Конспект уроку на тему: «Угоди і договори»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: розкрити поняття й види цивільно-правових угод; ознайомити учнів з порядком оформлення й здійснення окремих видів правочинів;  розвити вміння приймати рішення, правомірно діяти й захищати свої права з використанням правових можливостей та механізмів; виховувати розуміння необхідності і доцільності правової поведінки.

Основні поняття: цивільно-правовий договір, угоди.

Обладнання: витяг з ЦКУ, схеми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з елементами практикуму.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ УРОКУ

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття цивільно-правового договору. Класифікація угод згідно з ЦКУ

Запитання до учнів

Пригадайте, яким чином людина може отримати власність.

Угода – це дія особи,  спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних (майнових) прав і обов’язків. Угода укладається за принцепом «хочу і можу» (воля і право).

За своєю правовою природою будь-який цивільно-правовий договір є правочином. Категорії «правочин» і  «договір» співвідносяться між собою як загальне і окреме: кожний договір є правочином, але не кожний правочин є договором. Договором є лише дво- чи багатосторонні правочини, тоді як правочином можуть бути також дії однієї особи, спрямовані на встановлення, змісту припинення тощо цивільних прав і обов’язків (односторонні правочини). Отже, на договори поширюються загальні положення щодо правочинів, встановлені гл. 16 ЦК.

Класифікація цивільно-правових угод

Залежно від цілей укладення розрізняють такі групи цивільно-правових договорів:

1. Договори про передання майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління (купівля продаж, постачання, контракція, позика, міна, дарування, постачання енергоресурсів);

2. Договори про передання майна у тимчасове користування (майновий найм, оренда, житловий найм, побутовий прокат, безоплатне користування майном, лізинг);

3. Договори про використання аудиторських робіт (побутовий підряд, підряд на капітальне будівництво, договір на виконання проектних і розвідувальних робіт, договір на виконання аудиторських робіт);

4. Договір про передання результатів творчої діяльності (авторські, ліцензійні договори, договори про передання науково-технічної продукції);

5. Договори про надання послуг (перевезення, страхування, доручення, комісія, зберігання, договір про посередницькі послуги, довічне утримання, кредитний договір);

6. Договір про спільну діяльність (установчий договір, угоди про науково-технічну співпрацю).

Учні самостійно наводять приклади таких договорів.

2. Умови дійсності або недійсності договорів

Оскільки цивільно-правовий договір є однією з основних підстав виникнення зобов’язань, його характеристика не може бути повною без висвітлення порядку укладання договорів. Отже першою стадією укладання договору є оферта.

Оферта – волевиявлення особи, спрямоване не на укладення договору на певних умовах. Волевиявлення однієї особи (оферента) спрямоване на отримання у відповідь волевиявлення іншої (акцептанта), внаслідок чого виникає спільний вольовий акт, договір, що призводить до досягнення зустрічних результатів, бажаних для них.

Нікчемна угода – це угода, встановлена законом як недійсна. Це:

1. противоправна та аморальна угода

2. угода з особами до 14 років за межами їх цивільної дієздатності

3. позастатутна угода юридичної особи

4. не засвідчена нотаріально

5. фіктивна угода

Недійсна угода – це угода, яка може бути признана недійсною в судовому порядку:

1. з особами віком від 14 до 18 років

2. з обмеженою дієздатністю особи, які перебували у момент укладання угоди в стані тимчасового розкладу психіки

3. здійснена в результаті обману, насильства, збігу складних обставин, загрози.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практикум за методом «Акваріум»

Працюючи в групах, учні обговорюють запропоновані юридичні ситуації.

1. Одинадцятирічна дівчинка на отримані від батьків кошти замість продуктів купила собі коштовну іграшку. Батьки, дізналися про це, звернулися до адміністрації магазину з вимогою повернути гроші за покупку та забрати назад іграшку. Магазин заперечує, вважаючи, що дівчинка сама обрала покупку та прийняла рішення, до того ж іграшка потрібна саме дитині. Хто має рацію в цій ситуації ?

2. Шістнадцятирічні однолітки, допомагаючи сусідці копати город, знайшли горщик із золотими монетами.  Їхні думки щодо подальшої долі скарбу розійшлися. Один вважає, що гроші повністю належать їм, та пропонує поділити знайдене. Інший пропонує віддати їх господарці землі. А яка ваша думка ?

3. 15-річний юнак продав своєму 18-річному товаришеві відеомагнітофон. Батьки дізналися про це і зажадали повернути продану річ. Гроші син вже витратив. Як діяти далі ?

4. Громадянин Петренко продав свою золоту обручку сусідові, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Дружина Петренка принесла гроші і попросила повернути обручку. Сусід не погоджується. Як правильно вчинити в такій ситуації ?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель зазначає важливість знання правил укладання та здійснення цивільно-правових договорів, а також своїх прав як їх учасника.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Заповніть таблицю, наводячи приклади ситуацій та форми угоди, укладаючи за таких обставин.

Приклад ситуації

Вид правочину

Форма угоди, яку треба укласти

 

Дарування

 

 

Зберігання

 

 

Міна

 

 

Купівля-продаж

 

 

Позика

 

Парастатова Н. В., гуманітарна гімназія №33, м. Донецьк

Парастатова Н. В. Розробка циклу уроків з теми «цивільне право України». Правознавство. 11 клас [Текст]: Науково-методичний журнал / Н. В. Парастатова // Історія та правознавство. – 2011. № - 28      с. 15-16

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -