Конспект уроку на тему: «Відмінювання порядкових числівників. Написання разом із – тисячний»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета:

·        навчити учнів відмінювати порядкові числівники, ознайомити із правильним уживанням числівника на позначення дат (зокрема і знаменних), а також із правописом порядкових числівників, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний;

·        удосконалювати вміння знаходити кількісні і порядкові числівники; сприяти вдосконаленню вмінь і навичок відмінювання порядкових числівників;

·        розвивати правописні навички, логічне мислення школярів; самоосвітню, соціокультурну та комунікативну компетентності;

·        виховувати старанність і кмітливість.

Обладнання: підручник, картки.

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

Прислів'я

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети й завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

— Як відмінюються кількісні числівники, що позначають

десятки?

— Як відмінюються кількісні числівники, що позначають сотні?

Робота біля дошки

Запишіть числа словами, поставте їх в орудному відмінку.

454, 205, 179, 31, 25.

Для учнів а невисоким рівнем знань: 71,42,58,12,2.

III . Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя

Порядкові числівники, крім числівника третій, відмінюються як прикметники твердої групи (другий, другому, другого).

— Як ви гадаєте, чому це так?

У складних порядкових числівниках відмінюється лише останнє слово (п’ятдесят дев'ятому).

Н. другий                        триста вісімдесят другий

Р. другого                       триста вісімдесят другого

Д. другому                      триста вісімдесят другому

З. другий                        триста вісімдесят другий

О. другим                        триста вісімдесят другим

М. (на) другому                (на) триста вісімдесят другому

Порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, пишуться разом.

Робота з підручником. Повторення правил

Практична робота

Поясніть творення і правопис поданих складних числівників. Складіть речення з виділеним словом.

П'ятисотий, стодвадцятип'ятитисячний, дев'яностотисячний, двохсотсімдесятип'ятимільярдний.

Пояснення вчителя

Для позначення дат використовуються порядкові числівники в сполученні з іменниками, причому числівники в словосполученнях відмінюються,

а іменники — назви місяців — вживаються в родовому відмінку однини: першого січня, до першого січня; друге лютого, другого лютого, до другого лютого.

Творча робота

Провідміняйте словосполучення. Поясніть написання числівників. Складіть зі словосполученнями два речення.

9 березня, 28 листопада, 17 жовтня.

Пояснення вчителя

Для позначення знаменних дат порядковий числівник пишеться з великої літери: Перше травня, з Восьмим березня.

Якщо порядковий числівник у складній назві пишеться цифрою, то назву місяця треба писати з великої літери: 1 Травня, 8 Березня.

Робота біля дошки

Утворіть складні слова, частиною яких є числівники.

Поясніть їх правопис.

Зразок: 20 днів — двадцятиденний.

90 кілограмів, ЗО діб, 200 квартир, 40 хвилин, 70 мільярдів, 80 тонн, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів, 5 тисяч.

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань

Інтелектуальна розминка

Пригадайте прислів'я, приказки або загадки, які містять:

1) Кількісні числівники. (Сім п'ятниць на тиждень. Без п'яти хвилин хто. Сім потів зійде. Знати як свої п 'ять пальців.)

2) Порядкові числівники. (Грати першу скрипку. Як собаці п'ята нога. Працювати до сьомого поту. Відчувати себе на сьомому небі. Обходити десятою дорогою. До десятого поту. П'яте колесо до воза.)

3) Збірні числівники. (Двоє третього не чекають. Двоє братів через дорогу живуть, а один одного не бачать. Один із сошкою, а семеро з ложкою.)

Завдання-змагання

Виграє той, хто швидше запише числівники словами і поставить їх у родовому відмінку.

60, 16, 12, 5, 9, 10, 90, 11, 20, 600.

Творча робота

Утворіть від поданих кількісних числівників порядкові.

Один, сто, мільйон, п'ятдесят два, двісті двадцять п'ять, тисяча шістсот, вісімдесят сім.

Самостійна робота

Прочитайте і запишіть числівники разом з іменниками.

11-й том, 7-й день, 10-та група, 9-й клас,

52-мільйонний народ, 3-тисячний загін, 8-річний хлопець, 2-річна дівчина, 4 'Л-тисячний дохід.

Робота за варіантами

Варіант 1

1. Поставте і запишіть числівники разом з іменниками в давальному відмінку.

2. Провідміняйте словосполучення 7-й день, складіть із ним речення.

Варіант 2

1. Поставте і запишіть числівники з іменниками в орудному відмінку.

2. Провідміняйте словосполучення 10-та група, складіть із ним речення.

Хвилинка-веселинка

Гумореска

Ото колись москалі

перепис складали,

Питаються двох ляшків:

— Как вас називають?

Ото й каже один з них:

— Я — Павлін Грушецький.

— А я, — другий підхопив,

— Мар'янек Клецький.

— Пиши ж єво, — каже той:

Адін — Павел Грушкін,

А другой... другой... другой...

Ну! Мірон Галушкін. (С. Руданський.)

Вправа «Котра година?»

Скажіть, котру годину показує годинник. Використайте різні способи називання часу. Поясніть правопис числівників.

Зразок:

Десята година сорок п'ять хвилин.

П'ятнадцять хвилин до одинадцятої.

За п'ятнадцять хвилин одинадцята.

За чверть одинадцята.

Близько одинадцятої.

Розподільний диктант

Запишіть у дві колонки порядкові числівники та складні прикметники.

Дев'яносторічний, дев'яностий, дев'яносто п'ятий, дев'яностоденний, чотиридобовий, чотириста тридцять сьомий, чотиритисячний, чотирьохмільйонний.

Пояснення вчителя

У назвах свят при заміні числа словом іменник слід писати з малої букви, а числівник — з великої:

8 Березня — Восьме березня.

Творче завдання

Складіть і запишіть речення, що містить назву свят.

/ Травня, 9 Травня, 24 Серпня.

V. Підсумок уроку

Бесіда

— Чого ви навчилися на сьогоднішньому уроці?

— Що слід пам'ятати про відмінювання складних порядкових числівників?

— Як відмінюються години і дати в українській мові?

— Як пишуться числівники на –тисячний!

 

Ірина Купчик, учитель УМЛ Запорізької гімназії № 47

 

Купчик І. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом із – тисячний. 6 клас. //Українська мова та література. – 2013. – №7.– С.15-17.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -