Конспект уроку на тему: "Галузева структура машинобудування. Фактори розміщення. Роль машинобудування в господарстві держави"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

І. М. Яремчук, Понінківський НВК, Хмельницька обл.

Мета уроку:

освітня: охарактеризувати галузь промисловості – машинобудування та металообробку України – як перспективну в господарстві країни; дослідити сировинну базу галузі; з'ясувати закономірності розміщення підприємств; розкрити проблему розвитку;

розвивальна: розвивати практичні уміння та навички у роботі з тематичними картами, ОІС; формувати навички роботи у колективі: зібраність, витримку, серйозне ставлення до дорученої справи, відповідальність перед друзями; сприяти розвитку географічної мови;

виховна: виховувати самоусвідомлення потреби в знаннях, культуру спілкування; посилити емоційність процесу навчання за допомогою ігрових елементів на уроці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, фізична карта України, карта корисних копалин України, економічна карта України, атлас, схема галузевої структури машинобудування України, ілюстрації (продукція машинобудівельної галузі).

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку

Кожен день, в який ви не поповнили свою освіту хоча б маленьким, але новим для вас шматком знання… вважайте безплідно і незворотно для себе загиблим.

К. С. Станіславський

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Сьогоднішня тема надзвичайно цікава, адже кожен з вас бачить, використовує певну продукцію, яку виробляють на підприємствах галузі машинобудування. Напевно, не раз зад вались, як саме, де, за яких умов, хто і коли виготовляє цю продукцію, без якої жодна з галузей промисловості не функціонувала б.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

·        До якої групи, за призначенням вироблення продукції, відноситься машинобудування. Чому?

·        Що є сировиною для машинобудування та металообробки?

·        На скільки добре Україна забезпечена сировинною базою для розвитку даної галузі?

·        На який чинник, перш за все, орієнтується машнобудування під час будівництва підприємств цієї галузі?

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Машинобудування – важлива галузь промисловості розвинутих країн світу. Воно первинно визначає не лише галузеву структуру промисловості, а й її розміщення. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних показників економічного, і насамперед промислового розвитку країни.

Важливе значення машинобудування в нашому господарському комплексі визначається,що воно виробляє знаряддя праці як для гал, що виготовляють засоби виробництва (робочі шини, апарати, верстати, технологічне і сировинне устаткування, контрольно-вимірювальні прилади, технічні засоби автоматики тощо,) так галузей, які виробляють предмети споживання (машини сільського господарства, технологічне устаткування для легкої і харчової промисловості і т. п.), а також самі предмети споживання (легкові автомобілі, побутову техніку, телевізори, радіоприймачі, відеотехніку, годинники. Крім того, машинобудування виробляє різноманітне устаткування для будівництва, транспорту, звязку, торгівлі, спец обладнання для невиробничих галузей, а також продукцію оборонного призначення. Машинобудування має багатогалузеву структуру і характеризується створенням спеціалізованих заводів і галузей.

За наявною державною класифікацією в рамках машинобудівного комплексу виділяють три основні напрями:

І. Власне машинобудування

ІІ. Промисловість металевих конструкцій і виробів (металообробка).

ІІІ. Ремонт машин і установ

В Україні розвинуте широко профільне машинобудування, підприємства якого формують складний взаємопов'язаний машинобудівний комплекс. До його складу входять усі основні галузі машинобудування. Провідне місце посідають приладобудування, тракторне і сільськогосподарське машинобудування, де зайнято близько п'ятої частини тих, хто працює в машинобудуванні. Розвиваються транспортне машинобудування, промисловість металевих конструкцій, верстатобудівна та інструментальна.

Для машинобудування характерні особлива складність і розгалуженість внутрішньогалузевої структури, широкий асортимент продукції, активна участь у територіальному та міжнародному поділі праці.

Робота у групах

Клас, об'єднаний у групи, користуючись підручником і знаннями, які отримали на попередніх уроках, оживляє німу ОІС галузевої структури машинобудування та металообробки (додаток 1).

Робота з ілюстраціями

За наведеними ілюстраціями продукції машинобудування учні характеризують машинобудівельний комплекс України.

Бесіда

·        На машинобудівельний комплекс України припадає понад 40% усього промислово-виробничого потенціалу індустріального виробництва. Чому?

·        Машинобудівельний комплекс належить до трудомістких галузей промисловості (про це свідчить співвідношення зайнятих у ньому). Чому?

·        Водночас машинобудування належить до металомістких галузей (на 1 т готової продукції воно витрачає 1,3-1,5 т металу, а загалом машинобудівний комплекс споживає третину прокату, 40 % чавунного і понад 65 % стального литва, що їх випускає металургійна промисловість України). Чому?

Робота з контурною картою

Завдання. На контурній карті України потрібно позначити назву басейну або родовища, пояснити, яку корисну копалину там добувають і для чого її використовують на машинобудівельних підприємствах (назви родовищ та басейнів знаходяться у конверті; контурна карта України на дошці).

І. Донецький

II. Криворізький

III. Кременчуцький

IV.Нікопольський

V. Дніпровсько-Донецький

VI. Іршанське

VII. Деренюське, Липовенківське

VIII. Високопільське, Малишевське, Вовчанське

IX. Брегівське, Мужіївське

Бесіда

Але далеко не всі галузі машинобудування орієнтуються на сировину. Як ви думаєте, чому?

Розміщення об'єктів промисловості виходить із різних міркувань і критеріїв ефективності запропонованих варіантів. Кожна галузь має свою специфіку розміщення, тому головним завданням, коли обґрунтовують розміщення промислових об'єктів, є пошук варіантів з найменшими виробничими витратами. Як ви думаєте, навіщо?

Розповідь учителя

Підприємства машинобудівельної галузі мають відмінні від інших галузей особливості розміщення. Вони майже не залежать від природних умов і ресурсів, їх продукція має широке коло споживачів. Унаслідок цього машинобудування розвинуте в усіх регіонах країни, відмінності полягають у різному рівні розвитку та наборі галузей, їх значенні на різних територіях. В одних регіонах вони

Розповідь учителя

Підприємства машинобудівельної галузі мають відмінні від інших галузей особливості розміщення. Вони майже не залежать від природних умов і ресурсів, їх продукція має широке коло споживачів. Унаслідок цього машинобудування розвинуте у всіх регіонах країни, відмінності полягають у різному рівні розвитку та наборі галузей, їх значенні на різних територіях. В одних регіонах вони є галузями спеціалізації, в інших – задовольняють потреби тільки даного регіону.

Проблемне питання

Які з галузей машинобудування та металообробки і на які чинники розміщення будуть реагувати?

Розповідь учителя

Чинники розміщення промислового виробництва поділяють на декілька груп:

Природні – кількісні запаси і якісний склад природних ресурсів, умови їх експлуатації і використання;

Кліматичні

Екологічні

Технічні – досягнутий і можливий рівень техніки і технології;

Соціально-демографічний – забезпеченість промисловими трудовими ресурсами, стан виробничої і соціальної інфраструктури;

Економічні – економіко-географічне й транспортне положення, вартість капітальних вкладів, строки будівництва, ефективність будівництва, призначення і якість продукції, виробничо-територіальні зв’язки.

Випереджальне завдання

Дві групи у будь-якій формі визначають роль машинобудування і металообробки в господарстві держави (1-ша група) та перспективи галузі в майбутньому (2-га група).

Розповідь учителя

Сьогодні машинобудівельний комплекс країни становить близько 13% ВВП (внутрішнього валового продукту). До складу машинобудування входять понад 2800 підприємств (без малих), 230 організацій, що виконують наукові і науково-технічні роботи галузевого рівня. У загальному обсязі реалізації частка експортних поставок становить 30-85 % загального обсягу реалізації за різноманітними машинобудівними підгалузями. Машинобудівну продукцію експортують у 60 країн світу. Найбільші імпортери: Німеччина, Туркменістан, Індія, Китай, Іран – у ці країни надходить близько 70 % загального обсягу експорту. На сьогодні виробничі потужності підприємств завантаженості на 30-75 %.

V. Закріплення та узагальнення вивченого матеріалу

Логічний ряд

1. Важке, верстатобудування, металоємке, приладобудування.

2. Автомобілебудування, суднобудування, загальне, транспортні магістралі.

3. Електроніка, точне, науковий потенціал, металоємке.

Гра «Вірю - не вірю»

1) Чи вірите ви, що машинобудування є головною галуззю промисловості в розвитку країни? (Вірю)

2) Чи вірите ви, що машинобудівні підприємства не залежать від чинників розміщення (Не вірю)

3) Чи вірите ви, що в Україні провідними галузями машинобудування є: приладобудування тракторне та сільськогосподарське машинобудування? (Вірю)

4) Чи вірите ви, що продукція машинобудівні галузі відноситься до новітніх галузей промисловості? (Вірю)

5) Чи вірите ви, що в Україні не виробляють продукцію галузі точного машинобудуванні (Не вірю)

6) Чи вірите ви, що машинобудівна галузь не залежить від металургійної бази? (Не вірю)

7) Чи вірите ви, що Україна виробляє 86 % експортної продукції машинобудування? (Не вірю)

VI. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання учнів

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника.

У будь-якій формі підготувати презентацію тему «Географія машинобудування та мета обробки однієї з областей України

Географія.-2012.-№21.

Коментарі

Доступно викладена тема

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -