Конспект уроку на тему: «Що таке злочин та які його наслідки».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: називати види злочинів, наводити їх приклади; характеризувати злочин та його склад; аналізувати правові ситуації і пропонувати шляхи їх розв'язання; використовуючи статті Кримінального кодексу України (ККУ), визначати причини злочину.

Обладнання: Правознаство. Практичний курс: підручник для 9 кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 192 с., дошка, витяги з ККУ.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Які принципи кримінального права закладено в народних прислів'ях?

- Від неробства до злочину один крок.

- Від проступку до злочину один крок.

- Чия шкода, того й гріх.

- На злочинцеві шапка горить. Оголошення теми та очікуваних результатів.

III. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Бесіда

1. Наведіть ситуації, у яких би йшлося про скоєння особою злочину.

2. Назвіть ознаки правопорушення.

3. Чим відрізняється адміністративне правопорушення від злочину?

4. Спробуйте сформулювати поняття «злочин».

Схема 1. Ознаки правопорушення

Схема 2. Ознаки злочину

Схема 3. Види злочинів

Робота у парах

* Порівняти адміністративний проступок та злочин та заповнити таблицю.

Порівняння злочину та адміністративного проступку

Критерії для порівняння

Адміністративний проступок

Злочин

Галузь права, якою регулюють ситуацію

 

 

 

16 р.

16 р. (14 р.)

 

Фізична та юридична особа, держана

 

 

 

Кримінальний кодекс України

Ступінь небезпеки

 

 

 

 

 

Робота з ККУ.

1. Опрацювати ст. 1 ККУ.

2. Записати в зошиті функції, які виконує кримінальне право.

Робота з підручником

У парах опрацювати питання про види злочинів на с. 145-146 і заповнити схему 3.

Розв'язання правових ситуацій

Для закріплення вивченого питання запропонуйте учням у парах розв'язати ситуації за пам'яткою. Зауважте, що деякі аспекти пам'ятки не будуть розкриті через умови ситуації.

Ситуація 1

Була здійснена спроба пограбувати банк. Суб'єктом ситуації є учень 11-го класу Микола, об'єктом є банк. Відомо, що Микола обрав відділення ощадного банку і розробив детальний план операції, озброївся іграшковим пістолетом. Проте пограбувати не вдалось, оскільки банк було зачинено.

Завдання

- З'ясуйте, чи мав місце злочин?

Відповідь. Слід зазначити, що в наведеній ситуації відсутня така ознака злочину, як вчинення суспільно небезпечного діяння, а отже, злочину у цій ситуації немає, і тому Микола не може бути притягнутим до відповідальності.

Робота з правовим документом

Проаналізувати положення із Кримінального кодексу України.

Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини

1. Закінченим злочином визнано діяння, яке містить усі ознаки складу злочину...

Стаття 15. Замах на злочин

1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Ситуація 2

14-річні Мишко та Петро незаконно заволоділи транспортним засобом свого сусіда.

Завдання

- Як на ваш розсуд, чи мав місце злочин? На якій стадії злочину перебували суб'єкти?

Відповідь. У цій ситуації відбулось незаконне заволодіння транспортним засобом. Суб'єктами є Мишко та Петро. Відомо, що їм по 14 років, а отже, вони досягли віку кримінальної відповідальності. Об'єктом є машина сусіда. Цю ситуацію регульовано нормами Кримінального кодексу України. У діях хлопців є ознаки злочину: вина (злочин було скоєно умисно), порушено норми кримінального права, суб'єкти, шкода, суспільна небезпека діяння – крадіжка. Крім того, злочин є закінченим відповідно до ст. 13 ККУ. А отже, особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Робота в парах

Працюючи в парах, опрацювати текст підручника на с. 146 і заповнити схему 4.

Схема 4. Склад злочину

Робота в групах

Учні в групах, використовуючи пам'ятку, розв'язують ситуації.

Групи 2-5, перш ніж розглянути ситуацію, мають опрацювати положення Кримінального кодексу.

Стаття 25. Необережність та її види

2. Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно сподівалася на їх відвернення.

3. Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.

Пам'ятка щодо розв'язання правової ситуації

1. Факти (Що відбулося? Хто є учасниками справи? Що про них відомо? Які факти важливі, а які другорядні?).

2. Проблема (У чому полягає проблема? Якими нормативними актами регулюють проблему? Яке питання нам належить з'ясувати під час розв'язання ситуації?).

3. Аргументи (Які аргументи можуть бути наведені для вирішення ситуації (обов'язково з використанням законодавчої бази на захист коленої зі сторін)?).

4. Висновок/рішення (Який буде висновок або Як можна розв'язати цю ситуацію? Чому саме такий висновок чи таке рішення? Якими можуть бути наслідки такого рішення?)

1-а група. У цій ситуації відомо, що Олег знепритомнів і упав, але Володимир відвів його до гуртожитку. Суб'єктами є Олег та Володимир, об'єктом – вчинення ляпаса Олегу. Важливо, що на ранок Володимир знепритомнів та упав, ударившись головою, після того помер. Необхідно з'ясувати, чи мав місце злочин і чи є склад злочину; Слід зазначити, що ляпас не є суспільно небезпечним діянням, а отже, і .не має злочину. Крім того, не має причиново-наслідкового зв'язку між діянням Олега та смертю, яка настала через те, що хлопець ударився вранці головою. А отже, не має і складу злочину.

2-га група. Відомо, що, змагаючись з Петром у стрільбі, Іван влучив не у яблуко, яке було на голові у Петра, а поцілив у.голову Петрові, що незабаром помер. Суб'єктами цієї ситуації є Іван та Петро. Об'єктом є життя Петра. Було вчинено вбивство. Цю ситуацію регульовано нормами Кримінального кодексу України. Необхідно вирішити, чи мав місце злочин та чи є склад злочину. У діях Івана є всі ознаки злочину: вина (відповідно до статті 25 є злочин з необережності, злочинна самовпевненість), протиправність, суспільно небезпечне діяння – вбивство, наслідки – смерть Петра. Отже, є місце закінченого злочину. Крім того, є склад злочину: об'єкт, суб'єкт (якщо Іван досяг віку кримінальної відповідальності), вина, зовнішня сторона, тобто діяння –- вбивство. Отже, наявний склад злочину, тому Івана буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

3-тя   група. Відомо, що Тамара вирішила випробувати мисливську рушницю і, зробивши постріл, поранила хлопця. У ситуації суб'єктами є Тамара та хлопець. Об'єктом є здоров'я хлопця. Ситуацію регульовано нормами Кримінального кодексу України. Необхідно з'ясувати, чи мав місце злочин і чи буде дівчина нести відповідальність. У цій ситуації є ознаки злочину: протиправність, діяння – поранення, вина – злочин через необережність, відповідно до пункту 3 статті 25 ККУ – злочинна недбалість, шкідливість – поранення хлопця, суспільна небезпечність – постріл. Крім того, наявний склад злочину: об'єкт, суб'єкт (якщо Тамара досягла віку кримінальної відповідальності), вина, діяння – постріл. Отже, Тамару буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

4-та   група. У цій ситуації було вчинено вбивство. Відомо, що сусід намагався побити Марію, а сторож Панас, який проходив повз подвір'я Марії, вирішив вистрілити у повітря та припинити правопорушення. Коли Максим кинувся на сторожа, то Панас мимоволі натиснув на спусковий гачок, у результаті чого було вбито Максима. Суб'єктами є сторож ферми Панас, який повертався з роботи, та п'яний сусід Максим, об'єктом – життя Максима. Ситуацію регульовано нормами Кримінального кодексу України. Необхідно з'ясувати, чи має місце злочин і чи буде сторож нести відповідальність. У цій ситуації аргументами на користь сторожа є мотив – прагнення перешкодити правопорушенню, діям Максима. Але слід сказати, що є ознаки злочину: вина (відповідно до п. З, ст. 25 ККУ було скоєно злочин – через необережність, злочинну недбалість), шкода – смерть Максима. Також є склад злочину: суб'єкт, сторож, об'єкт, вина, мотив (спроба захистити Марію), діяння – вбивство. Наявність складу злочину свідчить, що сторожа буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

5-та група. У цій ситуації було вчинено пограбування. Відомо, що Артем, у якого не мас батька і якому необхідні були гроші па ліки хворій мамі, здійснив пограбування свого сусіда. Суб'єктами ситуації є сусід та Артем 12 років, що не досяг віку кримінальної відповідальності, об'єктом - власність сусіда (предмет – гроші). Ситуацію регульовано нормами ККУ. Необхідно вирішити, чи є склад злочину. У діях Артема відсутній склад злочину, зокрема суб'єкт злочину, оскільки Артем не досяг віку кримінальної відповідальності – 14 років. Тому хлопця не буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Виступи груп.

Робота в парах

Працюючи в парах, навести по 2 приклади видів злочинів за будь-якими на їх вибір критеріями. Попросіть двох учнів зачитати ситуації.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда

1. Що нового дізнались на уроці?

2. У чому полягають причини злочину?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Жидкова Н. М., Менська районна гімназія, Чернігівська обл.

Жидкова Н. М. Що таке злочин та які його наслідки [Текст] / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2013. – №31. – С.9-11.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -