Конспект уроку на тему: «Право на освіту» (Частина II)

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів із системою освіти в Україні, закріпити розуміння прав і обов'язків школярів; розвивати критичне мислення учнів.

Обладнання: плакат «Піраміда освіти в Україні», Статут навчального закла-ладу, картки із завданнями, аркуші.

СТРУКТУРА УРОКУ

Оголошення результатів домашнього завдання (есе «Наш клас»),

Учитель. Ми з вами вже познайомились із структурою середньої загальної освіти. Але ви знаєте, що і середня освіта – лише частина загальної системи освіти, про яку кажуть, що вчитися можна усе життя і (народна мудрість: «Вік живи - вік  учись»). Зараз ви спробуєте зібрати докупи ваші знання про освіту, навчальні заклади.

Практичне завдання №1

Клас поділяється на 6 груп. Кожна отримує картки із назвами різних видів освіти. Групи повинні розташувати картки у вигляді схеми, починаючи від такої, що охоплює більшість людей, до такої, яку одержує найменше людей в Україні. Після закінчення групи демонструють результати. Учитель оцінює роботу груп і демонструє на дошці плакат «Піраміда освіти в Україні», пояснюючи його.

Учитель. Як ви бачите, у людини дійсно є можливість вчитися все жття. До того ж, важливу роль відіграє самоосвіта, коли людина самостійно одержує інформацію з різноманітних джерел, самостійно оволодіває навичками та вміннями. Тому, я вважаю, велике завдання кожного учителя - не лише розвинути у дітей бажання одержувати знання, але й навчити їх учитися.

Проте, я думаю, в нашому навчальному закладі зібралися діти, які бажають і вміють вчитися. У першому півріччі ми на уроках «Дитина в школі» особливу увагу приділили правам та обов'язкам учня.

Практичне завдання №2

Кожній групі по колу «відправляється» аркуш паперу. Кожен мусить написати одне з прав учнів у школі-(групи 1, 3, 5) та один з обов'язків учня у школі (групи 2, 4, 6).

Коли перелік прав і обов'язків у груп вичерпано, групи обмінюються аркушами (1 з 2, 3 з 4, 5 з 6). Тепер завдання:

- Якщо ви бачите, що якісь права або обов'язки у переліку зайві, то викресліть їх, а якщо чогось не вистачає - опишіть.

По закінченні виконання завдання - групи здають результати роботи вчителю. Вчитель зачитує права і обов'язки учня зі Статуту школи (для порівняння).

Домашнє завдання

Підготувати виступ «Насамперед я хотів би мати більше інформації про...».

Проценко А. М., викладач гімназії № 47, м. Харків

Проценко А. М. Хто ми, які ми, де ми? Уроки з курсу «права дитини »: 5 клас [Текст] / А. М. Проценко // Історія та правознавство. – 2004– №20 – С. 17-20.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -