Конспект уроку на тему: «Конституційне закріплення права на достатній життєвий рівень»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Очікувані результати:

 • учні зможуть пояснювати зміст права на достатній життєвий рівень;
 • сформують своє ставлення до ролі держави та окремої особи щодо забезпечення умов для достойного життя різних категорій населення;
 • навчаться практично застосовувати одержані знання.

Обладнання:

 1. Конституція України.
 2. Схема «Система соціального забезпечення в Україні».
 3. Інформативний матеріал та завдання для 4 груп.

Орієнтовний план і методи проведення уроку

 1. Представлення теми та результатів уроку (робота в парах з подальшим обговоренням у класі).
 2. Робота над поняттям «достатній життєвий рівень», засоби його забезпечення (індивідуальна робота з документами, стратегія «Дерево рішень»).
 3. Робота над поняттям «соціальне забезпечення» (інформація вчителя).
 4. Моделювання ситуації та їх розв’язання (робота в групах).
 5. Оцінювання результатів.

ВАРІАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Представлення теми та результатів уроку

Вчитель пропонує обговорити в парах і висловитися з питань:

 • Що, на вашу думку, складає поняття «достатній життєвий рівень»?
 • Достатній рівень залежить більше від держави і умов, які вона створює для його забезпечення, чи від людини, її можливостей реалізувати себе? Висловіть свої аргументи.

    Після обговорення з класом вчитель представляє тему та очікувані результати.

Робота над поняттям «достатній життєвий рівень», засоби його забезпечення

Вчитель пропонує познайомитьсь зі статтями 48, 49, 46, 53 Конституції України та відповідними статтями Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні, культурні права та обмінятися думками стосовно того, чи відповідає зміст права на достатній життєвий рівень, закріплений у вітчизняному законодавстві, міжнародним стандартам.

Повертаючись до другого питання, вчитель акцентує увагу учнів на двох моментах:

 • Що повинно слугувати джерелом коштів для досягнення достатнього життєвого рівня? (Праця за основним місцем роботи та сумісництвом і винагорода за неї.)
 • Яким чином цьому може сприяти держава? (Шляхом встановлення справедливої системи оплати праці.)

Далі вчитель звертає увагу на те, що в житті є обставини, коли людина не може заробляти через поважні  причини: втратила роботу, здоров’я, має похилий вік (лише осіб пенсійного віку у нас у державі близько 15 млн, багато інвалідів).

Пропонуємо дітям «Дерево рішень».

Рішення 1

Держава повинна перекласти турботу про людей, які не мають можливості самостійно за станом здоров’я або  за віком матеріально забезпечити себе, щоб жити гідно, на їх близьких , рідних, на спонсорів, підприємства.

Позитивні аспекти такого рішення

Негативні аспекти такого рішення

1.

2.

1.

2.

Так чи Ні?  

Рішення 2

Держава повинна захищати таких людей усіма засобами.

Позитивні аспекти такого рішення

Негативні аспекти такого рішення

1.

2.

1.

2.

Так чи Ні?  

Інформація вчителя про систему соціального забезпечення в Україні. Заповнення схеми «Система соціального забезпечення в Україні».Робота над поняттям «соціальне забезпечення»

Моделювання ситуації та їх розв’язання

Опрацювавши відповідну законодавчу базу (інформативні матеріали підготовлені та надані вчителем),групи повинні виконати завдання «Змоделюй ситуацію».

І група

 • Яку пенсію я отримуватиму, якщо…

ІІ група

 • Чи можу я розраховувати на соціальну допомогу, якщо…

ІІІ група

 • Чи можу я розраховувати на отримання житла безплатно, якщо…

ІV група

 • Чи може сім’я з дітьми розраховувати на соціальну допомогу, якщо…

Далі групи по колу, опрацювавши законодавчу базу, розв’язують змодельовану іншою групою ситуацію. Робота завершується презентацією результатів.

Оцінювання результатів

Оцінювання результатів проводимо шляхом обговорення питань:

 • Яка інформація була новою для вас?
 • Що викликало здивування, особливе зацікавлення?
 • З чим ви не згодні?
 • Яка інформація залишилась для вас не з’ясованою?

Домашнє завдання

Опрацювати сторінки 112-119 підручника (Наровлянський О. Основи правознавства: Підручник для 9 кл. – К., 2001.)

Завдання за вибором

 1. Опрацювавши Ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Ст. 49 Конституції України, закони України «Про запобігання захворювання СНІД та соціальний захист населення», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону навколишнього середовища», змоделюйте ситуації, що потребуватимуть вирішення.
 2. Проведіть дослідження «Які види соціальної допомоги отримують сім’ї школярів нашої школи»?
 3. Спираючись на власний досвід та розмови з батьками, інші джерела знань, спробуйте проаналізувати проблеми соціального забезпечення в нашій країні. Чи повною мірою існуюча ситуація задовольняє потреби суспільства, кожної людини? Запропонуйте програму заходів щодо поліпшення соціального захисту громадян України.

Олефір С. Конституційне закріплення права на достатній життєвий рівень [Текст] : Основи правознавства. 9 клас / С. Олефір // Історія та правознавство. — 2005. — № 19-21. — С. 59-60.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -