Конспект уроку на тему: «Державна влада»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Очікувані результати: формування в учнів уяви про те, що проблема влади в політології є центральною, оскільки всі інші проблеми виходять на неї як на свій найпотужніший практично-політичний важіль.

Учні повинні знати: природу політичної влади, шляхи її реалізації, ресурси влади.

Учні повинні вміти: аналізувати владні відносини, розуміти їх природу.

Дидактичні засоби (вислови):

«Нині влада залишається чимось загадковим, непізнаним, навіть "демонічним"». (М. Фуко)

«Влада – це система ресурсів, за допомогою яких досягаються спільні цілі». (Т. Парсонс)

«Нормальна влада бореться за нормальний стандарт життя для всіх громадян, а ненормальна влада бореться за владу». (Самуельсон)

«Кожний громадянин повинен по можливості направляти свої прагнення до того, щоб бути в змозі панувати над своєю особистою державою». (Арістотель)

ХІД УРОКУ

І. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ Й ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Викладач записує на дошці слово «влада» й пропонує учням повідомити якнайбільше інформації про цей термін: види влади (політична, економічна, правова, військова, духовна, сімейна) та ресурси влади (соціальні, економічні, силові, по- літико-правові, інформаційні, демо- ірафічні). На основі отриманих відповідей учитель формує на класній дошці набір видів і ресурсів влади.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Поділ учнів на групи.

Завдання для 1-ї групи

Складіть типологію влади, виходячи з класичного, даного ще античними філософами підгрунтя: «Хто здійснює владу?».

Таблиця 1. Влада як соціальний феномен

Завдання для 2-ї групи

Відомо, що влада може базуватися на:

а) авторитеті;

б) примусі;

в) прямому насильстві.

Чи можете ви доповнити цей перелік?

Завдання для 3-ї групи

Влада може спиратися на пряме насильство, примус. Чи можна говорити в такому разі про легітимність такої влади?

Завдання для 4-ї групи

Дайте характеристику антиподів влади, серед яких виділяються:

а) безвладдя;

б) невизначеність;

в) ізольованість;

г) втрата влади;

д) антисистемна опозиція.

Завдання для 5-ї групи

Один чоловік запитав жінку, в якої тигр розірвав свекра, чоловіка, а потім сина:

Чого ж ви не залишили це місце?

- Тут немає жорстокої влади,– відповіла жінка.

- Запам’ятай, учню,– сказав Учитель. – Жорстока влада страшніша за тигра. (Конфуцій)

Чи поділяєте ви думку Конфуція стосовно наведеної ситуації?

Чи здатні жорстокі, але справедливі закони забезпечити порядок у суспільстві?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ДУМОК УЧНІВ

Заповнення таблиці «Влада як соціальний феномен» (таблиця 1).

Проілюструйте форми та засоби здійснення влади на прикладах нашої держави.

IV. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА

1. Прокоментувати один з висловів М. Фуко, Т. Парсонса, Самуельсона, Арістотеля.

2. Обговорити з учнями, чи досягнуто очікуваних результатів.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1. Намалювати комікси з теми «Людина й влада»;

2. Підготуватися до дискусії з теми «Влада та владні відносини в сучасному українському суспільстві».

Пеняєв С. М., вчитель-методист ВПУ торгівлі, м. Одеса

Пеняєв С. М. Державна влада. Інтегрований урок з Основ правових знань та Основ політології. [Текст] / С. М. Пеняєв // Історія та правознавство. – 2004– №3 – С. 21.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -