Конспект уроку на тему: "Мінерали і гірські породи. Типи земної кори"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Т. А. Свинцицька, Семисотська ЗШ, АР Крим

Мета: систематизувати знання учнів про склад земної кори, її типи, сформувати уявлення про утворення гірських порід і їхнє застосування в господарській діяльності людини.

Завдання:

• навчальні: продовжити формувати систему знань в учнів про літосферу; з'ясувати, які уявлення мають учні про мінерали і гірські породи, з яких складається кора, формувати первинне вміння розрізняти магматичні, осадочні і метаморфічні гірські породи за зовнішніми ознаками, ознайомити з корисними копалинами; сформувати уявлення про типи земної кори;

• розвивальні: розвивати інтерес до геології, мінерали, логічне мислення, вміння працювати з наочними матеріалами, текстом підручника, самостійно робити висновки;

• виховні: продовжити виховувати любов до природи Землі, її багатств, навички самостійної навчально-пізнавальної діяльності, почуття взаємовиручки в учнів, уміння слухати однокласників, працювати в групах, парах.

Обладнання: «Фізична карта України», «Фізична карта півкуль»; підручник; таблиці «Внутрішня будова Землі», «Типи земної кори»; таблиці «Корисні копалини»; зразки гірських порід та мінералів; комп'ютер; рюкзак; жетони; м'ячик; сигнальні загадки; шпаргалка; промінчики сонця і крапельки дощу з паперу, грамоти.

Опорні поняття: гірські породи, мінерали, магма, магматичні гірські породи, глибинні магматичні гірські породи, магматичні породи, що вилилися, осадочні гірські породи, уламкові гірські породи, органічні породи, хімічні гірські породи, метаморфічні гірські породи, корисні копалини, материкова земна кора, океанічна кора.

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: творча лабораторія.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1.Перевірка готовності класу до уроку

Слово вчителя

«Друзі мої, посміхніться! Будь ласка, потрудіться. Покладіть на парти Підручники і карти».

Ознайомлення з обладнанням, яке будуть використовувати на уроці.

2. Психологічна хвилинка

Учитель. Добрий день, мої друзі. Сьогодні у мене гарний настрій. Сподіваюся, що у вас і Якщо у вас настрій сонячний, покажіть промінчики сонечка, якщо сумний, то крапельки де (Діти показують.)

Девізом нашого уроку сьогодні будуть слова:

Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх.

Генрі Форд

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Географічна мозаїка»

Учні з набору букв на дошці «ТРАФЕЛІОС» відгадують слово «ЛІТОСФЕРА». Дають визначення поняття.

За правильні відповіді учні отримують жетон

Прийом «Що?»

Учитель читає вірш і показує схему на таблиці «Внутрішня будова Землі», діти відгадують слово; що стосуються теми «Літосфера».

«Раз - кружечок,

Два - кружечок,

Три - кружечок,

Знову коло...»

Скільки різних оболонок!

Не Земля, а просто цибуля!

Які оболонки Землі вам відомі?

Відповіді учнів.

«Земля устроена хитро –

Сложней любой игрушки:

Внутри находится ЧТО?

(Відповідь учнів – ЯДРО.)

Но не ядро от пушки!

Потом, представьте, ЧТО?

(Відповідь учнів - МАНТІЯ.)

Лежит внутр. Земли

Но не такая мантия

Что носять короли!

Потом ЧТО?

(Відповідь учнів – АСТЕНОСФЕРА)

Потом что?

(Відповідь учнів – ЗЕМНА КОРА)

Вибрались ми на поверхность Ура!

Прийом сигнальна загадка

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прийом «Проблемні питання»

Учитель. Ми розглянули внутрішню будову Землі. Що, на вашу думку, ще необхідно з'ясувати, щоб наші знання про літосферу були більш повними? (Думки учнів.)

«Сьогодні нагода

З'явилась у нас

Зазирнути в надра

Земні повсякчас».

Озирніться навколо: нас всюди оточує каміння, а правильно сказати – гірські породи, з яких складається кора – верхня оболонка літосфери. Вивчає гірські породи та мінери наука геологія, а точніше один із її розділів «Петрографія», «петра» означає «камінь», «графо» - «пишу». У шарах земної кори, як на величезних сторінках кам'яної книги, відбита історія планети. Мільйони років її створювали хвилі океанів і вітри, вулкани і льодовики, потоки річок і землетруси, тепло і тиск у глибинах надр, найдрібніші бактерії і велетні тваринного світу. Недарма А. Сент Екзюпері казав: «Земля дає нам більше знань, ніж всі книги».

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Гірські породи й мінерали

Учитель. З'ясуймо з курсу природознавства, що означають поняття «гірські породи»,

«мінерали». Щоб легше вам було згадувати, звернемося до «шпаргалки». Оберіть правильну відповідь.

Прийом «Шпаргалка»

1

Гірські породи

Природні мінеральні утворення, які використовує людина у своїй господарській діяльності

 

Однорідні за своїми властивостями і складом природні тіла, які є складовими гірських порід

 

2

Мінерали

 

Природні утворення, що складаються з кількох мінералів

 

Прийом «Словничок»

Поняття «гірські породи» та «мінерали» учні записують у свої словнички.

Практична робота

Учні самостійно ознайомлюються із зразками колекції гірських порід та мінералів.

2. Утворення гірських порід

Прийом «Проблемне питання»

Чим відрізняються гірські породи та мінерали? Чому вони такі різноманітні? Версії учнів.

Прийом «Творча лабораторія»

Учні класу об'єднуються в три групи.

Учитель. Зараз ми звернемося до сторінок життя гірських порід. Першу сторінку «Магматичні гірські породи» розкриє нам група «Мантія». З другою сторінкою «Осадочні гірські породи» нас ознайомить група «Ядро». Сторінку «Метаморфічні гірські породи» відкриє група «Астеносфера».

Учні працюють з текстом підручника, зразками гірських порід, схемами в підручнику.

Виступи груп

Учні груп розповідають про гірські породи, розповідь супроводжують доповнення вчителя показ відеосюжету «Утворення магматичних гірських порід», фотографій зразків гірських порід; та мінералів.

Прийом «Проблемне завдання»

Використовуючи діаграму на комп'ютері, визначте, яких гірських порід більше знаходиться в земній корі. Чому?

Динамічна пауза

Піднімає руки клас - це «раз»,

Повернулась голова - це «два»,

Руки вниз, вперед дивись - це «три».

Руки в сторони, по ширше,

розгорнули на «чотири»,

З силою їх до плечей притисніть -

це «п'ять»,

Усім учням тихо сісти - це «шість».

Прийом «Краєзнавча хвилинка»

Учитель. Багато диковин і сюрпризів зберігають у собі підземні комори кримської землі. На поверхню землі виходять гірські породи різного віку та складу, а також різні за своїм походженням. Так, наприклад, на горі Демерджі поблизу Алушти зустрічаються гранітні валуни і галька, вік яких становить більше мільярда років, а вивчивши донні відкладення Сивашу, вчені встановили, що їм всього 800 років. Поверхня Кримського півострова складена переважно осадочними гірськими породами – вапняками, глинами, пісками, мергелем. Навіть залізна руда Керченського родовища (коричнева, ікряна, тютюнова) осадочного походження.

Гірські породи та мінерали, що зустрічаються тільки на невеликій території, називаються ендемічними (грец. ендемос - місцевий). У Криму ендемічними вважають курцит, керченіт, азовськіт, мітрідатит, камишбуруніт, алуштит.

3. Типи земної кори

Пояснення вчителя з елементами бесіди

Різні за походженням гірські породи залягають шарами, утворюючи поверхи земної кори. Однак їх співвідношення в земній корі неоднакове. Розрізняють два типи земної кори: материкову і океанічну.

Прийом «Проблемне завдання групам»

Відобразіть схожі і відмінні ознаки материкової й океанічної земної кори за допомогою діаграми Вена

Земна кора

4. Корисні копалини

Учитель

Вважають, що камінь Належить неживій природі, Але він завжди ставав Людині у пригоді, їжу та вогонь давав, Захист та житло... Тож повірила людина У незвичайну силу його, Камінь життя прикрашав І долю визначав.

Пояснення вчителя з елементами бесіди

V. Закріплення знань і вмінь учнів

Прийом «Закінчи речення» (з м'ячиком)

Учитель кидає м'яч і говорить речення, учні його закінчують.

1. Гірські породи за умовами утворення бувають

2. На Землі найпоширеніші гірські породи...

3. Найцінніший мінерал на Землі...

4. Найтвердіший мінерал на Землі...

5. Типи земної кори.

6. Гірські породи і мінерали, які людина використовує у своїй діяльності називають...

Прийом «Сигнальні загадки»

(У будові землі виділяють три основні шари: кора, мантія ядро)

(Кора буває материкова і океанічна)

(Матеркова земна кора потужніша ніж океанічна, і складається з трьох шарів , а океанічна з двох)

(За походженням гірські породи поділяються на три групи: магматичні, метаморфічні, осадочні)

(У результаті виверження вулканів, із застиглої лави утворюються магматичні гірські породи)

Прийом рюкзачок

Діти ланцюжком з рюкзачка дістають опорні поняття і пояснюють їх:

гірські породи, мінерали, магма, магматичні гірські породи, глибинні магматичні гірські породи, магматичні породи, що вилилися, осадочні гірські породи, уламкові гірські породи, органічні гірські породи, хімічні гірські породи, метаморфіч-ні гірські породи, корисні копалини, материкова земна кора, океанічна кора.

V. Підсумок уроку

Хвилинка відпочинку

Учитель. Сьогодні був напружений урок, ви добре попрацювали, тому відпочинемо і розслабимося, для цього пропоную прийом аутогенного тренування для зняття втоми і психічної напруженості.

Діти закривають очі. Учитель неголосно каже:

«Я абсолютно спокійний, права (ліва) рука розслаблена, вона наливається теплом, важчає. Серце б'ється рівно і спокійно. Дихання рівне, спокійне, дихається легко, сонячне сплетіння випромінює тепло. Чоло холодне».

Оцінювання учнів

Вручення грамот командам, кращим знавцям,

Прийом «Враження»

Учитель. А тепер я хочу дізнатися ваші відгуки та враження про урок. Якщо вам сподо бався урок, ви прикріплюєте промінчики сонечка до сонечка, якщо ні – то крапельки дощу до хмаринки.

VII. Домашнє завдання

·        Опрацювати відповідний параграф.

·        Скласти проекти сигнальних загадок за темою уроку (за бажанням).

Географія.-2012.-№21.

Коментарі

супер

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -