Конспект уроку на тему: «Верховна Рада України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: через ігрові форми роботи (рольова гра) перевірити знання учнів, які вони отримали при вивченні попередніх тем на уроках правознавства; розвивати думку про шляхи формування законодавчого органу влади в Україні; поглибити знання учнів про правовий статус, компетенцію та основні напрямки діяльності Верховної Ради; враховуючи зміни Конституції України, формувати вміння збирати інформацію і систематизувати її, робити аргументовані висновки; виховувати розуміння важливості законодавчої влади в життєдіяльності держави.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: бесіда з нестандартними елементами.

Обладнання: Конституція України,  Закон України «Про внесення змін до Конституції України», підручники, схеми, таблиці, роздавальний матеріал.

Основні поняття і терміни: «закон», «парламент», «депутат», «законодавча ініціатива», «пакетне голосування», «імперативний мандат».

Дати:

|- 28 червня 1996 р. – на п'ятій сесії Верховної Ради України була прийнята Конституція України;

- 8 грудня 2004 р. – Закон України «Про внесення змін до Конституції України»;

- 1 січня 200б р. – поступове запровадження прийнятих змін до Конституції України.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

(Актуалізація опорних знань проводиться у вигляді гри за участі кореспондентів молодіжного журналу «Активіст».).

Активіст. Доброго дня, шановні присутні. Ми – кореспонденти молодіжного журналу «Активіст». Ви вже, мабуть, знаєте, що через певний період в Україні, як і в багатьох інших демократичних державах світу, проводяться вибори, які формують парламент, місцеві ради та інші представницькі органи влади. Нам дуже цікаво знати, наскільки ви обізнані з цих питань, тому ми б хотіли провести невеличкий «бліц-турнір» (опитування).

1) Дайте визначення терміна «вибори».

Вибори – це процес, в результаті якого певна спільнота людей шляхом голосування формує державний орган або заповнює вакантну виборну посаду.

2) 3 якого часу почали використовувати вибори для формування влади?

Вибори були відомі за часів первісного суспільства, коли на загальних зборах того або іншого роду обиралися старійшини, а згодом – воєначальники.

3) Які виборчі системи вам відомі?

Мажоритарна, пропорційна і змішана.

4) Що собою являє мажоритарна система?

Це система, за якої обраним вважається депутат, що отримав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

5) У чому полягає сутність пропорційної виборчої системи?

Сутність пропорційної виборчої системи полягає в тому, що вона передбачає розподіл депутатських мандатів між виборчими об'єднаннями (партійними списками кандидатів) пропорційно кількості голосів, поданих за кожний список. На виборах, що проводяться за цією системою, кандидати в депутати висуваються виключно політичними партіями у вигляді партійних списків, і виборці голосують не за окремих депутатів, а за той чи інший партійний список у цілому.

6) Скільки стадій має виборча кампанія?

Виборча кампанія має дві стадії: 1 – підготовка виборів; 2 – проведення виборів.

Кореспонденти. Ми задоволені вашими знаннями.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

План

1. Принципи організації органів державної влади в Україні.

2. Верховна Рада України – єдиний законодавчий орган влада. Її функції та повноваження.

Питання до учнів

Що таке держава?

Держава – це особлива політико-територіальна організація влади, що має суверенітет, володіє конкретним апаратом управління і примусу та здатна надавати своїм велінням загальнообов'язкової влади.

Учитель. Тобто держава – це організація публічної влади, яка передбачає наявність системи органів державної влади. Органи державне влади різнорідні, оскільки вони виконують різні функції.

Основним принципом організації органів державної влади в Україні є теорія поділу влад. Хто ж був основоположником теорії поділу влад?

Історична довідка (повідомляє учень).

Основоположником теорії поділу влад вважають англійського філософа Джона Локка і французького просвітителя, правника, філософа Шарля Луї Монтеск'є, хоча цю ідею висловлював ще давньогрецький історик Полібій. За цією теорією, для правильного та ефективного функціонування держави мають існувати не залежні одна від одної законодавча, виконавча та судова влади.

Уперше система влади законодавчо була закріплена в Констатуції США (1787 р.). Зафіксована вона була і в Конституції Української козацької республіки в 1710 р. (Конституція Пилипа Орлика) Принцип поділу влади вже закріплений у більшості конституцій країн світу. Утвердився він і в Україні».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу; виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України). Принцип поділу влади передбачає, що всі три гілки влади є самостійними і незалежними, що досягається шляхом юридичного закріплення їх компетенції (повноважень).

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада Україніи (ст. 75 Конституції України).

Вплив Верховної Ради на діяльність інших державних органів та органів Місцевого самоврядування здійснюється шляхом прийняття відповідних законів, які є обов'язковими для всіх суб'єктів на території України.

8 грудня 2004 року внаслідок «пакетного» голосування Верховною Радою України були прийняті зміни до Конституції України, які поступово реалізуються вже з 1 січня 2006 року.

Робота з текстом Конституції України та Законом України «Про внесення змін до Конституції України».

У процесі формування Верховної Ради відбулися зміни, а саме – перехід від змішаної до пропорційної системи виборів, а також визначено нові підстави дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради (ст. 78 КУ).

Розглянемо основні функції та повноваження Верховної Ради України (робота з Конституцією України):

-законодавча компетенція;

- установча;

- контрольна;

- повноваження в галузі зовнішньої політики, оборони та безпеки;

- повноваження із самоорганізації роботи Верховної Ради.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вікторина «Я перший»

Група (клас) ділиться на підгрупи. Хто перший буде готовий надати відповідь, піднімає картку з логотипом своєї команди і відповідає.

1. Яка конституційна кількість депутатів Верховної Ради України? (450 депутатів)

2. На який термін обираються народні депутати? (На 5років)

3. Назвіть віковий ценз для народного депутата. {Не молодше 21 року)

4. Коли проводяться чергові вибори до Верховної Ради України? (Останньої неділі березня 5-го року повноважень)

5. Назвіть по черзі основні повноваження Верховної Ради. (Конституція України ст. 85 – прийняття законів, затвердження державного бюджету і контроль за його виконанням та інше)

6. Хто зачитує текст присяги? (Текст присяги зачитує найстарший за віком народний депутат ст. 79 КУ.)

7. Хто має дати згоду на затримання та притягнення народного депутата до юридичної відповідальності? (Верховна Рада ст. 80 КУ)

8. Який термін встановлено, щоб після оголошення результатів виборів Верховна Рада зібралася на перше засідання? (Не пізніше ніж через 30 днів)

9. Хто такий омбудсмен? (Омбудсмен – це уповноважений з прав людини, якого призначає Верховна Рада)

10. Яке призначення Рахункової Палати? (Рахункова палата здійснює контроль за використанням коштів державного бюджету).

11. Хто першим підписує закони, прийняті Верховною Радою? (Першим підписує закон, який прийняла Верховна Рада, голова Верховної Ради.)

Конкурс ерудитів

Назвіть вищі законодавчі органи країн:

- Росії (Державна Дума або Федеральні Збори);

- США (Конгрес);

- Польща (Сейм);

- Велика Британія (Парламент);

- Ізраїль (Кнессет);

- Югославія (Скупщина).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Конституція України, підручник з основ правознавства під редакцією І. П. Гнатенка С. 43-49.; О. Наровлянський «Основи правознавства» (Київ, 2005, розділ 6, С. 193).

Література

1. Конституція України (зі змінами).

2. Гнатенко І. П., Основи правознавства. - Київ, 2003.

3. Наровлянський О. Основи правознавства. – Київ, 2005.

4. Усенко І. Б. Основи правознавства. - Київ, 1997.

Іванова О. Г., вчитель історії та правознавства ВПУ, м. Козятин, Вінницька обл.

Іванова О. Г. Верховна Рада України [Текст] / О. Г. Іванова // Історія та правознавство. – 2006. – №28. – С.12-13.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -