Конспект уроку на тему: «Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета і завдання уроку: систематизувати та поглибити знання учнів про основи народовладдя та народного волевиявлення в рамках наявної в Україні системи державної влади та системи самоврядування; активізувати роботу учнів через інтерактивні засоби навчання та здобуття знань в процесі виконання індивідуальних та групових завдань з використанням інтерактивних комунікативних технологій; продовжити формування навичок самостійної, групової роботи, уміння працювати з логічними схемами й таблицями; виховувати через знання основ законодавства України почуття гідності, громадянської позиції, поваги до власної держави, до її символів та органів державної влади.

Тип уроку: урок вивчення нових знань.

Навчальне обладнання: підручник «Правознавство», 10 клас; адміністративна карта України; мультимедійна система; ілюстрації символів держави Україна «Гімн», «Герб», «Прапор»; графічна схема державної влади в Україні на кожну парту; презентація вчителя та презентації учнів, дошка, тестові завдання для рефлексії.

Основні поняття: державна влада, референдум, народовладдя, самоуправління, органи державної влади, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоуправління.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. МОТИВАЦіЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Кожен громадянин своєї держави, а зокрема громадянин України, повинен знати структуру влади держави, у якій він проживає, працює, має і захищає свою сім’ю, знати принципи народовладдя, за якими здійснюються всі життєві принципи наявної держави.

Учні отримали випереджальні завдання зі створення презентаційного навчального матеріалу з питань «Гілки влади в Україні», «Референдум і вибори», «Органи державної влади» та «Органи самоуправління».

Перед кожною групою поставлено завдання – охарактеризувати обрану для презентації тему та коротко надати інформацію для однокласників, зробити підсумковий висновок.

Учителем оголошено порядок виступів груп з презентаціями та поставлено проблемне завдання для всього класу – у ході виступів та за допомогою схеми державної влади в Україні сформулювати принципи народовладдя в Україні.

Ш. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Перед початком роботи учні пригадують матеріал курсу за 9 клас.

1. Хто є носієм суверенітету в Україні?

2. Як поділяється влада в Україні?

3. У який спосіб здійснюється принцип народовладдя?

Групи презентують свої розробки щодо організації влади в Україні.

1. Референдум.

2. Вибори в Україні.

3. Верховна Рада.

4. Кабінет Міністрів.

5. Президент України.

6. Органи місцевого самоврядування.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Роботу проводять за презентацією вчителя з тестовими завданнями для закріплення.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово учителя, оцінювання роботи по групах та в індивідуальному порядку.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал параграфів 14-15 підручника.

2. Підготувати ситуативний матеріал «Я з батьками відвідав на виборах виборчу дільницю».

Казюк П. В., економічний ліцей № 1, м. Миколаїв

Казюк П. В. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Правознавство. 10 клас [Текст] / П. В. Казюк // Історія та правознавство. – 2013 – № 31 – С. 8-9.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -