Конспект уроку на тему: «Відмінювання та написання кількісних числівників (цілих, збірних, дробових, неозначено-кількісних). М'який знак у числівниках»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Мета:

·        навчити учнів відмінювати та правильно писати кількісні числівники (цілі);

·        з'ясувати особливості відмінювання дробових, збірних і неозначено-кількісних числівників;

·        сформувати навички правильного узгодження числівників з іншими частинами мовами, правильного утворення форм числівників і вживання їх у мовленні; розвивати логічне мислення школярів, уміння працювати з підручником та іншими науковими джерелами, виділяти головне, зв'язно висловлювати свої думки, аналізувати й порівнювати явища;

·        мовну, соціокультурну та комунікативну компетентності;

·        виховувати любов до праці, навчання.

Не талант знати — талант працювати.

Прислів'я

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Індивідуальна робота з картками

Картка 1

Запишіть числівники в три колонки:

а) прості;

б) складні;

в) складені.

Два, дев'яносто, дванадцять, сім, сорок один, п'ять, сто двадцять, п'ятдесят, п'ятсот, чотириста дев'яносто три, перший, двадцять восьмий, сорок, сорок чотири.

Картка 2

Складіть речення із числівниками вісім, шістнадцять, четвертий, сьомий. Визначте їх синтаксичну роль.

Фронтальне опитування

— Яка частина мови називається числівником?

— На які розряди за значенням поділяються числівники?

— Назвіть розряди числівника за будовою. Наведіть приклади.

— Яка синтаксична роль числівника в реченні?

— Як відрізнити числівники від іменників, що мають числове значення?

—Які ви знаєте особливості узгодження іменників чоловічного роду з числівниками два, три, чотири?

II. Оголошення теми, мети й завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя

(Розповідь про відмінювання числівників із використанням узагальнювальної таблиці 1.)

IV. 50, 60, 70, 80

Н. п'ятдесят

Р. п'ятдесяти(ох)

Д. п'ятдесятьом

3. п'ятдесятих

О. п'ятдесятьма(ома)

М. (на) п 'ятдесяти (ох)

V. 40, 90, 100

Н., 3. сорок, сто, дев'яносто

Р., Д., О. сорока, ста, дев'яноста

М. (на) сорока, ста, дев'яноста

VI. 200—900

Н. двісті

Р. двохсот

Д. двомстам

3. двісті, двохсот

О. двомастами

М. (на) двохсот

 

Н. П’ятсот

Р. п'ятисот

Д. п'ятистам

З. п'ятсот

О. п'ятьмастами (п'ятьомастами)

М. (на) п'ятистах

VII. Нуль, тисяча, мільйон, мільярд — як іменники

VIII. Збірні — як відповідні кількісні числівники

Кільканадцять, кількадесят — як числівник п'ять

IX. Дробові

Чисельник — як кількісний числівник

Знаменник — як прикметник у множині або як порядковий числівник

X. Півтора, півтори, півтораста — не відмінюються

У складених кількісних числівниках — відмінюються всі частини, у складених порядкових — лише останнє слово

Н. сорок шість

Р. сорока шести

Д. сорока шести

3. сорок шість

О. сорока шістьма

М. (на) сорока шести

 

Н.сорок шостий

Р. сорок шостого

Д. сорок шостому

З. сорок шостого

О. сорок шостим

М. (на) сорок шостому

Самостійна робота з підручником

1. Прочитайте в підручнику правило, виділіть у тексті головне. Вивчіть правило.

2. Складіть план вивченого, картку-пам'ятку, доберіть приклади.

3. Складіть зв'язну усну розповідь на тему «Відмінювання кількісних числівників».

Робота в парах

Прочитайте вголос арифметичні дії. Чи відчуваєте ви труднощі у вимові? Поміркуйте, у зв'язку з чим це відбувається. Як відмінюються складені числівники?

127 + 83

734 + 16

978 + 26

12,5 + 8

362 + 21

493 + 99

1975 + 18

1607+ 19

Колективний аналіз таблиці

Розгляньте таблицю 2.

ь у числівниках

Таблиця 2

5, 6, 9—20, 30

У кінці слова в називному відмінку: п'ять

3—6, 9—20, 30, 50—80

Перед закінченням у непрямих відмінках: трьох, але чотирма

 

Письмова робота

Запишіть подані числівники словами.

10 копійок, 17 кімнат, 20 малятам, 5 сорок,30 учнями.

IV. Засвоєння нових знань у процесі практичної роботи

Усне творче завдання

Прочитайте фразеологізми. Якими словами-синонімами їх можна замінити? Використайте слова з довідки.

В один голос, в один момент, в одну думку, з одного маху, на один аршин, один як палець.

Довідка: однаково, одностайно, дружно, миттю, самотній, одноразово.

Самостійна робота

Запишіть загадки й відгадайте їх, ставлячи числівники в потрібній формі.

1) Горбатий мішок на (чотири) ногах стоїть. (Верблюд.)

2) М'якеньке, з (чотири) рогами й (два) черевцями. (Подушка.)

3) (Одна) шапка (чотири) братів накрила. (Стіл.)

4) Зранку на (чотири) ногах, удень — на (дві), увечері — на (три). (Людина в різний вік.)

Завдання-змагання

1. У цьому змаганні переможе той, хто найшвидше і найкраще вимовить усі скоромовки. Дві з них вивчіть напам'ять.

2. Знайдіть у скоромовках кількісні числівники.

Визначте відмінок кожного. Провідміняйте виділені словосполучення. Поясніть правопис числівників.

1) Учотирьох черепашок четверо черепашенят.

2) Хитру сороку спіймати морока, а нас сорок сорок — сорок морок.

3) Дрова рубали два дроворуби.

4) П'ять п'ятаків, на кожному п'ятаку ще по п'ятаку.

«Загадкове» завдання

Відгадайте загадки. Назвіть у них числівники.

1) Що то за птах, що на вісьмох ногах? (Павук.)

2) Сидить баба серед літа в сто сорочок одіта. (Капуста.)

3) Плету хлівець на четверо овець. (Рукавичка.)

4) Іде років двісті, стоїть на місці, лічить людський вік, а не чоловік. (Годинник.)

5) Тисяча тисяч бондарів роблять хати без дворів. (Мурашки.)

Математична хвилинка

Запишіть подані арифметичні вирази словами.

і + і - і + і. £ _ £ .

8 2'4 4'8 3'8~ 3'

Коментоване письмо

Прочитайте і запишіть числівники. Поясніть орфограми.

Шіст.., шіст..ох, двадцятьох, вісімнадцятьма, тридцят.., чотир.ма, тр..ма, вос..меро.

Творча самостійна робота

Запишіть цифри словами.

Сума чисел дорівнює 224; до 27 додати; від 397 відняти 123; від 3592768 відняти 127.

Словниковий диктант

П'ята, сім, вісім, дев'ять, перший, двісті тридцять шість, дев'яти, тридцять.

V. Підсумок уроку

Бесіда

— Як відмінюються прості кількісні числівники?

Наведіть приклади паралельних форм.

— Які особливості відмінювання складних числівників?

Наведіть приклади.

— Назвіть числівники, що відмінюються як іменники відповідної відміни. Чи мають вони паралельні форми?

— Які числівники в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках мають закінчення а?

—   Як відмінюються дробові числівники?

 

Ірина Купчик, учитель УМЛ Запорізької гімназії № 47

 

Купчик І. Відмінювання та написання кількісних числівників (цілих, збірних, дробових, неозначено-кількісних). М'який знак у числівниках. 6 клас. //Українська мова та література. – 2013. – №7.– С.13-15.

Коментарі

чудовий конспект

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -