Конспект уроку на тему: «Займенник. Тренувальні вправи»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Мета: закріпити знання, уміння й навички, здобуті на уроках; навчити учнів застосовувати їх у практичній діяльності; удосконалювати орфографічну грамотність шестикласників; розвивати увагу, зосередженість, уміння самостійно працювати, творчо мислити, грамотно висловлювати свої думки, дотримуючись культури усного й писемного мовлення; виховувати глибокі патріотичні почуття.

Тип уроку: урок-практикум; урок закріплення умінь і навичок.

Обладнання: підручник, таблиці, схеми до теми «Займенник», програвач, запис пісні М. Гаденка «Горнусь до тебе, Україно!».

...Запитай звичайного займенника,

за кого він у мові? За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник

замінювати числівник і прикметник).

Д. Білоус, «Злитки золоті»

ХІД УРОКУ

(Можлива відповідь:

У житті ці знання є дуже корисними: при написанні листів рідним і близьким, друзям, при складанні різних ділових паперів, при написанні доповідей, рефератів, творів тощо.)

Добре, що ви правильно зрозуміли мету нашого уроку, чітко визначили завдання для себе. Я впевнена, що ви зосереджено і творчо працюватимете, і кожен досягне поставленої мети.

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ми з вами закінчили вивчення теми «Займенник». На уроках ви засвоїли загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль у реченні цієї частини мови. Багато уваги ми приділяли правилам написання займенника. Зараз у нас урок-практикум.

Вдумайтеся в цю назву і скажіть, яку мету ви б поставили перед собою, працюючи на такому занятті?

(Можлива відповідь:

Сьогодні на уроці я ставлю перед собою таку мету:

• закріпити свої знання з теми «Займенник»;

• перевірити, як я засвоїв правила написання займенників;

• навчитися доречно використовувати займенник в усному й писемному мовленні.

На цьому уроці я маю побачити, що знаю добре, а над чим іще треба попрацювати.)

Як ви вважаєте, де знадобляться вам здобуті знання?

III. Актуалізація опорних знань

Робота з епіграфом

Лінгвістична вікторина

1. Які два займенника, злившись в один, заважають дорожньому рухові? (Я, ми.)

2. Який займенник уживається лише в непрямих відмінках? (Зворотний себе.)

3. Які займенники потрібні підлозі, щоб вона стала чистою? (Ви, ми, ти.)

4. Які займенники належать до двох розрядів? (Хто, що, який, чий, котрий, скільки — питальні

і відносні.)

5. Чи можна розрізнити питальні й відносні займенники поза контекстом? (Ні.)

6. Вказівний простий займенник цей

Повтори в жіночім роді двічі —

Стане він привабливою річчю,

Забавкою для малих дітей. (Цяця.)

7. Я без друзів не існую,

Поважаю їх, шаную,

їх, як треба, заміняю,

І в біді не залишаю.

Не прикметник, не іменник,

Називаюсь я . . . (займенник).

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Музична пауза

Давайте зробимо невеличку паузу й послухаємо пісню Мар'яна Гаденка «Горнусь до тебе, Україно!».

Робота з текстам пісні

Запишіть займенники, які ви почули в пісні, визначте їх розряди.

Тебе, тебе, тобі, моєму, йому, нас, ніхто, (у) нас, що, (на) нашім, свої, наш, усі, наша.

Проблемна ситуація

Ми з вами щойно працювали з текстом пісні «Горнусь до тебе, Україно!». Ви записували займенники, але чомусь ніхто не записав слово що. Чому? То чим же є слово що — займенником чи сполучником?

Як їх відрізнити? (Учні відповідають на запитання, учитель підказує в разі необхідності.)

Порівняльна робота

Порівняйте речення.

1) Вона так гарно намалювала сімейку грибів, що (які) етапи в коло на лісовій галявині.

2) І знати ми, що слави нам не буде.

Учитель. Запам'ятайте! В українській мові відносний займенник що збігається зі сполучником що, який також поєднує частини складного речення, їх розрізняти дуже просто: якщо ми можемо замінити слово що синонімічним йому який, то це займенник.

Коли така заміна неможлива, то що є сполучником.

Бесіда за змістом пісні

— Про що співається в цій пісні?

— Які почуття виражені в ній?

— Чого вчить ця пісня?

чітко, лаконічно будувати репліки. Товариші прорецензують ваш діалог.

План рецензії

1. Чи розкрили тему співрозмовники? Наскільки повно й аргументовано?

2. Чи точні, лаконічні були запитання і відповіді?

3. Чи вдало були наведені приклади?

4. Чи дотримувалися співрозмовники правил

культури мовлення, мовленнєвого етикету?

5. Як би ви оцінили діалог, складений вашими однокласниками?

(Презентація діалогів на задану тему, рецензування, оцінювання діяльності співрозмовників.)

Самостійна робота «Відремонтуй слово»

Розкрийте дужки, правильно поставте дефіс, з'єднайте чи роз'єднайте частини слова.

Аби/хто, будь/-що, який/-небудь, казна/-що, скільки/-небудь, ні/який, ні/в/чому, ні/до/чого, хтозна/-хто, казна/в/якій, де/чий, ні/якого, аби/до/кого, будь/на/чому, чого/сь, будь/що, казна/в/якій, ні/чого, ні/до/кого.

Індивідуальна робота «Творчості прекрасна мить»

Виконайте творче завдання (на вибір).

1. Уявіть творче відрядження в степ. Напишіть твір-мініатюру «Краса українського степу».

2. Складіть твір-замальовку за фотоілюстрацією «Подружились маки з колосками».

3. Напишіть твір-перевтілення на одну з тем:

«Я — осінній листок», «Я — учнівський щоденник (відмінника або двієчника)».

4. Напишіть твір-компіляцію, виходячи з такої ситуації: ви прямували на відпочинок до парку і раптом зустріли Весну (або Зиму).

5. Напишіть запрошення на свято своєму вчителеві.

У всіх завданнях використайте займенники.

(Презентація учнівських робіт, їх обговорення, визначення кращих.)

Робота біля дошки

Запишіть речення, зробіть його синтаксичний розбір. Займенник розберіть як частину мови.

На калині мене мати колихала.

(Відповідь: 1

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне поширене, повне, неускладнене.

Морфологічний розбір займенника: мене — займенник, поч. ф. — я; особовий, знах. відм., однина, додаток.)

Хвилина спілкування

Складіть діалог на тему: «Правопис займенників». У діалозі слід дотримуватися культури мовлення.

V. Підсумок уроку

Метод «Мікрофон»

— Швидко спливають хвилина за хвилиною, урок добігає кінця. Давайте підсумуємо нашу роботу.

Чи досяг кожен із вас поставленої на початку заняття мети?

— Яку оцінку за тему «Займенник» ви поставили б собі?

— Хто з вас побачив недоліки у своїх знаннях?

— Що саме будете повторювати?

— Чи сподобався вам урок?

— Що не сподобалося в ньому?

Оцінювання

 

Валентина Руденко, методист відділу освіти Михайлівської РДА, Запорізька обл.

 

Руденко В. Займенник. Тренувальні вправи. 6 клас. //Українська мова та література. – 2013. – №7.– С.23-24.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -