Конспект уроку на тему: «Тероризм – загроза людству»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: навчити учнів розуміти поняття «тероризм», причини його виникнення та існування, необхідність активної діяльності світового співтовариства щодо недопущення актів тероризму; удосконалення навичок роботи в парі та групі, формування і висловлювання власної думки, аргументації і переконання, критичного і творчого мислення учнів; формувати модальні пріоритети, які визнають людину, її права і свободи, честь і гідність найвищою цінністю.

Після цього уроку учні зможуть:

- пояснювати поняття «тероризм», причини його виникнення та існування;

- удосконалити навички роботи в парі та групі, формулювання і висловлювання власної думки.

Основні етапи й методи уроку:

- Методом «мозковий штурм» запропонуйте учням висловити свої думки й асоціації, які викликає слово «тероризм». Зберіть думки, не коментуючи їх (4-5хв.)

- Представте тему та очікувані результати уроку (2-3хв).

- Об’єднайте учнів у пари і запропонуйте обговорити й дати самостійне визначення поняття «тероризм» (5-7хв).

- Повідомте, що цей термін у перекладі з латинської мови означає «страх», «жах». Опрацюйте наведені варіанти визначень (4-5хв).

- У формі бесіди викладіть коротку історію тероризму. Зверніть увагу на те, що уявний портрет терориста не може містити расових, національних, релігійних чи інших ознак. Зверніть увагу на те, що люди були терористами з певних причин. Підведіть учнів до розуміння необхідності боротьби не лише з тероризмом, а й причинами, які його породжують. Поясніть зусилля світового співтовариства,  спрямовані на ліквідацю тероризму (10-15хв).

- Запропонуйте учням виконати завдання рубрики «поміркуй».

- Запропонуйте учням пригадати основні поняття циклу та зробити висновки, оцініть активність класу й окремих учнів при розшляді цієї теми. Повідомте і подадіть завдання на наступний урок.

ХІД УРОКУ:

1. Що таке тероризм?

Методом «мозковий штурм» запропонуйте учням висловити думки й асоціації, які викликає слово « тероризм».

Які думки й асоціації викликає у вас слово «тероризм», і в якому контексті ви зустрічали його?

Об’єднайтесь у пари (як варінат по партах) і запропонуйте своє визначення поняття «тероризм». Представте результат роботи класу. Зберіть думки, не коментуючи їх.

2. Представте тему й очікуванні результати уроку.

Опрацюйте наведені варіанти визначень.

Існує спеціальна наука «терологія», яка займається вивченням тероризму. Науковці та правники дають різні визначення тероризму. Цей термін у перекладі з латинської мови означає «страх», «жах». Ось декілька визначень:

- насильство щодо політичних ворогів, політика залякування, придушення (Школьный словарь оностранных слов.-М.:Просвещение, 1983);

- суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства…, залякування населення та органів влади або вчинення посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винниз людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення щлочинних дій (Закон України «Про боротьбу з тероризмом», ст.1);

- скоєння, організація, сприяння здійсненню, фінансуванню чи заохоченню агентами або представниками однієї держави актів проти іншої держави або потурання з їхнього боку здійсненню таких актів, які спрямовані проти осіб або власності і які за своїм характером мають за мету провокування жаху в даржавних діячів, груп осіб або в населення взагалі (Кодекс злочинів проти миру та безпеки людства, ст.24).

 

3. Коротка історія тероризму.

У формі бесіди подайте коротку історію тероризму, зверніть увагу, що він використовується, крім політичної мети, також і для кримінальних цілей (3-5хв).

Перший в історії випадок свідомого та систематичного використання терористичної практики було зафіковано на Близькому Сході у 1 ст.н.е, коли групи сікаріїв фізично знищували представників єврейської знаті, які співпрацювали з римською адміністрацією. Пізніше з’явилася секта мусульман-ісмаліїтів під проводом Хасана-ібн-аль-Сабаха, який перетворив тероризм на головний засіб боротьби з політичною опозіцією.

Розвиток тероризму – це наслідок активного розшарування населення, його ідеологічного розмежування, оформлення політичних рухів, об’єднань партій, які сповідували різні політичні погляди і вели боротьбу за владу.

Уже наприкінці ХІХ ст. здавалося, що ніхто не застрахований від терористичного нападу:

- 1887 р. – убито російського імператора Олександра ІІ.

- 1894 р. – убито французького президента Саді Карно.

- 1897 р. – смертельно поранено імператрицю Єлизавету Австрійську та вбито іспанського прем’р-міністра Антоніо Кановаса.

- 1900 р. – дертвою терориста став кроль Італії Умберто 1.

- 1901 р. – убито президента США Вільяма Маккінлі.

- В Росії в 1902-1907 рр. есерівські та інші терористи провели близько 5,5 тисячі терористичних актів (убивства міністрів, депутатів Державної думи, жандармів, працівників поліції та прокуратури).

Тероризм став головною проблемою політиків. На зустрічі керівників найбільш індустріально розвинених держав у 1900 р. на порядку денному першим стояло питання тероризму.

У ХХ ст. мотиви, стратегія та зброя терористів стали дещо іншими. Міжнародний тероризм був складовою політики супердержав та їхніх сателітів, інструментом ідеологічної експансії і, зрештою, дестабілізатором системи міжнародної безпеки. При цьому країни-конкуренти завжди виховувались у дусі розподілу сили на «справедливу» та «несправедливу», що у свою чергу, зумовлювало «подвійний стандарт» у політичній, юридичній та оперативній оцінці актів міжнородного тероризму. Терористичні організації в цей період часто виконували замовлення державних спецслужб. За даними часопису U.S.News and World Report, які було оприлюднено в листопаді 1977 р., за період з 1961 по 1976 рр. ЦРУ США було причетне до майже 900 великих таємних операцій проти окремих «небажаних» для США іноземних держав, громадських діячів та урядів. Не відставала в цьому й інша «супердержава» - СРСР.

4. Тероризм сьогодні.

Об’єднайте учнів у групи по 4-5 осіб. Запропонуйте розглянути приклади актів тероризму, виділити спільні риси, описати (скласти уявний портрет) терориста, висловіть думки роботи груп методом «коло ідей».

Проведіть бесіду на основі відповідей учнів. Зверніть увагу на те, що уявний портрет терориста не може містити расових, національних, релігійних чи інших ознак; що люди стали терористами з певних причин. Підведіть учнів до розуміння необхідності боротьби не лише з терористами, а й причинами, які його породжують. Поясніть зусилля світового співтовариства, спрямовані на ліквідацію тероризму.

На початку ХХ ст. терористичні акти були справою великих груп. Тепер окремі особи або невеликі групи однодумців здатні на великі за масштабами терористичні акти. Цих людей важко виявити, необхідно чекати доти, поки вони не допустять серйозну помилку або не будуть розкриті випадвоко. Це пов`язано із розвитком науково-технічого прогресу, вдосконаленням глобальгих інформаційних технологій та високими темпами урбанізації у світі.

Ще недавно терористу, який захотів би залишити без світла, наприклад, Лондон, необхідно було влаштуватися на відповідну роботу, щоб мати доступ до системи електропостачання. А тепер навіть один хакер-професіонал у якомусь віддаленому населеному пенкту, не виходячи з дому, може залишити без електропостачання ціле місто, яке розташоване в іншій півкулі. За декмими оцінками, протягом 2000 р. у свті витрачено близько 15 млрд доларів на боротьбу з комп’ютерними вірусами.

Найбільш очевидні наслідки тероризму – людські жертви, порушеня фундаментального людського права – права на життя.  Але руйнівний плвив тероризму цим не обмежується. Він зупиняє або уповільнює урегулювання конфліктів у різних куточках планети. Він провокує, продовжує й поглиблює конфлікти – внаслідок цього виникає замкнене коло: насильство породжує насильство.

Головна мета політичного тероризму полягає не просто в знищенні конкретної, хай навіть найпопулярнішої особи (хоча має міце й таке), а в суспільному розонансі, який викличе ця акція. Своїми діями терористи хочуть вплинути на політиків, воєначальніків або фінансистів. Проте часом важко прослідувати зв’язок між справжньою метою зловмисників і обранмим ними мішеннями. Адже в багатьох випадках жертвами стають звичайні громадяни, які не мають ніякого стосунку до того, чого добиваються терористи. Людські жертви, що викликають страх, служать лише засобом досягнення основної мети – привернути до себе увагу, підірвати авторитет влади і добитися, щоб ті чи ті їхні вимоги були виконані.

Що рухає тими, хто вдається до такого насильства:

Ненависть до представників інших рас, націй, релігій, культур, політичних сил, яка часто живиться невіглаством і страхом;

Притиснення – бажання притиснути або навіть знищити представників інших груп;

Безвихідь – здається, що інші сили непорушні – бажання ціною своєї смерті зламати їх;

Несправедливість – акти тероризму часто кикликані тим, що до представників тієї спільноти, до якої належать терористи, ставляться несправедливо інші.

5. Світове співтовариство і тероризм.

Безперечна заслуга світого співтовариства в упередженні основного принципу: загального осуду тероризму. Перший крок щодо встановлення цього принципу зробила ще Ліга Націй у 1937 р.: прийняла Конвенцію про попередження та припинення тероризму, яка, однак, не набула чинності. Проте вона вплинула на подальше міжнародне законодавство з цього питання.

9 грудня 1985 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла без голосування резолюцію 40/61, в якій вона «визнає злочинними всі акти, методи і практику тероризму, де б і ким би вони не були скоєні». Це положення згодом було закріплено у преамбулі Римської конвенції 1988 року.

Принцип протиправності тероризму розвинений і конкретизований у ряді документів ООН, наприклад, у Декларації про заходи із ліквідації міжнородного тероризму, прийнятій на 49-ї сесії Генеральної Асамблеї в 1994 р.

Найбільший політико-правовий потенціал на регіональному рівні накопичений на Європейському континенті. Під егідою Ради Європи діє Європейська конвенція із попередження терактів (1976). З 1977 р. функціонує механізм спільних дій у сфері антитероризму країн Євросоюзу (зокрема в рамках так званої «Групи Треві»). Питання боротьби з тероризмом включено в компетенцію європейьского поліційного агентсва «Європа». Описані вище проблеми регламентуються відповідними положеннями підсумкових документів зустрічей ОБСЄ в Гельсінкі, Мадриді, Відні.

Поміркуй

- Запропонуйте учням розглянути подані нижче висловлювання та оприлюдинти свої думки щодо методів, які пропонуються для припинення тероризму;

- Нам нужно мочить чеченских террористов в каждом сортире» - із висловлювань у російській пресі періоду війни у Чечні.

- «Європейці завжди намагалися змінити Схід, зробити його таким як Захід. Це ні до чого. Сама по собі східна культура самодостатня. Це просто необхідно зрозуміти. Розуміння – ось ключ до вирішення проблеми».

Запропонуйте учням пригадати основні поняття уроку й узагальнити його результати, оцініть активність класу й окремих учнів при розшляді цієї теми. Повідомте і поясніть завдання на наступний урок.

Домашнє завдання: напишіть твір-есе на тему «Що необхідно змінити в людині і світі, щоб зник тероризм»

Куксенко С. Тероризм – загроза людству [Текст] : Інтерактивний урок із громадянської освіти для 8-11 класів / С. Куксенко // Історія в школах України. — 2005. — № 5. — С. 29-31.

Коментарі

добре

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ