Конспект уроку на тему: "Річки, річкова система, живлення та режим, робота річок"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Т. О. Герасим’юк, ЗШ №5, м. Біла Церква, Київська область

Мета:

навчальна: поглибити систему знань учнів про гідросферу, вивчаючи річки як частини світового кругообігу води в природі; засвоїти нові терміни та поняття про річку та її частини, елементи річкової системи, річкову долину; сформувати первинні по­няття учнів про живлення річок і складових водного режиму;

розвивальна: розвинути практичні вміння учнів-визначати елементи річкової системи, приналежність до річкового басейну, сформувати в учнів знання і навички визначати географічне положення річки за картою атласу; розвинути вміння виділяти головне в матеріалі, що вивчають, і логічно мислити, формувати в учнів творче мислення;

виховна: формувати особисту відповідальність за бережливе ставлення до річки, здійснювати екологічне та естетичне виховання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта півкуль, фізична карта України, атласи, зошити для практичних робіт, фотографії, картини із зображенням гірських і рівнинних річок, підручники.

Хід уроку

Картина навколишньої природи визначена водою.

В. І. Вернадський

І. Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань умінь і навичків

Бесіда

•Що таке гідросфера?

•Назвіть три основні частини гідросфери?

•Назвіть води суходолу?

•Які з наведених типів поверхневих вод ви бачили?

•Які елементи річки вам вже відомі?

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Значення річок у природі і житті людини дуже велике. Вони е однією з основних ланок світового кругообігу води в природі. У давнину на берегах річок засновували поселення, використовували їх як шляхи сполучення. Річки - джерела прісної води, біологічних ресурсів, без чого наше життя уявити дуже важко, взагалі неможливо.

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Розглянемо поняття «річка та її частини». Прочитайте відповідний пункт параграфа, олівцем виділити відому (+) і нову для вас (-) інформацію.

Формування понять

Учні разом з учителем формують поняття:

• виток;

• гирло;

• притоки.

Завдання. Як визначити, лівою чи правою є певна притока? Визначити притоки Дніпра, Амазонки, Конґо.

Варіант 1 - праві. Варіант 2 - ліві.

Формування поняття

Завдання. За допомогою малюнка у підручнику «Елементи річки та річкової долини» і тексту підручника скласти визначення поняття «заплава».

Розповідь учителя

Учитель. Зверніть увагу на корінний берег річки: він має форму сходинок, які називаються терасами. Тераси колись були заплавами, але річка поглиблювала своє русло, і тому зараз тераси не затоплюються водою. Отже, річкова долина складається з русла, заплави і терас. Річка зі своїми притоками називається річковою системою. Між річковими системами Дніпра, Дністра і Дону має бути межа. Безліч річок, струмочків, річечок несуть свої води в головну річку. При цьому кожна з цих річок збирає воду тільки зі своєї території. Цю територію називають басейном річки. (Демонстрація схеми басейну річки та річкової системи).

Басейн річки - це територія, з якої річка зі своїми притоками збирає всі свої води.

Вододіл - межа між басейнами річок.

За характером течії річки поділяють на рівнинні і гірські.

Завдання. Порівняйте рівнинну та гірську річки.

Рівнинна річка

Гірська річка

Спокійна, тече повільно,

русло широке,

береги низькі,

зазвичай глибока,

дна не видно

Бурхлива,

русло вузьке,

береги високі, скелясті,

найчастіше мілка,

добре видно кам'янисте дно

Розповідь учителя з елементами бесіди

Ви вже знаєте, що кількість води в річці не буває однаковою впродовж всього року.

•    Коли річки України розливаються?

•    Коли рівень води найнижчий?

•    Чому так відбувається? Учитель демонструє картини річок.

Робота з підручником

Прочитавши розділ «Живлення та режим річок», закінчить речення або заповніть пропуски.

Річки живляться_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Найвищий рівень води в річці, який буває в певний час, називають_ _ _ _ _ _

Паводок - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ підйом рівня води в будь-який час року, спричинений тривалими дощами або посиленням танення снігу.

Використовуючи текст підручника, складіть схему «Робота річок».

Робота річок

 

 

 

Робота з картою

Дайте відповідь на.запитання: з чого складається річкова долина? річкова система?

За фізичною картою світу визначте назви річок, якщо відомі географічні координати їх витоку та гирла, та навпаки.

Річка

Витік

Гирло

Волґа Анґара (Кама) (Міссісіпі)

(57° пн.ш 33° сх.д) (52° пн.ш 104° сх.д) 62° пн.ш 145° сх.д 47° пн.ш 95° зх.д

(46° пн.ш 47° сх.д) (58° пн.ш 92° сх.д) 69° пн.ш 161° сх.д 29° пн.ш 90° зх.д

Гра «Продовжи ланцюжок»

Кожна наступна річка починається на останню літеру попередньої.

Стартове слово «Дніпро» (Ока — Амазонка — Лімпопо — Оранжева і т. ін.).

V. Закріплення матеріалу

Робота з картою

1. Підтвердьте обчисленнями, що річка не може витікати з моря чи з океану. Обчисліть висоту витоку і гирла річки Дніпро. Пересвідчіться, що витік завжди знаходиться вище за гирло?

2. Визначте географічне положення р. Південний Буг за планом: а) материк та його частина, де протікає річка; б) витік; в) напрямок течії; г) гирло; д) положення щодо великих форм рельєфу.

Аналіз виконання практичної роботи, корекція та виправлення помилок, допущених під час виконання практичної роботи.

VI. Підсумок уроку

Річка - природний водний потік, що тече у створеному ним руслі.

Елементи річкової системи - витік, гирло, притоки, головна річка.

Елементи річкової долини - русло, заплава, тераси.

Територія, з якої річка збирає свої води, називається річковим басейном.

Вододіл - межа між басейнами річок.

Живлення річок - підземне, дощове, талими водами, мішане.

VIІ. Домашнє завдання

· Опрацювати параграф підручника.

· Нанести на контурну карту найбільші річки світу та України.

· Визначити географічне положення р. Сіверський Донець.

Географія. - 2012. - № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -