Конспект уроку на тему: «Правопорушення та юридична відповідальність»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: з’ясувати поняття, причини, ознаки, види, групи правопорушень, а також цілі, види і підстави юридичної відповідальності; розвивати вміння узагальнювати одержані знання, формувати правову культуру.

Тип уроку: урок засвоєння знань.

Навчально-методичне забезпечення: граф-схема теми, збірники Конституції України, плакат-ескіз «Правопорушення та юридична відповідальність» (структурно-логічна схема), роздатковий та дидактичний матеріал для роботи мікрогруп, виставка літератури.

Міні-модуль 1

Установчо-мотиваційний

Учитель. Підліток і злочин. Нібито несумісні поняття. Проте статистика свідчить про інше. На Україні засуджено понад сто тисяч підлітків, 327 тисяч взято на облік міліції, на 10 тисяч населення припадає 129 правопорушень і злочинів, де є і злісне хуліганство, пограбування, бійки, розбій, вбивство. (Зачитується матеріал із районної газети «Чорноморець», коментуються статті й положення):

а) Конвенції про права дитини: діти мають право і безпеку й повинні бути захищені від заподіяння їм шкоди та від недбалого поводження;

б) Із Загальної Декларації прав людини: кожна людина має право на життя, свободу й особисту недоторканність; закон один для всіх, він повинен застосовуватися щодо всіх однаково;

в) Із Конституції України: статті 27, 28, 29 – кожна людина має право на життя, на повагу до його гідності, на свободу й особисту недоторканність.

Президент України видав указ «Про боротьбу із злочинністю...», на виконання якого розроблені районні, сільські заходи, а також заходи по школі з метою попередження правопорушень.

Що ж таке правопорушення? Чому за правопорушення передбачено відповідальність?

Учитель. Тема розділу навчальної програми «Юридична відповідальність за правопорушення» розрахована на З навчальних модулі (показати витяг із граф-схеми). Сьогодні розпочинаємо працювати над першим навчальним модулем «Правопорушення та юридична відповідальність».

У біду потрапляють, як у прірву, раптом, а до злочину сходять по щаблях.

А. А. Бестужев-Марлинський

Міні-модуль 2

Змістовно-пошуковий

План уроку

1. Поняття, причини, види правопорушень.

2. Цілі, види та підстави юридичної відповідальності.

3. Конституційні основи юридичної відповідальності.

4. Необхідна оборона та інші обставини, що виключають юридичну відповідальність.

5. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія і правопорушення.

1. У ході уроку скласти структурно-логічну схему. {На дошці заповнити плакат-ескіз (схема 1).

2. Кожна група зачитує підібрану життєву ситуацію.

- Водій автомобіля раптово втратив свідомість під час серцевого нападу, внаслідок чого було вчинено наїзд на пішохода.

- Учень викрав магнітофон із шкільного радіовузла.

- Сергій 14 років та Андрій 19 років зустріли на вулиці жінку й вихопили у неї з рук сумку.

- На громадянина Іванова вчинили напад кілька грабіжників і завдали йому тілесних пошкоджень.

- Дівчинка не придбала квиток на електричку й була затримана контролером.

- Директор заводу на кошти підприємства побудував власний котедж.

Запитання

- Як встановити, чи є конкретний вчинок правопорушенням?

Учитель. За ознаками правопорушень визначте, чи це дійсно правопорушення. {Учні аналізують)

3. Дати визначення слова «правопорушення».

Запитання

Поясніть, що таке діяльність і бездіяльність.

4. Заповнити схему «Групи правопорушень». (Групи правопорушень – проступок і злочин)

Запитання

- Яка з наведених вами ситуацій вимагає найбільшого покарання? (Злочин)

За злочин відповідають за статтями Кримінального кодексу, а за проступки – за іншими Кодексами галузевого права.

Вікова драбина

Правопорушник несе відповідальність:

-  з 11 років – відправляють у спецшколу;

- з 14 років – передбачено покарання за тяжкі злочини;

- з 15 років – несе відповідальність за порушення майнових справ;

- з 16 років – несе відповідальність за вчинення злочину;

- з 18 років – настає повна відповідальність.

5. Аналіз ситуацій з метою визначення причин правопорушень

- Які ж можна назвати причини правопорушень, спираючись на наведені ситуації (Учні називають, роблять висновок, позначають у схемі, записують у зошит.)

Причини правопорушень

- Об’єктивні – криза в економіці, недостатній життєвий рівень, затримки з виплатою заробітної плати, низький рівень оплати праці, безробіття, недостатня ефективність роботи правоохоронних органів.

- Суб’єктивні – недоліки виховної та освітньої роботи, скрутне становище в сім’ях, алкоголізм, наркоманія, недосконалість законодавства.

Запитання

- До яких галузей права належать названі вами правопорушення? {До трудового, цивільного, адміністративного та кримінального)

- Визначити види правопорушень.

- Які існують види правопорушень (проступків)?

6. Розглянемо ситуацію. (Кожна мікрогрупа зачитує своє завдання і визначає склад правопорушення за поданою схемою 2.)

7. Який же склад правопорушення?

8. Поясніть поняття: об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона. (Робота з підручником)

Рефлексія

1. Проведіть конкурс опорних схем у кожній мікрогрупі.

2. Рефлексія по колу. Визначте, як ви засвоїли цей матеріал.

Міні-модуль 3

Змістовно-пошуковий

Цілі, види та конституційні підстави юридичної відповідальності.

(Продовжити роботу над заповненням структурно-логічної схеми і скласти власну опорну схему)

Завдання учням

1. Прослухати розповідь юного правознавця і дати визначення, то таке юридична відповідальність. (Відповідь юного правознавця.)

2. Яка ж відповідальність настає .у наведених вами ситуаціях? (Учні пояснюють.)

3. Працюємо над заповненням схеми. (Група № 4, № 3, № 2)

4. Яка мета юридичної відповідальності? Опрацюйте матеріал підручника на сторінці 338.

5. Називаємо по колу, які є види юридичної відповідальності.

6. Чи можна сказати, що вид відповідальності визначатиметься тим, в якій галузі вчинено проступок?

7. У якому віці настає юридична відповідальність?

8. Гра «Вікова драбина».

9. Робота над Конституцією – підстави юридичної відповідальності (Робота над Конститу- ' цією, ст. 58-63. Аналіз статей, коментар тексту в підручнику.)

- Ст. 58 – закон не має зворотної дії.

- Ст. 60 – ніхто не зобов’язаний виконувати злочинні накази, розпорядження.

- Ст. 61 – ніхто не може бути двічі притягненим до відповідальності за один і той самий злочин.

- Ст. 63 – особа не несе відповідальність за відмову давати свідчення на членів сім’ї, родичів. (Цей пункт запроваджено в 1996 р.)

Рефлексія

У картках самоконтролю позначити графічно, як ви запам’ятали вивчений матеріал.

Міні модуль 4

Змістовно-пошуковий

1. Скласти порівняльну таблицю необхідної оборони і крайньої необхідності.

2. Визначити, що таке необхідна оборона, крайня необхідність, неосудність.

3. Назвіть приклади крайньої необхідності, необхідної оборони, неосудності. (Юні правознавці пояснюють ці слова.)

4. Прочитайте спільні ознаки крайньої необхідності і необхідної оборони. Порівняйте за ознаками правопорушень.

Аналізуючи таблицю, учні скорочено записують ознаки в зошит, залишаючи третю колонку. Конкурс таблиць, наводяться власні приклади.

5. Контрольне опитування

- Коли людина недієздатна?

- Що таке неосудність?

6. Яка ж мета юридичної відповідальності або покарання?

Заповнення плакату-ескізу (група № 4) (Див. схему 3.)

7. Повідомлення про алкоголізм, наркоманію, токсикоманію як чинники здійснення правопорушень.

Міні-модуль 5

Контрольно-змістовий

1. Конкурс опорних схем щодо захисту плаката-ескізу.

2. Тестова робота.

3. Співбесіда за структурно-логічною схемою.

Домашнє завдання

Дібрати ситуації різних видів правопорушень із періодичної преси.

Підготувати проекти «Яка молодь сьогодні потрібна Україні?».

Соценко С. О., вчитель Новомиколаївської ЗОШ, Херсонська обл.

Соценко С. О. Правопорушення та юридична відповідальність. Правознавство. 9 клас [Текст] / В. І. Чорна // Історія та правознавство. – 2005– № 15 – С. 22-23.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -