Конспект уроку на тему: «Право власності. Захист прав власності»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: розкрити зміст поняття «право власності», показати роль цього права у повсякденному житті і діяльності людей; ознайомити учнів з формами та видами власності та механізмом захисту прав власності; підвищити рівень сприйняття інформації через використання ІКТ; виховувати почуття поваги до права власності.

Обладнання: комп'ютер, мультімедійний проектор, презентації 1, 2, відеороліки.

Основні поняття: власність, інтелектуальна власність.

Тип уроку: комбінований..

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

1. Що таке цивільне право?

2. Які відносини регулює цивільне право?

3. Назвіть учасників цивільно-правових відносин.

Завдання 1

У наведеному списку укажіть фізичних та юридичних осіб.

1. Фірма «Арктика».

2. Акційне Об'єднання «Ліміт».

3. Слюсар Васильєв.

4. Депутат Верховної Ради Іванов.

5. Кооператив «Зоря».

Завдання 2

Оберіть правильні відповіді. Джерелами цивільного права є:

1. Цивільний кодекс України.

2. Конституція України.

3. Закон «Про захист прав споживачів».

4. Сімейний кодекс України.

5. Кримінальний кодекс Украйни.

6. Закон «Про авторські та суміжні права».

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

Учитель. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з низкою питань, зокрема:

- що таке поняття і право власності;

- які повноваження належать власникові;

- які обов'язки покладені законом на власника;

- які підстави покладання права власності;

- як припиняється право власності.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Право власності

Учитель. Власність – це поняття соціальне. Люди щодня вступають одне з одним у відносини з питань власності, тому колена річ повинна мати свого господаря (власника).

Власність– це річ, майно, яке перебуває в повному розпорядженні кого-небудь.

Речі, майно необхідні не лише людям. Для вирішення найрізноманітніших завдань, які стоять перед підприємствами і організаціями, містами, державами, майно необхідне і юридичним особам, і містам, і державам.

Саме тому поняття власності відіграє надзвичайно важливу роль як у житті кожної людини і юридичної особи, так і в діяльності будь-якої держави. Цьому питанню завжди приділяють значну увагу, тож кожному з нас необхідно бодай у загальних рисах знати, як законодавство регулює питання класності.

Оскільки люди завжди виявляли гостру і не завжди безкорисливу цікавість до власності, то власність набула юридичного закріплення. Отже,

Право власності – це сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють відносини у зв'язку з приналежністю державі, юридичним і фізичним особам матеріальних благ.

Норми права, що регулюють відносини власності, містяться в різних нормативних актах, найважливішими із яких є Конституція України і Цивільний кодекс України.

Отже, розглянемо питання про те, які ж права (повноваження) належать власникові.

Права, які належать власнику відносно своєї речі, називають змістом права власності

Будь-якому власнику належать три права:

Відносини власності регулюються ст. 41 Конституції України, положеннями розділу II частини Цивільного кодексу України.

Одночасно з правами завжди виникають і обов'язки.

Практична робота

Спираючись на текст ст. 324-327 ЦКУ заповніть таблицю «Суб'єкти та об'єкти форм власності в Україні».

Форма власності

Субєкт права власності

Обєтк права власності

Всенародна

 

 

Приватна

 

 

Державна

 

 

Комунальна

 

 

Учитель. Що має статися, щоб у людини з'явилося право власності? Як воно виникає? Існує багато підстав та способів виникнення власності. (Первинні і похідні)

2. Припинення права власності

Медіалекція

Учитель. Як виникає право власності, ми дізнались, а от яким чином воно припиняється? Припинення прана власності відбувається зазвичай за бажанням самого власника (купівля-продаж, міна, дарування тощо). Трапляється припинення права власності не за бажанням власника: втрата, загибель майна. Виділяють також і примусове вилучення майна у власника – конфіскацію.

У період переходу від однієї економічної моделі до іншої особливого значення набувають такі способи припинення (і придбання) права власності, як націоналізація і приватизація.

Націоналізація – це перехід з приватної власності у власність держави або суспільства землі, промисловості, транспорту і т. ін.

Приватизація – це придбання громадянами державного або муніципального майна (підприємств, нерухомості) у приватну власність.

3. Захист прав власності

Учитель. Закон надає можливість власникові захищати своє право власності. Одна з таких можливостей – позов. Він надає право власникові витребувати своє майно з чужого незаконного володіння (скажімо, громадянин побачив на лотку приватника серед товарів, що продаються, вкрадену недавно в нього річ).

4. Інтелектуальна власність

Право інтелектуальної власності – це сукупність цивільно-правових норм, що регулюють відносини, пов'язані з творчою діяльністю. При цьому цивільне право не регулює безпосередньо творчу діяльність, бо процес творчості залишаться за межами дії його норм.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Отже, яким чином особа може придбати власність.

Практичне завдання

Визначити, до. якої форми власності належить:

- будинок Верховної Ради України;

- парти та стільці в класі;

- підприємство;

- підручники;

- шкільна форма.

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Прес»

Власність не можна використовувати на шкоду суспільству. Чи насправді це так? Хто несе за це відповідальність?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати тему за підручником.

2. Виконати творче завдання. Запропонувати правову ситуацію, у якій порушено право власності (суб'єкт – ви, об'єкт – гроші, будинок, власні речі, ваш винахід тощо).

Парастатова Н. В., гуманітарна гімназія № 33, м. Донецьк

Парастатова Н. В. Право власності. Захист прав власності [Текст] : Цивільне право України. 11 кл./ Н. В. Парастатова // Історія та правознавство. – 2011. – №13. – С.4-6.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -