Конспект уроку на тему: «Конституційні обов'язки громадян України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Вступні зауваження. Урок правознавства на тему «Конституційні обов'язки громадян України» проводиться в 9 класі. Урок присвячено актуальній проблемі розуміння учнями своїх конституційних обов'язків. Він проводиться з використанням колективних форм роботи. Клас поділяється на групи, які вибирають керівників, отримують завдання і працюють над їх розв'язанням.

Колективні форми роботи дають учителю можливість раціонально використати час, ефективніше організувати роботу учнів, поєднати колективні й індивідуальні форми. Така організація роботи стимулює учнів, забезпечує активізацію їхньої інтелектуальної творчості, привчає школярів працювати в колективі, висловлювати свої думки, вислуховувати судження однокласників.

На уроці учні виконують різноманітні види робіт: заповнюють таблиці, складають порівняльні схеми, працюють над текстом Конституції й законів України.

Під час проведення дискусії прагнуть відстояти свою точку зору, знайти аргументи на підтвердження своїх поглядів, вчаться визнавати правоту своїх опонентів. Урок має необмежені виховні можливості. Вчитель формує правову культуру учнів, вчить дотримуватися законів і Конституції України, поважати державні символи України, оберігати природу і культурну спадщину.

В ході опрацювання Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» вчитель звертає увагу юнаків на їхній обов'язок – захист вітчизни, прагне морально підготувати їх до нелегкої військової служби.

Розглядаючи питання охорони природи і культурної спадщини, педагог здійснює екологічне виховання учнів, формує вміння поводитися на природі, прищеплює почуття відповідальності за майбутнє Землі, людської цивілізації.

Проведення цього уроку дає учням можливість усвідомити єдність прав, свобод і обов'язків особистості, їх органічну взаємодію в реальному житті людини.

Цілі: ознайомити учнів з основними обов'язками громадян України, Законом України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»; домогтися розуміння ними єдності прав і обов'язків; дотримання законів і Конституції України в житті; формувати в учнів науковий світогляд, почуття відповідальності за виконання законів, повагу до державних символів і держави.

Обладнання: тексти Конституції України, Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»; таблиця «Права, свободи і обов'язки громадян України»; таблиця «Міжнародно-правові акти з прав людини і громадянина».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Учитель. Шановні друзі! Протягом навчального року ми з вами неодноразово звертали увагу на питання «Права і свободи громадян України». Проблеми прав і свобод громадянина тісно пов'язані з питанням конституційних обов'язків громадян України.

Для подальшої роботи клас ділиться на 4 групи по 5 учнів. Визначаються керівники груп. Кожна група отримує завдання для колективного розв'язання.

Творчим групам пропонують опрацювати питання на повторення теми «Права і свободи громадян України».

Група 1

Дати визначення поняття «права і свободи людини» (див. табл.).

Група 2

Дати визначення поняття «права і свободи громадянина» (див. табл.).

Група З

Гра «Лото»

Підберіть дату ухвалення до кожного названого міжнародного правового акта щодо прав і свобод людини та громадянина:

- Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Загальна Декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;

- 1966; 1989; 1959; 1949; 1966.

Група 4

Зазначте під кожною фігурою людини відомі вам види прав і свобод та обов'язки людини та громадянина:

1) громадянські; 2) політичні; 3) соціальні; 4) економічні; 5) культурні; 6) конституційні.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Сьогодні ми з вами повинні розглянути конституційні обов'язки громадян України. Будь-який правовий статус людини передбачає єдність прав та обов'язків. Конституція України поряд із низкою найважливіших прав та свобод людини й громадянина встановлює і конституційні обов'язки – як громадян, так і кожного, хто живе або перебуває на території України.

«Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток особи» (Загальна Декларація прав людини).

Наше завдання полягає в тому, щоб на основі Конституції України визначити основні конституційні обов'язки громадян України, шляхи їх реалізації кожною людиною, шляхи підвищення громадянами своєї правової культури.

План

1. Конституційні обов'язки громадян України.

2. Обов'язок дотримуватися Конституції та законів України.

3. Обов'язок особи поважати державні символи.

4. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».

5. Обов'язок сплачувати податки і збори.

6. Обов'язок берегти природу, культурну спадщину, відшкодовувати завдані збитки.

7. Єдність прав та обов'язків громадян.

Завдання класу

- На основі Конституції України визначте основні конституційні обов'язки громадян України.

Прогнозовані відповіді:

- ст. 68 – неухильно дотримуватися Конституції та законів України, не посягати на права, свободи, честь та гідність інших людей;

- ст. 65 – шанувати державні символи України;

- ст. 65 – захищати вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України;

- ст. 67 – сплачувати податки та збори, встановлені законом;

- ст. 66 – не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки.

Творчі групи отримують нові завдання, що стосуються питання дотримання Конституції й за¬конів України та шанування державних символів України.

Запитання групам

Група 1

- Що означає дотримуватися законів і Конституції України?

Після обговорення учні вказують на те, що виконання цієї вимоги забезпечує можливість побудови правової держави. Незнання законів не звільняє особу від юридичної відповідальності. Кожному гарантується право знати свої права та обов'язки. Обов'язок кожного–не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей.

Група 2

- Що ви знаєте про державні символи України?

(До державних символів України, згідно зі ст. 20 Конституції України, належать синьо-жовтий Державний прапор України, малий Державний герб України (щит із зображенням тризуба), знак княжої держави Володимира Великого і Державний гімн України – національний гімн на музику М.Вербицького.)

Група З

- Що ви знаєте про історію затвердження Державного гімну України?

Група 4

Що відчуває людина, коли звучить гімн її країни?

(Коли людина слухає гімн своєї країни, то вона переживає почуття гордості за вітчизну, прагнення своєю працею принести користь суспільству, відбувається духовне єднання особи з нацією)

Звучить Державний гімн на музику М.Вербицького.

Вчитель звертає увагу учнів на те, що, згідно з Кримінальним кодексом України, неповага до Державного герба або Державного прапора карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк, або штрафом.

Після цього учні зачитують ст. 65 Конституції України, у якій ідеться про обов'язок громадянина захищати вітчизну.

Завдання групам

Група 1

- На основі підручника (п. 29 с. 326–327) назвіть основні правові акти, які регламентують питання діяльності Збройних Сил України.

(Порядок забезпечення захисту країни врегульовано спеціальними законами України: «Про оборону України», «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 р. і «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992р.

Вказується на те, що ці закони визначають принципи воєнної доктрини України – позаблоковість, нейтральність, миролюбність, без'ядерність – та призначення Збройних Сил – захист незалежності, територіальної цілісності й недоторканності України.)

Група 2

- Що включає в себе загальний військовий обов'язок?

Учні працюють з текстами законів про Збройні Сили України.

Група З

- На які категорії поділяються громадяни відповідно до військового обов'язку?

Учні працюють із текстом Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».

Група 4

- Назвіть обов'язки громадян, придатних до проходження військової служби.

Висновок. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» створює юридичні підстави для виконання громадянами України положень ст. 65 Конституції України про захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Повторення і узагальнення знань з теми відбувається у вигляді дискусії. Учням пропонуються наступні запитання.

1. Чи правомірний вислів «Чи потрібно служити в армії?»?

2. Що дає армія молодій людині?

3. Що ви знаєте про альтернативну службу?

4. Що, на ваш погляд, слід змінити в українській армії, щоб вона приваблювала юнаків?

Обговорюючи ці питання та аргументуючи свої думки і судження, учні відзначають, що служба в Збройних Силах України є обов'язком людини, який має правовий статус. Армія допомагає молодій людині стати фізично розвиненою, дає змогу опанувати ту чи іншу спеціальність, вчить людину долати життєві труднощі, формує вміння орієнтуватися у складних, незвичних умовах, цінувати такі поняття, як чесність, сміливість, готовність прийти на допомогу товаришеві.

Чинне законодавство передбачає можливість заміни військової служби альтернативною (з релігійних мотивів). Учні вказують на те, що армія повинна постійно вдосконалюватися: вести боротьбу з позастатутними відносинами, «дідівщиною», поступово наближатися до контрактної професійної армії. Учні усвідомлюють нерозривність прав і обовязків, їх взаємодію у реальному життілюдини.

Вчитель підбиває підсумки уроку, відзначає позитивні й негативні моменти роботи учнів у групах. Відзначає учнів, які працювали активно і старанно, звертає увагу на тих, що були не досить активними під час уроку, оголошує оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати проект звернення Президента України з приводу дбайливого ставлення до природи та культурної спадщини.

Пальчик А., учитель Садківської СЗШ, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Пальчик А. Конституційні обов'язки громадян України Основи правознавства. 9 клас / А. Пальчик // Історія України. –2004. – №47. – С. 30-32.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -