Конспект уроку на тему: «Правове регулювання відносин у галузі освіти»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: формування правових компетенцій неповнолітніх; розвиток вмінь працювати з інформацією, ставити задачі, виробляти план (дій, робити висновки; навичок роботи в групі; правове виховання.

Форма уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи: технології розвитку критичного мислення.

Обладнання: дошка, матеріал для створення наочного по- сібника.

Засоби: статут гімназії, адаптований текст юридичних доку- ментів, роздавальний матеріал для створення наочного посібника.

Форми роботи: індивідуальна, групова.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: опрацьовувати нормативні акти, що діють у галузі освіти; знатимуть права та обов'язки суб'єктів правовідносин в освіті; розрізнятимуть рівні освіти, види освітніх закладів; працювати з навчальним текстом; робити висновки, представляти відповідь групи; захищати свої права.

ХІД УРОКУ

І. СТАДІЯ ВИКЛИКУ

Фронтальне опитування за темою «Освіта»

1. Що таке освіта?

2. Який рівень освіти є обов’язковим в нашій країні?

3. У чому полягають функції освіти?

4. Якими є принципи державної політики в галузі освіти?

Учитель оголошує тему уроку й звертається до особистого досвіду учнів. Учитель пропонує учням відповісти на такі питання:

1. За що я вдячний школі?

2. За що я ображаюсь на школу?

Кожен учень працює індивідуально на окремому листочку, записує по три фрази на кожне із питань, індивідуальні відповіді учнів не озвучуються.

Далі учні об’єднуються в групи. Кожна група після обговорення індивідуальних відповідей презентує відповідь групи на запропоновані питання. Відповідь групи оформлюється, вивішується на дошці й озвучується.

Постановка навчальної задачі

Відносини в освіті в нашій країні регульовано Конституцією України, законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу та середню спеціальну освіту». Конституцією України проголошується право громадян України на освіту. У чому сутність права на освіту? Види загальноосвітніх закладів? Права й обов’язки суб’єктів освітянських правовідносин? Рівні освіти? Відповіді на ці та інші питання ми знайдемо в законі «Про освіту».

II. СТАДІЯ ОСМИСЛЕННЯ

Робота по групах з текстом підручника й адаптованим юридичним текстом

Групи працюють за таким алгоритмом:

1. Прочитати текст.

2. Коротко, тезами, сформулювати відповідь на питання.

3. Оформити відповідь групи на аркуші ватману.

4. Закріпити ватман на дошці.

5. Виступ групи.

6. Сформулювати й записати 3 основних принципи реформування сучасної школи (на думку учнів).

1-ша група. Сутність права на освіту (витяги із закону «Про освіту»).

2-га група. Види загальноосвітніх закладів (підручник).

3-тя  група. Права й обов’язки учасників освітнього процесу: учнів, батьків, вчителів (підручник, витяги із закону «Про освіту», статут Веселівської районної різнопрофільної гімназії).

4-та група. Експерти.

Презентація відповідей груп

Групам ставлять запитання, група-експерт відповідає на питання. Якщо у групи-експерта на уроці немає відповіді на питання, то це буде їх домашнім завданням.

III. СТАДІЯ РЕФЛЕКСІЇ

Кожна група формулює три чи більше принципів реформування школи (наприклад: акцент на профільне навчання в старших класах, увагу до особистості учня, до його потреб та інтересів, можливість реального захисту своїх прав та ін.). Передбачено, що принципи будуть рекомендованого характеру і їх реалізація дозволить уникнути негативного ставлення до школи. Розроблені на уроці принципи можна порівняти з основними тенденціями розвитку освіти в сучасному світі.

Далі вчитель пропонує кожному учню підвести підсумок власної роботи на уроці. Учитель підбиває підсумок уроку, виставляє оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Написати есе «Якби я був міністром освіти...»

3. Домашня група – опрацювати Статут гімназії, створити інформаційний буклет.

Гушуляк С.В., Веселівська районна гімназія, Запорізька обл.

Гушуляк С. В. Правове регулювання відносин у галузі освіти. Практичне право. 9 клас / С. В. Гушуляк // Історія та правознавство. – 2011. – № 10. – С. 26.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -