Брейн-ринг II Всеукраїнського турніру юних правознавців

Навчальний рівень: 

Запитання та відповіді до першого туру/

1. Ця правомочність є основною, тільки вона у повному обсязі може належати виключно її власникові і не може бути повністю передана іншій особі без зміни самого суб’єкта права власності. Назвіть цю правомочність. (Розпорядження)

2. Вона може бути офіційною, посадовою, юридичною, фізичною. Назвіть її. (Особа)

3. Закінчіть фразу: «Погроза при вимаганні повинна бути дійсною і реальною. При визначенні дійсності і реальності погрози необхідно виходити із суб’єктивного ставлення до неї винного і суб’єктивного сприйняття ... (її потерпшим»),

4. Назвіть зайве поняття: демократична республіка, дуалістична монархія, абсолютна монархія, президентська республіка? (Демократична республіка)

Запитання і відповіді до другого туру/

1. Вона полягає у неправильному усвідомленні юридичних властивостей діяння та його наслідків. У кримінальному праві вона може виключати або пом’якшувати кримінальне покарання, а в цивільному праві вона здебільшого розглядається як специфічна форма обману при укладенні правочину. Назвіть її. (Помилка)

2. Правове рівняння: «Назва пекла російською мовою плюс вигук плюс назва особи, яка виконує смертні вироки, плюс бойовий клич в армії дорівнює назві одного із правоохоронних органів». Назвіть його. (Адвокатура)

3. У кримінальному праві він є покаранням, в адміністративному– стягненням, а в кримінально-процесуальному – запобіжним заходом. Назвіть його. (Арешт)

4. Знайдіть помилку у тексті: «Перелік організаційно-правових форм юридичних осіб є невичерпним». (Не є невичерпним, а не є вичерпним.)

Запитання і відповіді до третього туру.

1. Що єднає громадянство, оподаткування і підпорядкування? (Всі вони можуть бути подвійними.)

2. Назвіть зайве поняття і чому: відчуження земельної ділянки за рішенням власника; звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора; конфіскація земельної ділянки за рішенням суду? (Зайве перше, бо воно здійснюється з волі власника, а в двох інших випадкам – всупереч його волі.)

3. Що єднає спосіб реалізації соціальної влади при первісно-об- щинному ладі, авторське право автора та розірвання шлюбного договору? (Способом . реалізації соціальної влади при первісно-общинному ладі було первісне самоврядування: авторське право автора є первісним; розірвання иілюбного договору можливе, зокрема, тоді] коли жодна із його умов не може бути виконана у первісному вигляді (і зміненому також).)

4. Що єднає суб’єктивну сторону злочину, припинення юридичного обов’язку та кінцевий результат, якого прагне досягти держава засобами кримінальио-правового впливу? (Однією із складових суб’єктивної сторони злочину є мета злочину; метою поведінки зобов’язаної особи є припинення юридичного обов’язку; мета покарання – кінцевий результат, якого прагне досягнути держава засобами кримінально-правового впливу).

Машіка В. Т., ЗОШ № 6, м. Мукачаво.

Машіка В. Т. Брейм-ринг II Всеукраїнського турніру юних правознавців [Текст] / В. Т. Машіка // Історія та правознавство. – 2005 – № 3 – С. 20.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -