Конспект уроку на тему: «Фінансове право України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Знайдіть юридичні помилки та виправте їх

Бюджетні відносини в Україні регламентовані Бюджетним кодексом України від 21 червня 2004 р. Цей кодекс дає визначення основних термінів, які використовують у сфері податкових відносин.

Бюджетна, система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим.

Державний бюджет України затверджується Кабінетом Міністрів України, а місцеві бюджети – виконавчими комітетами, які й контролюють їх виконання.

Сукупність фінансових ресурсів, які зосереджено у бюджетах усіх рівнів, утворює бюджетні ресурси України.

Джерелами бюджетних ресурсів є платежі господарських організацій та доходи від фізичних і юридичних осіб тощо.

Бюджетний процес – це регламентований державними органами порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи.

Доходи бюджетів поділяються на доходи Державного бюджету України, доходи бюджету АРК і доходи місцевих бюджетів.

Видатки Державного бюджету витрачаються лише на цілі й у межах, визначених законом про Державний бюджет України, а кошти бюджету АРК та місцевих бюджетів – лише на цілі й у межах, визначених відповідними комітетами.

Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні та видатки розвитку. Видатки розвитку – це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку. Поточні видатки – це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства тощо.

Державний бюджет забезпечує необхідними коштами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також міждержавних відносин. Касове виконання бюджетів здійснюється установами Державного банку.

Бюджетний період починається і закінчується 1 січня певного року.

Відповідь

Бюджетні відносини в Україні регламентовані Бюджетним кодексом України від 21 червня 2004 р. (2001 р.). Цей кодекс дає визначення основних термінів, які використовуються у сфері податкових (бюджетних) відносин.

Бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим (бюджет Автономної Республіки Крим є місцевим бюджетом як і обласні, районні, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування, якими є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань).

Державний бюджет України затверджується Кабінетом Міністрів України (Верховною Радою), а місцеві бюджети – виконавчими комітетами (місцевими радами), які й контролюють їх виконання.

Сукупність фінансових ресурсів, які зосереджені в бюджетах усіх рівнів, утворює бюджетні ресурси України.

Джерелами бюджетних ресурсів є платежі господарських організацій та доходи (податки) з фізичних і юридичних осіб тощо.

Бюджетний процес – це регламентований державними органами (законодавством) порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи.

Доходи бюджетів поділяються на доходи Державного бюджету України, доходи бюджету АРК і доходи місцевих бюджетів.

Видатки Державного бюджету витрачаються лише на цілі та у межах, визначених законом про Державний бюджет України, а кошти бюджету АРК та місцевих бюджетів – лише на цілі та в межах, визначених відповідними комітетами (радами).

Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні та видатки розвитку. Видатки розвитку (поточні видатки) – це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку. Поточні видатки (видатки розвитку) – це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого, невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства тощо.

Державний бюджет забезпечує необхідними коштами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також міждержавних відносин. Касове» виконання бюджетів здійснюється установами Державного (Національного) банку.

Бюджетний період починається і закінчується 1 січня певного року (починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року).

Тести до теми

1. Державний бюджет України розробляється:

А Бюджетним комітетом Верховної Ради України;

Б Кабінетом Міністрів України;

В Міністерством фінансів України;

Г Рахунковою палатою Верховної Ради України.

2. Бюджет України приймають:

А законом;

Б постановою;

В указом;

Г розпорядженням.

3. Відповідно до законодавства місцевим податком в Україні є податок:

А на прибуток підприємств;

Б з реклами;

В плата за землю;

Г на додану вартість.

4. Загальну ставку податку з доходів фізичних осіб з 2007 р. встановлюють у розмірі ... (%):

А 10;

Б 13;

В 15;

Г 17.

5. Кошти, отримані від інших органів державної влади на безоплатній основі, називають:

А доходи бюджету;

Б трансферти;

В іпотека;

Г збори.

6. Вид юридичної відповідальності, який нестиме особа за умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах:

А адміністративна;

Б цивільно-правова;

В кримінальна;

Г господарська.

7. Укажіть види бірж, що діють в Україні.

А Товарна;

Б фондова;

В акціонерна;

Г грошова.

8. Об’єктами оподаткування фізичних осіб є ... :

А доходи у вигляді заробітної плати;

Б доходи з відшкодувань;

В авторські винагороди;

Г страхові виплати.

9. Встановіть відповідність між термінами та їхнім змістом.

1) Податки

2) Бюджет

3) Бюджетний устрій

А кошти, що їх спрямовують на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом

Б організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками

В план формування та використання фінансових устрій ресурсів, необхідних для функціонування держави протягом бюджетного періоду

Г обов'язкові відрахування від прибутків фізичних і юридичних осіб до бюджету держави

10. Встановіть послідовність стадій бюджетного процесу.

А Прийняття закону про Державний бюджет України;

Б розгляд проекту в комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради України;

В доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповідь міністра фінансів України;

Г парламентські слухання з питань бюджетної політики.

11. Класифікуйте податки і збори залежно бід їхнього розміру (величини) від найменшого до найбільшого.

А Податок з доходів фізичних осіб;

Б податок з реклами;

В податок на додану вартість;

Г процент на депозит (вклад) у банк.

12. Класифікуйте місцеві й загальнодержавні збори.

1) Місцеві

2) Загальнодержавні           

А збір за спеціальне використання природних ресурсі

Б збір за право проведення кіно- і телезйомок

В збір на обов'язкове соціальне страхування

Г готельний збір

Відповідь

1 Б; 2 А; З Б; 4 В; 5 Б; 6 В; 7 А, Б; 8 А, В; 9 1) Г, 2) В, 3) Б; 10 1) Г, 2) Б, 3) В, 4) А; 11 1) Б, 2) Г, 3) А, 4) В;. 12 1) Б, Г, 2) А, Б.

Михальова С. В., ЗОШ з профільним навчанням № 22, м. Краматорськ, Донецька обл.

Михальова С. В. Фінансове право України. Курс «Правознавство». 11 клас / С. В. Михальова // Історія та правознавство. – 2011. – № 7. – С. 11-12.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ