Бочко, І. І. Бочко, ліцей №17, м. Хмельницький

Мета: сформувати поняття «кількість і густота населення»; визначити чинники, що впливають на розселення людей; вдосконалювати уміння роботи з тематичними картами; сприяти формуванню навичок науково- дослідницької діяльності учнів; створити умови для самореалізації школярів.

Обладнання: атласи, підручник, аркуш паперу розміром 1 м2, карточки-завдання для дослідження, набір оцінок від 1 до 4, копії ґратки «Прийняття рішень» та шаблон для побудови графіка «Зростання чисельності населення у світі».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Привітання учнів, підготовка учнів до роботи.

II. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети уроку

Рольова гра «Тракторист і кріт»

Автор. Тракторист орав поле. Кріт вийшов з нори і здивувався: розоране таке велике поле, а тракторист продовжує орати. Пішов кріт по полю, йшов до вечора, а до кінця поля не дійшов, повернувся у нору. Зранку виліз з нори і чекає на тракториста.

Кріт. Для чого ти зорав таке велике поле і продовжуєш орати далі?

Тракторист. Я працюю не тільки для себе, а й для людей.

Кріт. Не розумію, я рию нору собі, і кожен кріт риє нору собі.

Тракторист. Ви кроти, а ми люди і в нас все інакше.

Учитель. Тема уроку «Населення Землі».

Кожного дня навколо нас цілий калейдоскоп облич, у кожного свій характер та свої думки, свій колір волосся та очей, свій одяг та спосіб життя, а всі разом – ми населення Землі. Ми живемо не так, як інші істоти: вміємо вирощувати їжу, мандруємо з великою швидкістю, робимо наше життя комфортним. Сьогодні ми будемо проводити дослідження, тому необхідно уважно робити підрахунки, порівняння. Пам'ятайте, що акуратність – і основа наукових відкриттів.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

·     Ознайомлення зі змінами чисельності населення;

·     Визначення темпів зростання населення;

·     Побудова графіка «Зростання чисельності населення у світі».

·     Формулювання висновку.

Імітаційна гра «Густота населення»

Запропонуйте двом учням стати на аркуш паперу розміром 1 м2.

Запитайте, чи зручно їм.

Поясніть, що густота населення – це кількість населення, що припадає на одиницю площі – у нашому випадку – 2 людини.

Попросіть охочих стати на аркуш.

Визначте густоту населення.

Запитайте учнів, чи зручно їм у новій ситуації, чи можливо так жити.

Дискусія

·        Чому люди так не живуть?

·        Чи може людина жити одна?

·        Що необхідно людині для життя?

Формулювання висновку.

Робота з картою «Народи і густота населення світу»

Визначення густоти населення України.

Проведення підрахунку густоти населення за формулою: кількість населення / площу країни і порівняння з картою.

Порівняння густоту населення України з о. Ґренландія, Північною Африкою, Індією.

Формулювання висновку.

Випереджальні завдання-дослідження

Завдання 1. Дізнайтеся у шкільного лікаря, яка площа за санітарно-гігієнічними нормами необхідна кожному учню школи, з'ясуйте фактичну площу, яка припадає на кожного учня в школі.

Дані занесіть до таблиці. Порівняйте результати і зробіть висновок.

Приміщення

Площа, м2

Фактично

Норма

Класна аудиторія

Спортивна зала

Столова

Коридор

 

 

Завдання 2. Уважно прочитайте інформацію в таблиці. Проконсультуйтесь з батьками і розрахуйте потреби людини у зерні, площу ріллі, на якій його можливо виростити, якщо середня урожайність 24 ц з 1 га. Спробуйте сформулювати проблему, яка може виникнути.

Параметри дослідження

Потреба (кг)

Площа рілі км2 (га)

1. Кількість хліба на 1 людину в день

2. Кількість хліба на сімю з 4 осіб в день

3.Кількість зерна для виготовлення 1 кг хліба

4. Кількість зерна для харчування населення

м. Хмельницького (265 тис. осіб)

України (45,6 млн осіб)

Світу (7 млрд. осіб)

 

 

Прийом «Мозковий штурм»

Проблема. У світі є цар. Цей цар жорстокий – голод.

·Висування пропозицій для подолання проблеми голоду.

·Робота з ґраткою «Прийняття рішень», оцінювання кожного шляху.

·Визначення більш оптимальних шляхів розв'язання проблеми.

Шляхи розв'язання проблеми голоду

Бали

Ранжир

Економія продуктів харчування

 

 

Переїзд до більш забезпеченої країни

 

 

Пошук нових високоврожайних культур для посівів

 

 

Зменшення забруднення навко­лишнього середовища

 

 

IV. Рефлексія

Прийом «Закінчіть речення»

Люди не живуть в Антарктиді, бо_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Розміщення населення залежіть від_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кількість населення постійно зростає, бо_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Збільшення населення призводить до_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Головний чинник, що обмежує зростання населення, - це_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V. Підсумок уроку

Прийом «Роблю висновок»

На розміщення людства впливають кліматичні умови, наявність прісної води, їжі. Важливо пам'ятати, що ресурси Землі не безмежні, якщо населення буде зростати, то збільшиться забруднення і зменшиться площа недоторканої природи. Кожен крок, спрямований тобою для покращення стану навколишнього середовища, надзвичайно важливий, чим більше людей будуть так жити, тим краще буде наш світ.

Прийом «Мікрофон»

·     Яке відкриття ти зробив сьогодні на уроці?

·     Що здивувало тебе на уроці?

·     Хто працював, на твою думку, найкраще?

·     Як ти оцінюєш свою роботу на уроці?

·     Кому необхідно сьогодні подякувати?

VI. Домашнє завдання

·        Опрацювати текст відповідного параграфа

·        Намалювати генеалогічне дерево своєї родини, підрахувати родичів і встановити, чи збільшується населення, чи зменшується.

Географія. – 2012. - № 9.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -