Конспект уроку на тему: «Держава»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про державу, розкрити її ознаки, функції та форми; виховувати повагу учнів до демократичного ладу держави.

Основні поняття: «держава», «форма держави», «державний суверенітет», «монархія», «республіка».

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, схема «Функції державі».

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

Бесіда.

1. Що таке влада? Чи завжди вона існувала?

2. Назвіть види влади. Наведіть приклади з вашого досвіду, коли до вас застосовували владу. З яким видом влади ви стикалися?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття та ознаки держав

Бесіда

Вчитель пропонує учням, спираючись на знання з історії, дати визначення держави, а потім доповнює та узагальнює їхні відповіді.

Також у процесі бесіди учням пропонується визначити ознаки держави.

Підбиваючи підсумки, учні в зошит записують такі ознаки держави:

1) суверенітет (учні знаходять самостійно в підручнику-поняття суверенітет);

2) наявність апарату влади:

3) територія;

4) наявність правових норм;

5) система податків;

6) грошова система;

7) символіка.

2. Форма держави

Вчитель називає, які риси характеризують форму держави:

а) форма правління;

б) державний лад;

в) політичний режим.

Питання форми правління учні розглядають у вигляді бесіди, спираючись на знання, здобуті на уроках історії.

Запитання

1. Як відбувалося управління державою в Давньому Єгипті, в Давній Греції?

2. Що таке «монархія», «республіка»?

3. Які .визнаєте види монархій?

Питання «Типи республік» пояснює учитель. Вході бесіди і пояснення вчителя учні складають в зошиті схему «Форма правління» (див. схему І).

Схема 1.

До кожної форми учні наводять приклади сьогодення. Самостійна робота учнів з підручником з питання «Форми державного устрою».

Працюючи з підручником, учні одночасно складають в зошиті схему, яка має такий вигляд (див. схему 2).

Схема 2.

По закінченні самостійної роботи учнів вчитель проводить бесіду за питаннями:

1. Наведіть приклади типів держав за державним устроєм відомих вам з історії.

2. Наведіть приклади сучаснихтипів держав за державним устроєм. (Учні називають відомі їм держави.)

Учитель дає визначення терміна «політичний режим» як елементу форми держави, що визначає методи, способи, прийоми здійснення політичної (державної) влади. Вчитель наголошує, що, залежно від наявності демократичних інституті політичні режими поділяються демократичні та антидемократичі Потім вчитель ділить клас на дві команди і пропонує назвати:

1) ознаки;

2) різновиди;

3) характерні риси;

4) приклади країн демократичного режиму (1 команді), антидемократичного режиму (2 команди)

Після підготовки завдання виступають представники від кожної команди; учні класу можуть їх доповнити і виправити.

3. Функції держави

Пояснення вчителя. Під час вивчення даного питання вчитель використовує заздалегідь заготовлену схему «Функції держави» (див. схему3).

Схема 3.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Запитання

1. Що таке держава?

2. Назвіть ознаки держави?

3. Які елементи включає форма держави?

4. Яка держава може вважатися демократичного правовою державою?

5. Проаналізуйте, які держави не можна вважати правовими демократичними?

Тестові завдання

1. Доповніть наведені логічні ланцюжки відповідними термінами:

а) обмежена монархія, парламентська республіка, абсолютна монархія...

б) федерація, конфедерація...

в) демократія, тоталітаризм...

Відповіді до тестів

а) обмежена монархія, парламентська республіка, абсолютна монархія, президентська республіка – форма правління;

б) федерація, конфедерація, унітарна держава – форми державного устрою;

в) демократія, тоталітаризм, авторитаризм – форми політичного режиму;

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 2 за підручником О. Д. Наровлянсьхого; за підручником В. С. Журавського усно дати відповіді на запитання до § 2 .

Література

1. Журавський В. С. Основи правознавства. – Київ, 2004.

2. Наровлянський О. Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства. – Київ, 1999.

3. Наровлянський О. Д. Основи правознавства.

4. Наровлянський О. Д. Основи правознавства: Методичний посібник- -- Харків, 2004.

Ковальчук О. М., вчитель-методист вищої категорії СШ № 2, м. Київ

Ковальчук О. М. «Держава». Правознавство. 9 клас. [Текст] / О. М. Ковальчук // Історія та правознавство. – 2006. – № 25. – С. 24-25.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -