Конспект уроку на тему: «Права та обов'язки батьків і дітей»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: сприяти набуттю учнями правових знань, формуванню ключових компетентностей; ознайомити учнів з правами та обов'язками батьків та дітей; формувати вміння висловлювати та аргументувати власну точку зору; виховувати повагу до батьків, відповідальне ставлення до своїх сімейних та подружніх обов'язків.

Обладнання: витяги з Конституції України та Сімейного кодексу України; схема, папір, маркери, лист самооцінки, підручник Наровлянського О. Д. «Правознавство. Практичний курс», 9 клас (К., Грамота, 2009).

Основні поняття: права та обов'язки батьків, права та обов'язки дитини, аліменти.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Епіграф: Сім'я  – перше джерело, з якого починається велика ріка почуттів і переконань. В. 0. Сухомлинський

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

На початку уроку учитель поділяє учнів на 2 групи. Групи займають свої місця по колу біля двох столів. Кожний учень отримує лист самооцінки під час групової роботи, який він здаватиме наприкінці уроку.

Перевірка домашнього завдання

1. Міні-бесіда щодо ситуацій, які учні розглядали удома.

2. Прослуховування творів-есе, написаних учнями удома.

3. Фронтальна робота з класом.

Вправа «Пароль»

Учні, які піднімаються і стоять перед початком вправи (можна підняти кожного третього учня), можуть сісти тільки тоді, коли назвуть термін чи поняття, якесь твердження з теми, які вивчали на попередньому уроці. Говорити треба чітко і швидко, не повторюючись.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Учитель. О. С. Макаренко писав: «Сім'я дає повноту життя, сім'я приносить щастя, але кожна сім'я... є насамперед великою справою, що має державне значення».

Метод «Мікрофон». Обговорення правової ситуації

Пенсіонерка Т. В. Дорохіна звернулася до суду з позовом на своїх дорослих сина та доньки з вимогою надати їй 50 тис. грн, які їй потрібні для влаштування в елітний будинок для людей похилого віку. Ця сума їй потрібна як вступний завдаток, бо у неї таких грошей немає. Позивачка поскаржилася, що діти до неї неуважні, живуть у різних містах, рідко приїжджають. Вона має гарну пенсію, яку перерахує у будинок пристарілих, де у неї буде власна кімната з телефоном. Діти забезпечені і можуть надати матері зазначену суму. Однак відповідачі категорично відмовляються. Син С. С. Дорохін пропонує зробити ремонт у хаті, допомагати, а дочка пропонує матері переїхати з нею до Америки, де вона із чоловіком тимчасово проживають. Відповідачі взагалі вважають принизливим влаштування матері у будинок для людей похилого віку. Мати, навпаки, вважає, що тільки там у неї буде спокійна старість.

Якою ж буде подальша доля позивачки?

Учитель пропонує учням дати вирішити долю позивачки після чого уточнює та узагальнює відповіді учнів.

(Згідно із чинним законодавством (ст. 203, 205 СКУ) дочка і син зобов'язані брати участь у додаткових витратах батьків, у тому числі і сплачувати аліменти у разі тяжкої хвороби, інвалідності або немічності. У даній справі позивач не може претендувати на аліменти, бо має власний будинок, земельну ділянку, тобто приватну власність, а також пристойну пенсію. Суд відмовляє у позові.)

Тренінг. Гра «Знайомство»

Знайомство усіх учасників тренінгу між собою і тренером (учителем) та з'ясування думки про права та обов'язки батьків і дітей за допомогою м'яча. Кожен з учасників гри, передаючи м'яча, має сказати: «Мене звати... » і «Я вважаю, що батьки мають такі права та обов'язки», або «Я вважаю, що діти мають такі права та обов'язки». М'яч передається по колу, і кожен має висловити свою думку.

Учитель. Давайте визначимо мету сьогоднішнього уроку.

Метод незакінченого речення

- Я хочу, щоб цей урок був...

- Я хочу пізнати більше про...

Усі цікаві пропозиції по групах учні записують на ватмані кольоровими фломастерами, потім вивішують ватман, порівнюючи написане учнями з метою уроку.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

Учитель. Сьогодні ми проведемо з вами урок-тренінг «Права та обов'язки батьків і дітей».

Зверніть увагу на очікувані результати:

- ознайомитися з правами та обов'язками батьків та дітей;

- навчитися працювати в групах, брати участь у дискусіях;

- відстоювати власну думку.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Сім'я, образно кажучи, є першим кораблем у бурхливому морі життєвих випробувань, на якому діти вчаться долати труднощі. Сім'я є місцем, де плекають єдність, де батько і мати є взірцем для дітей, а діти – надією батьків. У сім'ї із покоління в покоління передаються звички, стиль життя, формуються ціннісні орієнтації.

У Конституції України (ст. 51) зазначено: «Батьки зобов'язані утримувати своїх дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків». Цей принцип покладено в основу нормативно-правових актів, що визначають права та обов'язки і дітей в Україні. Зміст цих прав визначено в Сімейному кодексі України.

Проблемне запитання

- Чи є певні права та обов'язки батьків та дітей в сім'ї?

- Учні добровільно висловлюють власну думку та обґрунтовують її.

Робота в групах (аналіз документа)

1-ша група. Права та обов'язки батьків (див. підручник, витяг із СКУ ст. 150, 151, 152, 153).

2-га група. Права та обов'язки дітей (див. підручник, витяг із СКУ ст. 202, 203, 204, 205, 206).

Кожна група презентує роботу у вигляді схем та короткої доповіді.

Презентація 1-ї групи

Після народження дитини у батьків виникають певні права та обов'язки щодо дітей. На початку життєвого шляху батьки зобов'язані забрати дитину з пологового будинку, зареєструвати її в РАЦС. Протягом усього життя вони мають спілкуватися з дитиною.

Батьки зобов'язані утримувати дитину до повноліття, а в разі навчання дитини  – до 23 років.

Цікава інформація

Афінський архонт Солон дозволяв сину не годувати старого батька в разі, якщо той не навчив сина будь-якої професії.

Презентація 2-ї групи

Учитель. Закон не лише надає дітям права, він покладає на них і певні обов'язки. Якщо діти не виконують їх добровільно (наприклад, обов'язок з утримання своїх непрацездатних батьків, то батьки мають право у судовому порядку стягнути з дітей кошти (аліменти); на своє утримання. Дитина може самостійно розпоряджатись своїм заробітком, стипендією та іншими доходами, але тільки з моменту, коли їй виповниться 14 років.

Із 14 років дитина має право укладати угоди (купувати, продавати, дарувати) щодо автомобілів, велосипедів, мопедів або іншого майна, але тільки за письмовою і нотаріально посвідченою згодою батьків (усиновлювачів, піклувальників). Також з 14 років дитина має право розпоряджатися грошима, які внесені в банк на її ім'я, але тільки за згоди батьків. У випадку, коли батьки розлучаються, дитина має право вибору, з ким із батьків їй проживати. При цьому другий із батьків повинен сплачувати аліменти на утримання дитини до її повноліття.

Ми з вами ознайомилися із ще одним новим поняттям – аліменти.

Аліменти – грошове утримання, яке у встановлених законам випадках одні особи зобов'язані надавати іншим.

Після роботи в групах учні висловлюють думки щодо важливості виконання прав та обов'язків батьків або дітей, використовуючи словосполучення:

- Я вважаю, що...;

- Оскільки...;

- Наприклад...;

- Отже, я вважаю...

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Запитання для дискусії

1. Які права та обов'язки ти маєш у сім'ї?

2. Які ще права та обов'язки ти б хотів мати?

Розв'язання юридичних задач

Проводиться за допомогою витягу із СКУ (учитель по черзі опитує 1-шу групу, потім  – 2-гу групу).

Визначення місця проживання дитини

1. Позивач І. В. Іваненко звернулася до суду з проханням повернути 7~річну доньку Оленку для постійного проживання з нею. Батько дівчинки незаконно утримує її в селі у своїх батьків, мотивуючи своє рішення тим, що тут чисте повітря, екологічне харчування, піклування бабусі і що тільки в селі дівчинці буде гарно жити. Мати дівчинки надала суду висновок опікунської ради про те, що дитина повинна проживати з матір'ю. Суддя вислухав дівчинку, яка в суді сказала, що хоче жити і з татом, і з мамою.

Яке рішення прийме суд?

(Згідно зі ст. 171 СКУ дитина має право бути вислуханою батьками, посадовими особами з питань, що стосується її особисто, а також під час вирішення спору між її батьками щодо її виховання, місця проживання. Але ст. 162 СКУ зазначає, що якщо один із батьків самочинно, без дозволу, другого з батьків змінить місце її проживання, суд за позовом зацікавленої особи має право негайно прийняти рішення про відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала. Позов задовольнили. Також позивач має право звернутися до суду про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної позивачеві).

Обов'язок дітей брага участь у додаткових витратах на батьків.

2. Позивач І. Ф. Петренко звернулася до суду зобов'язати повнолітню дочку надати їй фінансову допомогу на операцію. Мати натякала на те, що з двох років сама виховувала дочку, яка зараз має вищу освіту, гарного чоловіка та непоганий матеріальний достаток. Донька відмовляється допомагати, бо вважає хворобу матері вигаданою. До суду донька додала довідку про доходи: заробітна платня чоловіка у розмірі 1400 грн, та свою  – 1200 грн. У своїх свідченнях вона показала, що мати здає квартиру та щомісяця отримує 2 700 грн, маючи додатково ще й пенсію. Мати заперечує доходи за квартиру, каже, що у квартирі живе донька її кращої подруги, яка оплачує лише комунальні послуги.

Яким буде рішення суду?

(Ст. 202 СКУ зобов'язує повнолітнє дочку, сина утримувати батьків, які потребують матеріальної допомоги. Ст. 203 СКУ зобов'язує дітей, крім сплати аліментів, брати участь у додаткових витратах на батьків, спричинених тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю. Оскільки позивач не надала до суду доказів на підтвердження своєї хвороби і не змогла сформулювати позивні вимоги, суд відмовив їй у позові.)

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні здають листи самооцінки під час групової роботи,

Лист самооцінки учня під час групової роботи

Прізвище, ім'я

Оцініть себе за кожним із визначених напрямків від 0 до 2 балів.

 

 Питання

Оцінка

1

Ви брали участь у активні роботі групи?

 

2

Ви вносили вдалі пропозиції, що їх враховували?

 

3

Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи?

 

4

Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим?

 

5

Ви вдало узагальнювали думку інших?

 

6

Ви відповідали класу про результати групової роботи?

 

VIII.ДОМАШЙЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал § 18 підручника.

2. Розв'язати юридичні задачі (с. 134 підручника, завдання 6 після § 18).

3. Скласти дві задачі з даної теми.

Ткаченко Н. М., Амвросіївська ЗОШ № 6, Донецька обл.

Ткаченко Н. М. Закони в житті твоєї сім'ї: Курс «Практичне право». 9 клас [Текст] / Н. М. Ткаченко // Історія та правознавство.  – 2011.  – №13.  – С.16-18.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -