Конспект уроку на тему: «Конституція – основа моєї держави»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з особливостями конституції як Основного Закону; засадами української Конституції; охарактеризувати основні гілки влади нашої держави та їх значення: розвивати уміння в учнів розрізняти органи державної влади та наводити приклади; виховувати учнів в дусі патріотизму.

Обладнання: Конституція України, схема «Поділ державної влади в Україні», портрети П. Орлика. М. Грушевського.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Скажіть мені, будь ласка, що є основними символами нашої держави? (Гімн, прапор, герб) А що таке Конституція?

Конституція – це документ, який є першорядним і найважливішим документом нашої Держави.

Отже, як ви зрозуміли тема нашого сьогоднішнього уроку «Конституція – основа моєї держави».

1. Поняття «Конституція». Історія її створення та значення

Учитель. Слово «конституція» в перекладі з латини означає «устрій», «установлення». Згодом так став називатися звід основних законів держав. За часів давньоримської імперії важливі державні акти іменувалися конституціями. 1710 р. гетьман Пилип Орлик розробив «Пакти та Конституції законів та вільностей Війська Запорозького», який часто називають Конституцію Пилипа Орлика. Зміст цього документа був досить демократичним, але реальної сили він не набув, оскільки, ставши гетьманом, П. Орлик жив у вигнанні.

Давайте поміркуємо

Як ви гадаєте, чому для держави так важливо мати свою Конституцію?

Відповіді учнів

Конституція визначає головний порядок у державі та права її громадян.

Учитель. Так, наш світ підпорядковується певним законам: є закони природи, які визначають життя на Землі, є закони Божі – закони найвищої моралі, що допомагають нам розрізняти добро і зло. А є державні закони – правила існування в суспільстві, яких мають обов’язково дотримувати всі громадяни тієї чи іншої країни.

Запитання

1. Як ви вважаєте, чи могла б людина існувати поза цими законами?

2. Яким би було її життя?

Учні висловлюють свої думки.

Учитель. Кожна держава має свою Конституцію і вважає її найціннішим документом. У цьому документі закладено основу держави – її суспільні й національні цінності, життєво важливі права та свободи громадян.

Конституція – це Основний Закон держави, який установлює життя суспільства й державного устрою, що має найвищу юридичну силу. Конституція – це гордість країни, день її прийняття вважається великим святом. Скажіть, що вам відомо про Конституцію України. Коли вона була прийнята?

Учень. Конституція України – звід головних законів нашої держави, її було прийнято 28 червня 1996 року.

Учитель. Шлях становлення української державності був тривалим і тернистий. Отже, й історія нашої Конституції також тривала. А бере вона початок ще з часів Київської Русі.

Повідомлення учня

Учень, який отримав випереджальне завдання дослідити шлях становлення Конституції від часів Київської Русі, виступає з повідомленням.

Ось таким довгим, складним і тернистим був шлях створення Конституції.

Робота з підручником за методом «Мікрофон»

Учні мають опрацювати текст підручника на с. 40 (Правознавство (практичний курс) : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. – К.: Ґенеза, 2009), назвати особливості Конституції України.

Робота в групах

Розбившись на групи, учні працюють над нормами Конституції, які закріплюють характеристику держави.

1-ша    група – ст. 1;

2-га     група – ст. 3-5;

3-тя     група – ст. 8.

2. Будова Конституції

Учні разом з учителем з'ясовують структуру Конституції, яка складається з преамбули (вступу), 14 розділів, 15-й розділ – це перехідні положення, 161 статті.

Учитель. Таким чином, ми з вами з’ясували, що таке «Конституція» та її значення для держави, якою була історія її створення, у чому полягають особливості Конституції як Основного Закону.

Також учителю варто повідомити учням про рішення Конституційного Суду України від 30.09.10 р. стосовно визнання Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. таким, що втратив чинність, і повернення до редакції Конституції України 1996 р.

3. Поділ державної влади в Україні

Згідно з Конституцією України (ст. 6) державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (учні розглядають схему на с. 43 підручника, замальовують її в зошити, заповнюючи пропуски).

Завдання

1. Як ви вважаєте, з якою метою здійснюється поділ державної влади?

2. Назвіть органи, які належать до усіх 3 гілок влади.

3. Назвіть завдання кожної гілки влади.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Семафор»

Визначте, до яких гілок влада належать наведені у переліку органи влади.

1. Конституційний суд (Судова).

2. Президент України (Жодна з гілок).

3. Міністр фінансів України (Виконавча).

4. Верховна рада України (Законодавча).

5. Київська міська державна адміністрація (Виконавча)

6. Дунаєвецька міська рада (Виконавча)

7. Військовий суд Вінницького гарнізону. (Судова)

Правовий диктант

1. Конституція в перекладі означає «закон». (Ні)

2. Конституція була прийнята 28 червня 1996 р. (Так)

3. Конституція містить 18 розділів? (Ні)

4. Чи має Конституція найвищу юридичну силу? (Так)

5. Чи існують у Конституції перехідні положення? (Так)

6. Розроблений П. Орликом документ мав назву «Пакти та Конституції законів та вільностей Гетьманської України»? (Ні)

7. Державна влада в Україні поділяється на 2 гілки. (Ні)

8. Чи належить Верховна Рада до законодавчої влади? (Так)

9. Чи приймає Верховна Рада фінансовий план держави? (Так)

10. Чи належить Конституційний суд України до виконавчої влади? (Ні)

11. Чи належить президент України до судової гілки влади? (Ні)

12. Згідно з Конституцією Україна є суверенною і незалежною державою. (Так)

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель. Сьогоднішній урок був присвячений Конституції України. І закінчити його я хочу словами видатного українського мислителя В‘ячеслава Липинського, який усе своє життя присвятив розбудові української державності. «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути». Ви – громадяни України, вам належить її майбутнє. Саме вам утілювати в життя мрії і сподівання попередніх поколінь. Можливо, хтось із вас також стане творцем Конституції України – додасть нову важливу статтю до цього головного документа країни.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 6 підручника.

2. Записати назви розділів Конституції; зазначити кількість статей у кожному розділі.

Чорна О. С. Конституція – основа моєї держави. Практичне право. 9 клас / О. С. Чорна // Історія та правознавство. – 2011. – № 16-18. – С. 11-12.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -