Конспект уроку на тему: «Захищеність особи в правовій державі».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: узагальнити знання з теми; сформувати навички роботи з документами; продовжити роботу над юридичними поняттями, систематизацією їх; розвивати навички висловлювати свої думки, критично мислити, аналізувати, переосмислювати отриману інформацію.

Очікувані результати: усвідомлення демократичності нашого державного ладу; усвідомлення, що саме Конституція України гарантує захищеність особи; набуття навичок аналізу документів, життєвих ситуацій, висновків, роботи з правовими поняттями.

Допоміжні матеріали: Конституція України, схеми, логічні завдання.

Форма уроку: комунікативно-діалогічна модель з елементами гри.

Оформлення дошки: епіграф, проблема, тема, базове поняття, форми роботи.

Урок може бути проведений як узагальнюючий після вивчення розділу «Конституційне право».

ХІД УРОКУ

Етапи уроку

Вчитель

Учні

І. МОТИВАЦІЯ

Форми уроку (записані на дошці)

Проблема

(записанана дошці)

Звертаємо увагу на епіграф уроку: «Знання права заслуговує найвищої шани» (Ульпіан)

Протягом уроку ми спробуємо довести це твердження, будемо утворювати асоціативний ряд з юридичних понять, складати «Спільний проект», вести діалог, вирішувати юридичні задачі, виступати перед відкритим мікрофоном. Базовий документ, над яким ми будемо працювати – Конституція України.

Головна проблема уроку – Чи захищені наші права?

Уявіть собі віртуальну ситуацію:

Суперлайнер, що здійснює навколосвітню подорож, через поломку раптово робить вимушену посадку на невідомому острові. До нас тут ніхто не жив, острів нам сподобався, і ми вирішили тут залишитися та утворити свою державу. Які знання нам перш за все необхідні? Давайте перевіримо, чи є у нас такі необхідні знання?

Права та закони

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ.

Завдання(подане на дошці)

Завдання № 1. Асоціативний ряд. Подані поняття об'єднайте навколо базових понять:

Держава, закон, право. Республіка, демократія, громадянин, Конституція, нормативно-правовий акт, правовий звичай, деспотія, інкорпорація, кодекс, правовий прецедент, суверенітет, санкція.

Завдання № 2. Тепер пограємо в гру «Так–ні».

Учні мають 3 кольорові картки, які означають: червона – так; синя – ні; жовта – не знаю. Відповідаючи, учні «сигналізують» відповідною карткою.

Певні правила поведінки, встановлені суспільством, називають мораллю (так).

Держава існувала завжди (ні).

– Загальнообов'язкові правила поведінки, що встановлюються державою і забезпечуються її примусом, – це право (так).

Основні напрямки діяльності – це її ознаки (ні).

Україна унітарна держава (так).

– Укази Президента – це закони (ні).

– Конституція України відноситься до типу гнучких (ні).

Сукупність поглядів на право це правосвідомість (так).

– Складовими частинами норм права є гіпотеза, санкція і диспозиція (так).

Держава, що однаковою мірою захищає права людини, – правова держава (так).

В Конституції України 15 розділів (так).

IIрозділ Конституції носить назву «Права, свободи та обов'язки громадян» (так).

Тепер я впевнена, що правових знань нам достатньо, щоб збудувати державу.

Усно

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Для того, щоб врахувати думки всіх, вибрати найраціональніші, давайте спробуємо створити «спільний проект» майбутньої держави. Клас поділяється на 3-4 групи. Учні отримують інформаційний матеріал. (Додаток №1.)

Завдання: визначити риси правової держави, коротко аргументувати їх, «захищаючи проект». Спільний проект може виглядати так:

У чому найбільша привабливість побудованої нами держави?

Представники груп наклеюють на дошці свою рису держави на самоклеючих папірцях

ВИСНОВОК:

 

 

 

 

 

Тема записується на дошці.

 

 

Юридичні консультації.

Пересічні громадяни хочуть мати справедливу державу. В латинській мові справедливість і законність означають одним словом justitia (справедливість). Правова держава найбільш справедлива модель держави, тому що вона гарантує захист особи через систему законодавства.

Оголошую тему уроку: Захищеність особи в правовій державі. Головним законом держави є Конституція. Оскільки в нашій віртуальній державі ще немає Конституції, пропоную взяти за зразок Конституцію України, але спочатку зробимо аналіз: чи є Україна правовою державою.

Завдання: прочитайте та проаналізуйте ст. 1, 3, 8. Чи відповідають ці статті рисам нашої моделі держави?

Завдання: прочитайте та проаналізуйте ст. 21, 22, 24. Як Конституція захищає наші права?

А тепер на конкретних прикладах розглянемо, як Конституція захищає наші права.

а) В реанімаційній палаті чекають трансплантації нирки, від чого залежить життя 4 осіб: бабусі 60 років, яка є опікуном 3 онуків, відомого вченого, психічно-хворого, дівчинки 3-х років. Лікарня отримала тільки один екземпляр нирки для трансплантації. Кому першому буде зроблено операцію?

б) До села Сосенки переселилося 100 сімей мусульман. Вони зібрали гроші і звернулись до селищної Ради за дозволом на будівництвом мечеті, їм відмовили, аргументуючи, що в селі вже є храм. Чи порушені права мусульман?

в) В школі вирішили боротися з курінням. Директор наказала щоранку черговому вчителю перевіряти портфелі та кишені всіх учнів. Які права учнів порушено?

г) У селищі Зоряне міська Рада вирішила будувати асфальтовий завод. Група жителів звернулась з листом до селищної Ради, в якому просила перенести завод за межі селища, тому що завод буде сприяти погіршенню екології та збільшенню алергічних захворювань. Голова селищної Ради не прийняв листа, мотивуючи тим, що рішення вже прийняте.

Які Конституційні права громадян порушено?

д) Журналіст В. у газеті «Вечірні вісті» надрукував список осіб, що перебувають на лікуванні у наркодиспансері.

Які Конституційні права порушила газета?

Зробіть висновок: чи захищає права особи Конституція України? Взаємовідносини людини (л) та держави (д) можна зобразити так:

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі

учнів

Коментар

Відповідь

ст. 27

Так, ст.35

ст.29

ст.40

ст.32

Висновок

«Відкритий мікрофон»

Надання та захищеність прав, свобод державою

Д____________________________л

Прошу прочитати ст. 65-68 Конституції України. Про що в них йдеться? Які конституційні обов'язки громадяни мають перед державою? Спробуйте доповнити зображену схему, зробіть висновок.

Д____________________________Л

Обов'язки громадян

Д____________________________Л

Завдання №3.

(робота в групах, додаток №2).

Після обговорення думок від кожної групи, узагальнюємо і наклеюємо на дошку (написані на самоклеючому папері) проблеми, які найбільше турбують учнів.

Для порівняння вчитель вивішує діаграму соціологічних опитувань по Україні (Центр Разумкова)

 

 

Аналіз статей Конституції

 

 

«Спільний проект»

Робота в групах

 

Учні порівнюють

V. ПІДСУМОК УРОКУ

 

Дійсно, наша молода держава ще недосконала як правова держава. Яким чином ми, громадяни, можемо сприяти її вдосконаленню?

Таким чином, ми довели аргументами твердження, означене в епіграфі уроку, вирішили поставлену проблему. Хочу закінчити урок притчею.

Жили собі 4 особи на ім'я Усі, Хтось, Кожний і Ніхто. Треба було виконати важливе завдання. Усі були впевнені, що Хтось це зробить, але Ніхто не зробив. Хтось розгнівався, адже це було завдання Кожного. Усі вважали, що Кожний зобов'язаний виконати завдання, та Ніхто не зрозумів, що Усі цього не зроблять.

Усі обвинувачували Когось, в той час коли це мав зробити Кожний. Яка мораль цієї притчі?

Безумовно, творення правової держави – це справа кожного! Бажаю вам успіхів у цьому.

Оцінювання роботи на уроці.

 

Відповідь: знанням законів та їх дотриманням

 

 

 

 

Відповіді

Використана література.

1. Котюк І. Підручник правознавства. 9 кл.

2. Конституція України.

3. Книга для вчителя правознавства (під редакцією І.Усенка, 1999 р.)

ДОДАТКИ

Додаток №1

1. Завдання №2 (Спільний проект).

Правова держава – це така форма організації діяльності публічно-політичної влади та її взаємовідносин з індивідами, за якої закони мають однакову силу для всіх громадян, а зміна цих законів здійснюється лише правовим шляхом.

Риси правової держави:

– верховенство закону;

– панування права у всіх сферах суспільного життя;

– зв'язаність законом самої держави, всіх її органів та окремих громадян;

– непорушність свобод і прав, інтересів, честі та гідності особи;

– висока правова культура;

– захищеність і гарантованість прав і свобод;

– демократичні та гуманістичні принципи існування суспільства;

– взаємна відповідальність громадян та держави.

«Я бачу загибель тієї держави, де закон немає сиг» і перебуває під чиєюсь владою.

А там, де закон володар над правителем, а він його раб, я вбачаю порятунок держави, усі блага для людеі які тільки можуть дарувати боги»Платон

Додаток №2

Завдання №3. Поміркуйте:

Правова держава є лише відображенням про ідеал устрою суспільного життя. Правова держава більшою чи меншою мірою існує та виявляється в рисах життя у багатьох сучасних країнах світу, проте повністю правової держави не спостерігається в жодній країні.

1. Чи взагалі можливе існування ідеальної держави?

2. Чи відповідає Україна поняттю «ідеальна держава»?

3.  Назвіть проблеми у порядку їх значущості, які турбують вас найбільше в нашій державі і ви хотіли швидше їх позбавитись:

1..........

2..........

З..........

4..........

Червяцова Л., вчитель-методист історії, м. Рівне

Червяцова Л. Захищеність особи в правовій держав [Текст] : Право і суспільні науки / Л. Червяцова // Історія в школі. – 2005. – №3-4. – С.50-52.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -