Конспект уроку на тему: «Право на освіту»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: розкрити юридичний зміст права на освіту в Україні, ознайомити учнів із системою освіти, видами навчальних закладів, які існують в Україні, з'ясувати права та обов'язки учасників навчального процесу; формувати розуміння потреби в постійній освіті та самоосвіті; виховувати бажання постійно поповнювати свої знання.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статут школи.

Основні поняття: «право на освіту», «загальноосвітній навчальний заклад», «обов'язкова загальна середня освіта», «учасники навчально-виховного процесу».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання

1. Назвати права та свободи громадян.

2. Назвати конституційні обов'язки.

3. Навести приклади використання вами чи вашими близькими прав і свобод громадян України.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Сутність і гарантії права на освіту

Учитель. Однією з передумов успішного розвитку будь-якої держави є забезпечення нею свого майбутнього. Для цього, зокрема, потрібно створити ефективну й сучасну освіту.

Конституція України гарантує кожному громадянину права на освіту.

Робота з документом

Ст. 53. Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону, гарантовано право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних чи комунальних закладах або через національні культурні товариства.

Учитель. Право на освіту є продовженням ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.

«Освіта додає людині гідності», – стверджував Дідро, а Лев Толстой порівнював потребу людини в освіті з пошуком повітря для дихання.

Окрім Конституції України, питання освіти регулюють Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи тощо.

Учням пропонується на прикладах із життя, повідомлень ЗМІ показати, як здійснюється їхнє право на освіту.

Закони закріплюють головні принципи освіти в Україні:

- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освіти;

- гуманізм і демократизм освіти;

- незалежність школи та освіти загалом від політичних партій і релігійних організацій;

- безперервність і різноманітність освіти.

Типи навчальних закладів загальної середньої освіти

Вивчення питання відбувається на основі розгляду схеми (див. схему).

Бесіда

1. У якому з цих навчальних закладів ви навчаєтесь?

2. Чим відрізняються ці навчальні заклади?

3. Чи плануєте ви продовжити навчання після закінчення 9-го класу? У якому з цих закладів?

4. Назвіть навчальні заклади, у яких ви плануєте здобути вищу освіту.

Права та обов'язки учасників навчального процесу

Права учнів

Вивчення питання відбувається шляхом виконання вправи «Які права мені насправді потрібні в школі». Кожному учневі необхідно визначити п'ять прав, котрі, на їх думку, є найважливішими у школі і які поважають як учні, так і вчителі.

Потім учні, об'єднавшись у групи, визначають п'ять прав із п'яти, що їх обрав кожен член групи. Результати роботи груп записують на дошці і за найбільшою кількістю поданих голосів визначають п'ять найважливіших для учнів усього класу.

Учні мають право на:

1) освіту, що здійснюється високопрофесійними вчителями;

2) належний рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

3) розвиток у школі своїх здібностей і талантів;

4) вибір профілю навчання;

5) участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо з різних предметів;

6) отримання професійної допомоги працівників школи в разі потреби;

7) оскарження та перескладання тематичної, семестрової та річної оцінки;

8) те, щоб впливати на рішення вчителів та адміністрації, що безпосередньо стосуються учнів;

9) внесення пропозицій з питань організації та умов навчального процесу, відпочинку і побуту учнів;

10) збереження індивідуальності, шанування як особистості, яка може мати свій стиль поведінки та одягу;

11) захист від усіх форм фізичного та психічного насильства, образи та зловживань;

12) вільний час для розваг та особистої творчості;

13) вільне висловлювання своїх думок й переконань, пошук, отримання й передавання інформації різними способами;

14) те, щоб обирати та бути обраними в органи шкільного самоврядування.

Шляхом бесіди визначають: Права вчителів на...:

- повагу і захист професійної честі та гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування закладів (Рада школи);

- підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Права батьків на...:

- вибір навчального закладу і форми навчання для неповнолітніх дітей;

- захист законних прав дітей;

- участь у роботі шкільних органів самоврядування.

У кожному навчальному закладі, окрім загальних правових норм, є власні – статут, правила внутрішнього розпорядку.

Робота в групах

Запропонувати заходи щодо удосконалення шкільного життя «Якби директором був я...».

Подання результатів роботи відбувається за методом «Коло ідей». Групи висловлюють пропозиції по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

За допомогою витягів з нормативно-правових актів розв'язати ситуації, пов'язані з використанням права на освіту (за підручником).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підсумовуючи, учитель наголошує, що здобуття повної середньої освіти є не лише правом, а й обов'язком кожного громадянина України і що саме освіта багато в чому є запорукою досягнення успіху в житті людини.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал § 10 підручника.

2. Дати відповідь на запитання «Який рівень освіти для себе ви вважаєте достатнім?».

Жук Л. Б. Каланчацька ЗОШ № 1, Херсонська обл.

Жук Л. Б. Право на освіту. Правознавство. Практичний курс. 9 клас. [Текст] : Професійна майстерня / Л. Б. Жук// Історія та правознавство. – 2012. – № 31. – С. 27-28

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ