Конспект уроку на тему: «Президент України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів із загальними положеннями інституту президентства України; розвивати навички роботи в групі; формувати вміння користуватися Конституцією України, знаходити необхідну інформацію, аналізувати етапі та робити відповідні висновки; виховувати демократичні погляди.

Очікувані результати: після уроку учні зможуть: пояснювати поняття президент – глава держави, імпічмент; розповідати про повноваження Президента України його правовий статус, склад Ради Національної Безпеки; застосовувати статті Конституції України у правових ситуаціях; аналізувати статті V розділу Конституції України; оцінювати демократичні аспекти державного правління країни; висловлювати власну точку зору стосовно демократичних та соціальних аспектів інституту Президента.

Обладнання: Конституція України, підручник 1.1. Коток «Основи правознавства», схема РНБО, таблиці правового статусу та функцій державних органів.

Тип уроку: перевірка вмінь та знань учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Учитель наголошує, що перевірка знань та вмінь допоможе опрацювати новий матеріал, спираючись на ті вміння та навички, які опанували учні на попередньому уроці (працювати з Конституцією, підручником), і використовувати знання для характеристики певних правових ситуацій.

Робота в загальному колі

Поясніть юридичне значення:

а) цифр: 18, 5,-21, 450, 300, 3 %, 3 млн, 100 тис;

б) понять: парламент, референдум;

Індивідуальні завдання

На дошці учні схематично зображують:

1-й учень – структуру Верховної Ради;

2-й учень – структуру державних органів України;

3-й учень – з поданих малюнків у належній послідовності відтворює схему прийняття законопроекту, розміщуючи їх у відповідному порядку. (Малюнки наводяться за: В. Ф. Дубровський, О. Д. Наровлянський. Основи правознавства: робочий зошит учня 9 кл. – К. : Магістр-І, 1997. – С. 19.)

Фронтальне завдання

Перевірка виконаних вдома юридичних задач.

Перевірка індивідуальних завдань, виконаних учнями на дошці.

Учитель викликає учнів прокоментувати дані відповіді (повнота, послідовність, відповідність законодавству, правильність використання понять).

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Представлення теми та очікуваних результатів.

Поняття та терміни вчитель фіксує на дошці.

На дошці портрет М. Грушевського.

Запитання

Портрет якої особи і чому сьогодні розміщено на дошці?

Учитель. Слово «Президент» з латини означає «той, хто сидить попереду». Інститут президентства сьогодні існує більш ніж у 130 країнах світу з республіканською формою правління.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.Правовий статус глави держави

Учитель. Відповідно до Конституції України президент є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, Верховним, Головнокомандуючим Збройних Сил України, головою Ради національної безпеки та оборони.

На дошці учитель фіксує:

а) поняття: представницький мандат, підзаконні акти: укази та розпорядження, право недоторканості. Пропонує в підручнику знайти ці поняття і пояснити їх зміст;

б) цифри 35, 10, 2, 5, 90. Потім пропонує пояснити їх значення, користуючись відповідними статями розділу VКонституції України.

Робота з таблицею

Учні заповнюють таблицю (робота в парах).

Правовий статус глави держави

Питання для порівняння

Народний депутат

Президент

Кабінет міністрів

Місцеві депутати

Судді

Статус

Ст.76, 78

Ст.102, 103

 

 

 

Шлях отримання посади

Ст.76

Ст.103

 

 

 

Достроково припиняються

Ст.81

Ст.108-111

 

 

 

Недоторканість

Ст.80

Ст.105

 

 

 

Права та обов’язки

І. Котюк, с.143-144 ст.86 Конституції

 

 

 

 

2. Дострокове припинення повноважень Президента у порядку імпічменту

Учитель. Президент користується правом недоторканності, але в демократичних державах, як правило, існує особлива процедура дострокового припинення повноважень Президента. Термін «імпічмент» (від англ. tоітреаch– звинувачувати) учні записують в зошит дане поняття.

Учні опрацьовують ст. 111 Конституції України, визначають процедуру імпічменту, доповнюючи схему 1 необхідним текстом.

Усунення президента від влади в порядку імпічменту

Запитання учням

1. Як, на ваш погляд, чи має установлена процедура імпічменту демократичні важелі?

2. Які переваги чи загрози містяться в даній системі?

Робота в парах

1. Які моральні якості ви б додали до наявних правових вимог (ст. 103, 105 Конституції України) до майбутнього Президента України?

2.  Яким повинен бути, на ваш погляд, глава держави?

3.Повноваження Президента

Робота в групах

Учні об'єднуються в групи, визначають повноваження Президента України, продовжують роботу з таблицею, розпочату на попередньому уроці (кожна група працює з 1-2-ма функціями Президента відповідно до ст. 106 Конституції України) та коротко занотовують зміст.

 

Питання для порівняння

Верховна рада

Президент

Кабінет міністрів

Нормотворча

 

 

 

Установча( утворення державних органів чи запровадження певного стану в країні)

 

 

 

Бюджетна

 

 

 

Контрольна

 

 

 

Зовнішньополітична

 

 

 

Номінаційна ( вплив на призначення чи обрання певних посадових осіб)

 

 

 

Військова

 

 

 

Запитання

У яких питаннях взаємодіють інститути влади: президент і Верховна Рада?

4. РНБО. Структура та завдання

Учитель за допомогою схеми 2 розповідає про склад РНБО та пояснює її функції.

Структура РНБО

Учитель. Відповідно до Закону «Про Раду національної безпеки та оборони України» функціями РНБО є:

- внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої та зовнішньої політики у сфері національної безпеки та оборони;

- координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони у мирний час та в умовах воєнного та надзвичайного стану.

Метод «Прес»

Які повноваження Президента сприяють розвитку демократичних засад країни, а які вимагають доопрацювання?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Бесіда

1. Поясніть вислів: «Президент – глава держави».

2. Яким є термін повноважень президента?

3. Які основні функції президента України?

4. Чи легко усунути президента від влади?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

1. Опрацювати розділ V онституції України (підручник І. Котюк«Основи правознавства» 9 клас, с. 145-147).

2.  Поміркувати над запитанням: Платон у своєму трактаті «Держава» наголошував, що країною повинні правити філософи (не професіонали, а від Бога мудреці). Чи погоджуєтесь ви з даним твердженням?

3.  Розв'язати правові задачі.

1) Прем'єр-міністр України підписав постанову Кабміну. Чи можна стверджувати, що Президент – глава держави і не зобов'язаний її виконувати, бо він не Прем'єр-міністр?

2) Президент України подав до Конституційного Суду України Закон АРК, бо вважає, Що він не відповідає Конституції України. Конституційний Суд України прийняв рішення про відповідність цього правового акту Основному Закону держави. Як має вчинити глава держави?

3) Пропрезидентська більшість Верховної Ради прийняла закон про внесення змін до Конституції, за яким ст. 111 Конституції має бути виключена з Основного Закону. У відповідь на це опозиція заявила, що ці зміни не відповідають Конституції України, і звернулась до Конституційного Суду. Яке рішення має прийняти Конституційний Суд?

Жидкова Н. М., Менська районна гімназія. Чернігівська обл.

Жидкова Н. М. Державні органи та органи місцевого самоврядування: Курс «Практичне право». 9 клас [Текст] / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2011. – №13. – С.24-26.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ