Конспект уроку на тему: «Верховна Рада України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: з'ясувати завдання законодавчої влади; визначити основні конституційні засади діяльності Верховної Ради, її правовий статус та компетенцію; зрозуміти, яке місце посідає парламент у системі органів державної влади в Україні; виховувати розуміння важливості законодавчої влади в життєдіяльності держави.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: законодавча гілка влади в Україні, повноваження Верховної Ради України, депутатська недоторканність, законодавча ініціатива, парламентські комітети, Рахункова палата, уповноважений Верховної Ради з прав людини.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Проходить у вигляді «юридичної розминки», яку проводить учень, що отримує випереджальне домашнє завдання (20-25 запитань до вивченого матеріалу).

II. МОТИВАЦІЯ УРОКУ

На дошці написана теза: «Законодавча влада – серце держави...» (Ж.-Ж. Руссо). Працюємо зі ст. 6 Конституції України, використовуючи метод – «Мозковий штурм».

З'ясуємо, що таке законодавча влада.

Законодавча влада – складова частина владних структур держави, головною функцією якої є законотворчість та організація контролю за дотриманням чинного законодавства всіма структурами держави, об'єднаннями громадян та громадянами.

Згідно зі ст. 15 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.

Доповідь учня «Загальна характеристика і порядок формування парламентів».

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, ПЛАНУ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

План

1. Основні завдання законодавчої гілки влади.

2. Правовий статус і компетенція Верховної Ради України.

3. Структурні органи, посадові особи та апарат Верховної Ради України.

4. Регламент Верховної Ради України.

IV. СПРИЙМАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Основні завдання законодавчої гілки влади

Опрацьовуємо за підручником С. 139 «Основні завдання законодавчої влади».

2. Правовий статус і компетенція Верховної Ради України

Учитель. Пріоритетною ознакою українського парламенту як органу законодавчої влади є його єдність, виключність та універсальність у системі органів державної влади, що зумовлено насамперед унітарним характером нашої держави. Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної влади, оскільки вона представляє весь український народ – громадян України всіх національностей – і виступає від імені всього народу. Це випливає як із Преамбули Конституції та її змісту, так і назви парламенту – «Верховна Рада».

Колегіальний характер Верховної Ради як парламенту України полягає насамперед у її складі та порядку роботи. Верховна Рада складається з 450 народних делутатів (ст. 76 Конституції) і є повноважною за умови обрання не менш ніж двох третин від її конституційного складу (ст. 82).

Виборний характер українського парламенту, як і Парламентів інших країн, полягає в тому, що він формується виключно шляхом виборів. Однією із суттєвих особливостей українського парламенту є його однопалатність.

Ці та інші риси парламенту зумовлюють властиве лише йому місце в системі органів державної влади.

Він здійснює законодавчу владу, бере участь у формуванні органів виконавчої влади, є загальним представником народу і виразником його волі.

Верховна Рада здійснює чимало функцій і має для їх реалізації відповідні повноваження, передбачені Конституцією. Головними функціями Верховної Ради є:

- законодавча;

- установча (державотворча, організаційна);

- функція парламентського контролю.

Другорядні:

- бюджетно-фінансова;

- зовнішньополітична.

Повноваження Верховної Ради вивчаються з використанням методу роботи в малих групах. Об'єднуємо учнів у 5 груп. Кожна група опрацьовує повноваження Верховної Ради певного напрямку. Працюємо зі ст. 85 і 92. Перша група визначає законодавчі повноваження, друга – бюджетно-фінансові, третя – кадрові, четверта – контроль, п'ята – інші.

3. Структурні органи, посадові особи та апарат Верховної Ради України

Вивчення питання про структуру Верховної Ради доцільно будувати шляхом вивчення відповідної схеми (див. схему).

Ілюструючи схему, одночасно розповідаємо учням про завдання функції кожного з цих органі (ст. 8,89,98,101).

4. Регламент Верховної Ради України

Учитель знайомить учнів з вимогами Регламенту Верховної Ради.

Регламент Верховної Ради України має силу закону, який встановлює Порядок скликання і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, формування органів державної влади, визначає законодавчу процедуру, порядок здійснення контрольної діяльності, процедуру і окремих видів діяльності Верховної Ради, її органів і організацій, народних депутатів, посадових осіб та інші процедури, а також функції органів Верховної Ради України та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень, встановлених Конституцією України.

Робота Верховної Ради України ведеться державною мовою.

У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступити іншою мовою промовець завчасно повідомляє головуючого на засіданні у заяві на виступ, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу українською мовою. Секретаріат верховної Ради забезпечує переклад його виступу українською мовою.

Засідання Верховної Ради, її Президії, постійних та тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом і Законом України про постійні комісії Верховної Ради України.

Гласність роботи Верховної Ради забезпечується шляхом трансляції її засідань по телебаченню і радіо, публікації стенографічного звіту засідань Верховної Ради, публікації її рішень у «Відомостях Верховної Ради України», газеті «Голос України» та інших виданнях Верховної Ради України. Час та обсяг трансляції, обсяг друку визначаються Верховною Радою.

Хід засідання Верховної Ради безпосередньо транслюється через візуальне зображення і звукове відтворення у службові приміщення для преси та приміщення для. публіки, що розміщуються у будинку Верховної Ради.

На закритому засіданні Верховної Ради мають право бути присутніми – Президент України, члени Кабінету Міністрів України, інші особи, уповноважені від органів, що мають право законодавчої ініціативи, а також особи, присутність яких визначена Президією Верховної Ради, необхідною для розгляду відповідного питання.

Верховна Рада після можливого скороченого обговорення (ст. 3.4.2) наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації, поширення протоколу, стенографічного бюлетеня та інших матеріалів цього засідання.

На засіданнях Верховної Ради та її органів можуть бути присутніми за запрошеннями гості та службові особи.

Верховна Рада не менш ніж 1/3 голосів або підписів депутатів від їх фактичної кількості може вимагати присутності на засіданні будь-якого державного службовця. Посадові особи, яких обирає, призначає, чи затверджує Верховна Рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці викликаються через них, крім випадків, встановлених законом, коли вони викликаються безпосередньо.

Комісія Верховної Ради або її голова можуть запросити державних службовців, експертів, фахівців на засідання Верховної Ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються дією комісією або стосуються її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.

Особи, присутні на засіданнях Верховної. Ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Верховна Рада проводить свою роботу сесійно. Відкриття сесії Верховної Ради оголошується головуючим на засіданні на початку першого пленарного засідання Верховної Ради, яке проводиться в перший день роботи сесії.

Сесії Верховної Ради складаються з пленарних засідань Верховної Ради і засідань постійних та інших комісій Верховної Ради, що проводяться у період між пленарними засіданнями. Комісія Верховної Ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями Верховної Ради у тому разі, коли, згідно із ст. 6.4.5, законопроект визнано невідкладним, чи за дорученням Верховної Ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УРОКУ

Закінчуємо урок вправою «Уявний мікрофон».

Учні продовжують речення: «Якби я був народним депутатом чи кандидатом у народні депутати, я б запропонував...».

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 12, п. 6 підручника; написати програму кандидата у народні депутати України.

Смагіна Т. М., вчитель ЗОШ № 19, м. Коростень, методист Житомирського О/ЛІТО

Смагіна Т. М. Органи державної влади в Україні [Текст] : Розробки уроків до теми / Т. М. Смагіна // Історія та правознавство. — 2005. — № 29. — С. 24-28.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -