Конспект уроку на тему: «Адміністративне право та адміністративні правопорушення»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з поняттям адміністративного права, адміністративного правопорушення та стягнень, що застосовуються за їх вчинення; визначити особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх; розвивати вміння розв'язувати юридичні завдання з використанням нормативно-правових актів; виховувати правову культуру учнів; розкривати особливості відповідальності за порушення адміністративного законодавства; правомірно діяти і захищати свої права, використовуючи правові можливості і механізми адміністративного права; розвивати вміння працювати з джерелами інформації.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати правовідносини, регульовані адміністративним правом; визначати адміністративні правопорушення, адміністративний проступок та наводити приклади; знати та розуміти принципи адміністративного стягнення щодо неповнолітніх; аналізувати правові ситуації стосовно адміністративних правопорушень; усвідомлювати наслідки недотримання вимог закону.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з елементами уроку практикуму.

Основні поняття: адміністративне право, адміністративна відповідальність, адміністративний проступок, адміністративні стягнення.

Обладнання: витяги з Кодексу про адміністративні правопорушення, роздавальний матеріал з правовими ситуаціями; підручник, таблиця «Види адміністративних проступків», Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.12.1984 р.; презентація та мультимедійна дошка.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Що таке трудовий договір? Хто його укладає?

2. Яка стаття КЗпПУ забороняє залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні? Відповідь обґрунтуйте? (ст. 192)

3. Як законодавство регулює працю неповнолітніх? Скільки годин триває робочий тиждень підлітка 14-16 та 16-18 років? (24, 36 годин відповідно)

4. Яка тривалість щорічної основної відпустки, яка надається неповнолітнім особам? (31 календарний день)

5. Назвіть галузі права, з якими ми вже познайомились?

6. Що таке правовідносини?

Учитель. Сьогодні на уроці ми розглянемо нову галузь права – адміністративне право. Що б ви хотіли дізнатися про адміністративне право?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метод «Мозковий штурм»

Коли тюрми порожні, коли на східцях судів росте трава, – це означає, що державою керують. (Іспанська народна мудрість)

1. Як ви розумієте це висловлювання? Поясніть його, спираючись па знання про функцію, завдання та організацію державної влади.

2. У чому полягає особливість взаємозв'язку між державою та адміністративним правом?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Адміністративне право регулює відносини, які виникають у сфері державного управління. Адміністративне право – це сукупність правових норм, які встановлюються і забезпечуються державою з метою регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності. Термін «адміністративне» у перекладі з латини означає «управління». Норми адміністративного права містять у собі засоби, способи та прийоми, за допомогою яких здійснюється правовий вплив на предмет адміністративного права. До таких засобів передусім належать засоби імперативного характеру – зобов'язання, заборони та адміністративного примусу. У державному управлінні застосовують і методи дозволу, які забезпечують дотримання й охорону громадського порядку. Адміністративне право допомагає здійснювати захист особистості, прав та свобод людини, громадянина, благополуччя населення, захист суспільної моралі, навколишнього середовища, порядок встановлення державної влади та безпеки суспільства та суспільних відносин від адміністративних правопорушень та попередження їх.

Адміністративне правопорушення – це протиправна, провинна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність. (Учні записують термін)

Робота у квартеті

Визначте, які з правовідносин є адміністративними.

1-ша ситуація. Група підлітків розпивали спиртні напої в громадському місці.

2-га ситуація. У заповідному місці нарядом міліції були затримані люди, які ловили рибу там.

3-тя ситуація. Головний санітарний лікар міста попередив своїм наказом менеджера Палацу спорту про порушення санітарних норм якості води у басейні під час карантинних заходів щодо профілактики епідемії грипу у місті.

4-та ситуація. Комісія із захисту прав споживачів попередила супермаркет щодо недотримання належних умов зберігання продуктів харчування, що спричинило зниження якості продукції.

Висновок. Тільки за наявності складу адміністративного правопорушення особа, яка його вчинила, може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Фактичною підставою для настання адміністративної відповідальності є скоєння правопорушення та наявність його повного складу за можливості застосування примусу та нерівності сторін в окремих ситуаціях щодо відносин, які регулюють адміністративне право.

Адміністративний проступок – протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Бесіда

1. Що таке правопорушення? На які види вони поділяються залежно від ступені небезпеки? (Проступки і злочини)

2. Що таке злочин? На які види поділяються правопорушення залежно від виду правовідносин? (Кримінальні, дисциплінарні, цивільно-правові та адміністративні)

Види адміністративних проступків

Особа, яка вчинила адміністративний проступок, підлягає адміністративній відповідальності, що настає з 16 років.

Практикум

Учні об'єднуються в малі групи, та кожна група отримає свою ситуацію для обговорення.

Розгляньте ситуацію та дайте їй правову оцінку. Визначте вид правопорушення та охарактеризуйте склад правопорушення; визначте, чи має місце адміністративне правопорушення та хто має бути притягнутий до відповідальності.

Завдання 1. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, громадянин М. (29 років) вимагав від водія автобуса змінити маршрут. На зауваження водія та пасажирів відповідав брутальною лайкою.

Завдання 2. Громадянка, поспішаючи на роботу, перейшла дорогу на червоний сигнал світлофора. Розгляньте ситуацію і дайте її правову оцінку. Визначте вид правопорушення та охарактеризуйте склад правопорушення.

Завдання 3. Десятикласник, якому виповнилося 16 років, протягом півроку відмовляється отримувати паспорт громадянина України. При цьому він посилається на те, що не має потреби в отриманні документа, а отже, й наміру отримати громадянство іншої держави, але не може пояснити, чому саме.

Завдання 4. Громадянин, не маючи дозволу відповідних органів, установив охорону біля озера, розташованого поблизу села. Свої дії місцевим жителям громадянин пояснив тим, що він має намір вирощувати в озері рибу з метою продажу, а необхідні документи, які нададуть йому право робити це на законних підставах, він підготує найближчим часом. Який вид адміністративного стягнення має бути застосовано до громадянина відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?

Робота з документами та твердженнями

Адміністративний арешт призначається тільки судом на термін до 15 діб. Адміністративний арешт не можна застосовувати до ряду осіб: до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 12 років, неповнолітніх, інвалідів І та II груп, а також до військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

Запитання

1. Що є основним в цьому тлумаченні адміністративного арешту?

2. Які зміни та пропозиції ви внесли б до тлумачення даного положення?

3. Які є додаткові адміністративні стягнення?

4. Чи можна за одне адміністративне правопорушення накласти додаткове стягнення?

Робота з нормативно-правовими актами

На основі статей 23-32 Кодексу про адміністративні правопорушення проаналізуйте основні види адміністративних стягнень:

- попередження;

- штраф;

- конфіскація предмета, який став об'єктом адміністративного правопорушення;

- позбавлення спеціального права;

- виправні роботи;

- адміністративний арешт та інше.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон»

1. Чому адміністративні правопорушення можуть стати першим кроком до більш серйозних правопорушень? Обґрунтуйте свою точку зору.

2. Висловте власну думку щодо небезпечності адміністративних правопорушень.

3. Які додаткові заходи впливу щодо неповнолітніх ви, як законодавець, впровадили б у практику?

Бесіда

1. Дайте визначення адміністративного права.

2. Що становить предмет адміністративного права?

3. Дайте визначення адміністративного правопорушення.

4. Хто може бути суб'єктом адміністративного правопорушення?

5. Назвіть основні види адміністративних стягнень?

6. Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх?

7. Із власного досвіду наведіть приклади адміністративних правопорушень.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ ТА РЕФЛЕКСІЯ

Вправа «Продовж речення»

- Сьогодні ми дізналися...

- Зараз я можу орієнтуватися в основних положеннях законодавства щодо адміністративних правопорушень...

- Я думаю, що...

- Моє особливе ставлення...

- Думаю, що результатами нашої роботи...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Ознайомитись зі ст. 184 Кодексу України про адміністративні правовідносини і визначити, яку відповідальність нестимуть батьки у разі вчинення їхніми дітьми адміністративного проступку.

4. Придумати правову ситуацію про адміністративну відповідальність та підібрати додаткову інформацію з цього питання в Інтернеті, ЗМІ.

5. Запропонувати заходи з профілактики адміністративних правопорушень серед неповнолітніх.

Скрипник В. В., ЗОШ № 18, м. Шахтарськ, Донецька обл.

Скрипник В. В. Адміністративне право та адміністративні правопорушення. Правознавство. Практичний курс. 9 клас / В. В. Скрипник // Історія та правознавство. –2012. – № 34-36. – С. 57-58.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ