Конспект уроку на тему: "Клімат. Внутрішні води Австралії"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Т. М. Пилипченко, СШ №120, м. Київ

Мета: повторити основні кліматоутворювальні чинники і розглянути їхній вплив на клімат Австралії; вивчити особливості розташування і природні умови найбільших річок та озер Австралії; розвивати вміння аналізувати й синтезувати інформацію отриману з різних джерел; виховувати спостережливість і допитливість.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: Підручники, атласи настінні карти Австралії

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Бесіда

Які тектонічні структури зустрічаються на території Австралії?

Назвіть корисні копалини, якими багата Австралія?

Чи схожі Африка та Австралія за тектонічною будовою?

Назвіть і покажіть на карті найбільші форми рельєфу материка

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель. Нашому другові Глобусові дуже сподобалося в Австралії і тому він вирішив запросити до себе в гості группу учнів вашого классу і розповісти про свої пригоди. Але оскільки можливості Глобуса обмежені, то нам доведеться шляхом змагання визначити, яка з команд поїде до ньогою Для цього нам потрібно обєднати класс у дві команди. Кожна з команд одержить свої завдання.

IV. Вивчення нового матеріалу

Інструкція За правильну відповідь на запитання або правильно виконане завдання ставимо «+». У кінці вікторини підрахуємо кількість плюсів – перемагає та команда, в якої більше правильних відповідей.

Команда 1

Команда 2

Раунд 1 «Перегони»

Раунд 1 «Перегони»

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Раунд 2 «Робота в парах»

Раунд 2 «Робота в парах»

1.

1.

2.

2.

Раунд 3 «Індивідуальна робота»

Раунд 3 «Індивідуальна робота»

1.

1.

Раунд 4 «Бесіда»

Раунд 4 «Бесіда»

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Раунд 5 «Запитання другу»

Раунд 5 «Запитання другу»

1.

1.

Перший раунд «Перегони»

За певний проміжок часу кожна з команд має дати якомога більше правильних відповідей.

Команда 1 Скажіть, де буде вища температура повітря: на півночі чи в центрі материка?

Команда 2 Скажіть де буде вища температура повітря: на півдні чи в центрі материка?

Команда 1 Які постійні вітри дмуть на території Австралії?

Команда 2 Які постійні вітри дмуть на території Австралії?

Команда 1 Як впливають теплі океанічні течії на клімат материка?

Команда 2 Як впливають холодні океанічні течії на клімат материка?

Команда 1 Як змінюється температура повітря з висотою?

Команда 2 Як впливають гори на кількість опадів на материку?

Команда 1 Двома словами охарактеризуйте клімат південних океанічних берегів Австралії.

Команда 2 Двома словами охарактеризуйте клімат центральних районів Австралії.

Другий раунд «Робота в парах»

За допомогою атласу охарактеризуйте кліматичні пояси:

Команда 1 Субекваторіальний, субтропічний, кліматичні пояси

Команда 2 Тропічний, помірний, кліматичні пояси

Третій раунд «Індивідуальна робота»

Команда 1 Охарактеризуйте зиму в Австралії.

Команда 2 Охарактеризуйте літо в Австралії.

Четвертий раунд «Бесіда»

Команда 1 До басейнів яких океанів належать річки Австралії?

Команда 2 Що таке «крік»?

Команда 1 Чому вода в озерах Австралії здебільшого солона?

Команда 2 Чому річки в Австралії позначені пунктиром?

Команда 1 Чому межі озер на карті позначені пунктиром?

Команда 2 Який стік мають озера Австралії?

Команда 1 Покажіть на карті головні річки Австралії?

Команда 2 Покажіть на карті найбільші озера Австралії?

Пятий раунд «Запитання другу»

Представник однієї команди зачитує заздалегідь підготовлене повідомлення, а представник іншої команди ставить проблемне запитання до тексту.

V. вивченого матеріалу

Географічний диктант

1. Назвіть най північніший кліматичний пояс Австралії (Субекваторіальний)

2. До складу субтропічного поясу входять такі області…(континентального, середземноморського, з рівномірним зволоженням клімату).

3. Панівними вітрами в Австралії є …(пасати)

4. Муррей належить до басейну…(Індійського)

5. Сухе русло в Австралії називають…(крік)

6. За типом стоку озера Австралії переважно відносяться до…(басейну внутрішнього стоку)

7. Найбільше озеро материка (Ейр)

VІ. Підсумок уроку

Розповідь учителя

Австралія – найсухіший материк планети. На більшій частині території материка переважає сухий тропічний клімат, де панують континентальні тропічні повітряні маси. На півночі материка сформувався субекваторіальний, а на півдні – субтропічний клімат, що пов’язано зі зміною областей тиску, типами повітряних мас, дією пасатів та західних вітрів помірних широт. Внутрішні води Австралії розміщені нерівномірно. Річки та озера часто пересихають. Озера солоні. Нестачу поверхневих вод частково компенсують підземні, які у Центральній та Західній Австралії є практично єдиним джерелом водопостачання. А тепер настав час підрахувати правильні відповіді нашої вікторини та визначити команду переможця, що поїде в гості до нашого Глобуса, а тим хто набрав менше правильних відповідей ми поставимо гарні оцінки в журнал.

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати параграф

Підготувати повідомлення про представників флори і фауни Австралії.

Географія.-2012.-№22.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -