Конспект уроку на тему: «Право на освіту в Україні».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з правом на освіту, системою освіти в Україні; формувати розуміння потреби в постійній освіті та самоосвіті, виховувати повагу до навчання, бажання брати участь у громадському самоврядуванні закладів освіти.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Конституція України, «Закон України "Про освіту"», схеми: «Структура освіти», «Система освітив Україні», «Права та обов'язки учнів», підручник.

Основні поняття та терміни: право на освіту, обов‘язковість загальної середньої освіти, доступність освіти, безоплатна освіта, рівні освіти, громадське самоврядування в освіті.

Очікувані результати: після уроку учні зможуть: пояснювати юридичний зміст права на освіту в Україні; висловлювати судження щодо його важливості для людини; наводити приклади навчальних закладів, у яких можна здобути середню освіту; називати учасників навчально-виховного процесу та описувати, використовуючи положення нормативних актів, їхні окремі права та обов'язки розв'язувати відповідні правові ситуації.

Епіграф: Освіта надає людині гідності. Д. Дідро

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Для чого потрібна освіта?

2. Яку важливу роль відіграє освіта в житті людини?

3. Чому потрібно навчатися протягом життя? Учитель. Як ви вже зрозуміли, тема нашого уроку «Право на освіту в Україні».

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Сутність і гарантії права на освіту. Обов'язок здобуття повної загальної освіти.

Учитель. Право на освіту – це одне із конституційних прав, що забезпечено розгалуженою мережею навчально-виховних закладів, які можуть бути як державними, так і приватними. Це право є одним із головних прав людини в будь-якому цивілізованому суспільстві, а сама освіта – показником інтелектуального і морального прогресу суспільства, основою його розвитку.

Робота в малих групах

Учні опрацьовують ст. 53 Конституції України. та ст. 3 Закону України «Про освіту». Кожна група наводить приклади з життя, повідомлення ЗМІ про забезпечення права на освіту.

Запитання

1. Яким чином держава забезпечує доступність дошкільної, повної державної освіти?

2. Що роблять для розвитку різних видів освіти в нашій країні?

3. Що вам надає освіта? Які пільги мають учні?

4. У чому полягає роль учителя?

Групи повідомляють результати своєї роботи, які обговорюють разом. Після обговорення учитель повідомляє учням, що основним нормативними актами, які регулюють освітню діяльність в нашій державі, є Закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту» тощо.

Робота з правовим документом і складання схем

Учні мають опрацювати ст. 6 Закону України «Про освіту» і скласти схему «Основні принципи освіти» (див. схему 1).

Учитель. Закон передбачає, що в кожному середньому або вищому навчальному закладі (школі, гімназії, інституті, університеті) повинен бути прийнятий Статут, який є законом життя цього закладу.

Учні мають опрацювати ст. 29 Закону «Про освіту» і скласти схему «Структура освіти» (див. схему 2).

Учитель. Для того щоб бути культурною людиною, знайти гарну роботу й реалізувати себе, потрібно здобути якісну освіту, постійно поповнювати свої знання, вдосконалювати вміння та навички.

Знання допомагають людині реалізувати власні здібності й нахили, роблять її потрібною в суспільстві. Сучасне життя вимагає освічених людей, професіоналів своєї справи. Освіта пов’язана й із можливістю досягти певного становища в суспільстві, забезпечити добробут для себе і своєї сім’ї.

Обговорення з колі

Учитель пропонує для обговорення вислів педагога М. І. Писарева: «Той, хто цінує життя думки, дуже добре знає, що справжня освіта – це лише самоосвіта і що вона починається лише з тієї хвилини, коли людина розпрощалася з усіма школами і стає цілковитим господарем свого часу, своїх знань».

Виступи учнів.

2. Система освіти в Україні

Учні ознайомлюються зі ст. 28 Закону України «Про освіту».

Запитання

1. Які навчальні заклади відвідують ваші молодші брати та сестри?

2. Із яких ступенів складається школа?

3. Яким чином ви плануєте продовжити навчання після завершення школи?

Учитель розповідає учням про систему освіти в Україні, спираючись на схему 3.

Під час розгляду схеми основну увагу учитель звертає на варіативність шляхів здобуття освіти (9 клас – професійна освіта – вищий навчальний заклад 1-2 рівня акредитації; 11 клас – вищий навчальний заклад 3-4 рівня акредитації тощо), на право кожного учня самостійно обирати свій шлях, але при цьому наголошує на важливості та необхідності здобуття повної загальної середньої освіти.

Учитель. Конституція України проголосила обов’язковість повної загальної середньої освіти (ст. 53). Це право громадян України гарантовано доступністю і безкоштовністю дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

3. Права та обов'язки учнів

Розгляд цього питання відбувається за допомогою схеми «Права та обов’язки учнів» (див. схеми 4, 5) та опрацювання ст. 51-52 Закону України «Про освіту».

Учитель. Користуючись своїми правами, кожний учень мусить пам’ятати і про . свої обов’язки, передбачені у ст. 52 Закону України «Про освіту».

Набуття знань – одночасно право та обов’язок учнів. Ще великий український мислитель Григорій Сковорода підкреслював, що «з усіх скарбів найкращий – знання. Його не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити».

Держава виділяє кошти на навчання школярів, на них покладається обов’язок систематично й глибоко оволодівати знаннями, уміннями та навичками. Таким чином, робота на уроці – це не тільки вимога учителів, але й обов'язок учнів перед державою.

4. Самоврядування навчальних закладів

Розгляд питання вчитель організовує шляхом опрацювання ст. 17 Закону України «Про освіту».

Запитання

1. Як на вашу думку, потрібне чи ні самоврядування в школі?

2. Чи відволікає воно учнів від навчання?

3. Чи допомагає воно учням у навчанні?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть елементи системи освіти.

2. Назвіть закони, що регулюють порядок реалізації права на освіту.

3. Перелічіть права та обов’язки учнів.

4. Як ви зрозуміли поняття «доступність освіти»?

5. Чому сьогодні освіта відіграє важливу роль у житті людини?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Право людини на освіту належить до культурних прав людини, які є сутністю духовності, що гарантує особі держава, а за змістом - межею дозволеної поведінки чи діяльності особи в культурній сфері.

Освіта – це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального економічного розвитку суспільства і держави. Право людини на освіту – одне з основних людських прав у цивілізованому суспільстві: воно є важливим не тільки для окремої особи, а й для сімей, громади, усього суспільства та держави загалом.

XX ст. було ознаменоване в історії людства не лише досягненнями у сфері комп’ютеризації, а й успіхами в галузі освіти. Без глобальних змін, яких зазнала освіта, неможливими були б ані науково-технічний прогрес, ані розвиток економічних - ані демократичні процеси, що почали ширитися країнами світу.

Система освіти різних країн світу постійно розвиваються, і це зумовлено як потребою у кваліфікованих фахівцях, так і прагненням країн мати престиж і багатство. Освіта є одним з ефективних засобів зменшення безробіття: як вид певної діяльності вона, розширюючи знання й вміння людини, дає їй змогу опанувати нову професію і водночас забезпечити свій соціальний захист. До того ж розвиток демократії потребує людей, здатних розуміти та обговорювати серйозні проблеми, а також ефективно брати участь в управлінні державними справами.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника О. І. Пометун, Т. О. Ремех на С. 65-69, ст. 53 Конституції України.

2. Підготувати повідомлення про використання своїх прав.

Загоруйко В. І., Слов\янська ЗОШ № 9, Донецька обл.

Загоруйко В. І. Право на освіту в Україні. Правознавство. Практичний курс. 9 клас / В. І. Загоруйко // Історія та правознавство. – 2013. – № 13. – С. 19-23.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -