Конспект уроку на тему: «Місцеве самоврядування та місцеві органи виконавчої владі в Україні»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: з'ясувати особливості організації влади на місцях, її роль, соціальну і правову природу; познайомити учнів із системою органів місцевого самоврядування в Україні та її повноваженнями; допомогти учням усвідомити значення діяльності кожного громадяинна для місцевого самоврядування; виховувати повагу до законодавства та законоправної поведінки.

Завдання:

1. Визначити аспекти сутності місцевого самоврядування.

2. 3'ясувати ролъ місцевого самоврядування у розбудові демократичної держави.

3. Формувати поняття «місцеве самоврядування», «територіальна громада».

4. Розвивати вміння самостійно працювати з нормативно-правовими документами.

5. Сприяти розвитку особистості учнів .шляхом формування правового мислення.

Очікуванні результати:

1. Оперувати поняттями «місцеве самоврядування», «територіальна громада».

2. Складати схему «Система органів місцевого самоврядування та їх компетенція».

3. Набувати вміння працювати в групах.

4. Скласти есе «Компетенція міського голови» (до 1 стор.).

Основні поняття: «місцеве самоврядування», «територіальна громада».

Обладнання: таблиці «Аспекти сутності місцевого самоврядування», «Поняття та принципи місцевого самоврядування в Украіні», «Правові основи місцевого самоврядування в Україні», «Система місцевого врядування в Україні», «Органи самореапізації населення: статус та завдання», «Повноваження органів місцевого самоврядування».

Інформаційні джерела: Конституція України (ст 140, 141, 142, 144), Европейська хартія місцевого самоврядування» (1985 р.), Закон України «Про місцеве самоврядування» в Україні» (21.05.1997 р., ст. 5, 25, 42.); Законопроект про територіальний устрій України (Основні положення, висвітлені в ході обговорення на Рівненщині).

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь з елементами комунікативно- діалогової моделі навчання.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЙНО- ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель. Давайте уявімо, що ми з вами живемо в невеличкому містечку, назвемо його «Щасливе». Як і в кожному містечку, тут, є свої проблеми. Спробуємо проаналізувати одну з них. Міська рада через засоби масової інформації повідомила про намір побудувати у центрі міста, неподалік від залізничної станції та річки, цех із виготовлення лаку та фарб. На думку міської ради, це підприємство дасть змогу поповнити міський бюджет, створити 300 робочих місць для мешканців містечка, розвинути мережу магазинів з реалізації продукції, знизити ціни на хімічно-будівельні товари для населення:

Однак до міської ради почали звертатись як окремі громадяни, так і групи мешканців, які виступали проти будівинцтва:

- молодіжна екологічна організація;

- група жителів центральної частини міста;

- підприємець, який має магазин з продажу хімічно-будівельних матеріалів.

Поміркуйте над питаннями:

1. Від кого залежить розв'язання цього питання?

2. Якими є дії жителів містечка, організацій з приводу вирішення цього питання?

3. Прокоментyйте вислів: «Демократія пропонує правити кожному з нас, інакше кажучи, всі ми маємо владу втручатися в суспільні справи». (Х. Ортега-і-Гассет - іспанський філософ і публіцист XVIІІ ст.)

Учитель. Як бачимо, місцеве самоврядування є основою демократичного ладу в нашій державі, і це доводить стаття 7 Основного Закону, яка гарантує і визнає місцеве самоврядування.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ЙОГО МЕТИ, ЗАВДАНЬ, ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ІІлан уроку

1. Понятгя «самоврядування», «територіальні громади».

2. Правова основа місцевого самоврядування в Україні.

3. Органи місцевого самоврядування та їх компетенція.

Учитель. Які асоціації у вас викликає слово «самоврядування»?

Назвіть органи самоврядування у нашому навчальному закладі?

Слово самоврядування легко зрозуміти, адже воно походить від слів «урядувати, керувати самому». Самоврядування було відоме до виникнення держави.

Завдання: продовжити перелік.

Першою самоврядною організаціею була: первісна громада, античні міста, .. .

Теорію місцевого самоврядування започаткувало магдебурзьке право, і це було відтворено у ст 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування, яка зафіксувала факт самостійності громади щодо держави.

Цивілізована, демократична держава неможлива без дієвого місцевого самоврядування. Спробуємо довести це, спираючись на правову основу місцевого самоврядування (Діти отримують інформаційні пакети завдань.)

Робота в групах

І-а група: за допомогою таблиці-схеми (додаток 1), зробленої на основі Конституції України, та таблиці «Поняття та принципи місцевого самоврядування в Україні» з'ясувати:

- Як громадяни України реалізують право на самоврядування?

- Які існують обмеження цього права?

- Чим визначаеться право на самоврядування та які його гарантії?

- Як захищається це право?

- Які гарантії держави?

- Чим регулюється це право?

- Дайте визначення поняття «місцеве самоврядування»?

ІІ-а група: у вигляді схеми-таблиці зобразити систему місцевого самоврядування в Україні та її компетенції (додаток 2).

Під час підготовки використайте слова-підказки: територіальна громада; сільська, селищна, міська ради; сільський, селищний, міський голови; виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; районна, обласна ради; органи самоорганізації населення.

ІІІ-я група: опрацювати законопроект про територіальний устрій України.

Які зміни і пропозиції з його удосконалення були запропоновані на Рівненщині?

Учитель. Підіб'ємо підсумки нашої роботи в групах.

Після виступу І групи учні записують у зошити:

- Визначення місцевого самоврядування.

- Ознаки місцевого самоврядування згідно із Законом «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. здійснюється територіальною громадою;

2. визначає матеріальну і фінансову основу;

3. органи місцевого самоврядування приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території;

4. територіальною основою є село, селище, місто;

5. суб'єктами виступають територіальні колективи, громади, органи місцевого самоврядування.

Повернемось до питання щодо ситуації навколо містечка «Щасливе».

Назвіть тут орган місцевого самоврядування ... , суб'єкти місцевого самоврядування ... , територіальну громаду ... .

ІІ-а група, використовуючи схему-таблицю, розповідає про систему місцевого самоврядування та їі компетенції. Учні записують у зошитах:

Створюються жителями (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах, сільські, селищні комітети).

Створюються для задоволення соціальних, культyрних, побутових потреб.

Беруть участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку даної території (сільський комітет, вуличний квартальний комітет, комітет мікрорайону, будинковий комітет).

ІІІ-я гpyпa. Під час обговорення законопроекту про територіальний устрій України на Рівненщині було запропоновано, щоб базовим рівнем територіального устрою залишалась громада, але було внесено зміни у статус адміністративно-територіальних одиниць. Відповідно наше місто матиме статус не обласного, а районного, більше повноважень належатиме міським радам; необхідно розширити права громад.

Після виступу ІІІ-ї групи вчитель пропонує дати відповіді на питання:

1. Які зміни пропонує цей законопроект щодо адміністративно-територіального поділу?

2. Яка ваша думка щодо законопроекту?

Висновки учні записують у зошити.

Учитель. Давайте повернемось до проблеми, що виникла в містечку «Щасливе». Ми бачимо, як місцева громада бере участь у діяльності органів місцевого самоврядування - вистyпає із зверненням до міської ради, вносить пропозиції, влаштовує обговорення. Отже, можна зробити висновок, що місцеве самоврядування є формою залучення громадян до участі в управлінні як місцевими, так і державними справами, а тому сприяє реалізації основних засад демократії на місцевому рівні.

На дошці фіксуємо підтвердження тези «місцеве самоврядування - демократія кожному громадянину»:

- самостійність у вирішенні питань;

- добровільне об'єднання;

- обрання представницьких органів;

- виконавчі функції;

- opгани самоорганізації;

- власна компетенція, фінан майно.

IV. ПІДБИТГЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Назвіть основні понятгя теми

Що включає в себе система органів місцевого самоврядування?

Назвіть повноваження органів місцевого самоврядування?

V. ОЦІНЮВАННЯ

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 1-9 глави С. 261-270, підручника В. С. Журавського, засвоїти терміни і поняття.

2. Написати твір-есе на тему «Компетенція міського голови».

3. Усно відповісти на запитання С. 271 підручника.

Література:

1. Конституція України.-К.: Україна, 1996.

2. Основи правознавства: Підруч. для учнів 9 кл. / Ред. І. Б. Усенка. – К.:Перун, 2003. - С. 239-247.

3. Основи правознавства: Підруч. для учнів 9 кл. / Ред. І. І. Котюка. –К.: Генеза, 2002. - С. 152-154.

4. Основи правознавства: Підруч. для учнів 9 кл. / Ред. В. С. Журавського. - К.: Юридична думка, 2004. - С. 261-269.

5. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права у схемах і таблицях: Навчальний посібник. - Ужгород: Закарпаття, 2005. - С. 486-497.

6. Коляда І. А., Булда А. А. Основи правознавства 9 кл.: Методичний посібник для вчителів. - К.: А.С.К,  2000. - С. 80-82.

7. Фідря О. Г«Процес формування компетенції учнів // ІВШУ. - 2005. - №4.            -

Додатки

Додаток 1

Мета: приведення українського законодавства у відповідність до Європейської Хартії  про місцеве самоврядування, що ратифікована Верховною Радою України.

Саме органи місцевого самоврядування забезпечують участь людини у державних справах – як головний принцип демократії.

Застосування цих норм – умова інтеграції до Європи.

Суть: адміністративно-територіальні одиниці:

- регіон – (об’єднання районів + міста = 750 тис. населення);

- район – (об’єднання громад для забезпечення спільних інтересів 120 тис. жителів; міста-райони не входять до складу районів);

- громади – базовий рівень територіального устрою (одне або декілька поселень за умов 5 тис. населення);

Ліквідація місцевих, районних державних організацій, передача їх функцій місцевим радам.

Кожна громада має власний бюджет. За кожним рівнем місцевого самоврядування закріплюється відповідний перелік коштів.

Додаток 2

Куценко С. О., учитель ЗОШ № 5 м. Рівне

Куценко С. О. Місцеве самоврядування та місцеві органи виконавчої владі в Україні 9 клас / С. О. Куценко // Історія та правознавство. – 2006. – № 4. – С. 21-24.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ