Конспект уроку на тему: «Сім'я та шлюб»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з основами сімейного права, поняттями шлюб, сім'я, порядком реєстрації шлюбу, правами та обов'язками подружжя; підвести учнів до розуміння важливості знання та дотримання норм сімейного права; виховувати повагу до людей старшого покоління; розвивати вміння аналізувати нормативні документи, використовувати їх для розв'язання правових ситуацій, виховання громадянських якостей особистості.

Обладнання: Конституція України, витяги із Сімейного кодексу України, схеми «Підстави належності до сім'ї», «Умови шлюбу», таблиці «Особисті і майнові права подружжя», таблиця самооцінки, підручник Наровлянського О.Д. Правознавство. Практичний курс 9 клас (К.: Грамота, 2009).

Основні поняття: сім'я, шлюб, подружжя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Епіграф: Щасливою є та людина, яка щаслива у себе дома. Л Толстой

ХІД УРОКУ.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Націлити дітей на розгляд завдань уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Учитель показує учням малюнок, де зображені чоловік, жінка та діти, і запитує в учнів, що вони бачать на малюнку. Діти відповідають, що вони бачать сім'ю. Учитель продовжує розповідь і наголошує на тому, що в житті кожної людини сім’я посідає особливе місце. У сім’ї зростає дитина, і з перших років свого життя вона засвоює норми людських стосунків, все, що притаманне родині. Сімейне життя вимагає набагато більшого, ніж просто відносини з однокласниками, знайомими і друзями.

Гра «Асоціації»

Кожен учасник висловлює свою думку про те, з чим у нього асоціюється поняття «сім’я» та «шлюб». Учитель записує на дошці ці асоціації.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Тема нашого уроку «Сім’я та шлюб».

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що таке сім'я та шлюб

Учитель. Шлюб та сім’я протягом багатьох століть були невід’ємними елементами соціальної структури будь-якого суспільства. Вони вважаються фундаментальними соціальними інститутами, які забезпечують відтворення та стійкість людського суспільства. Були часи, коли сім’ї не існувало. Люди жили у первісному стаді. Все було спільним, у тому числі й діти. Але ті часи минули. Сім’я існує вже тисячі років. І всі прекрасно знають, що краще жити в сім’ї, ніж без неї. Згідно зі ст. 51 Конституції України, «шлюб добровільний, рівноправний сімейний союз жінки і чоловіка. Кожний з подружжя має рівні права та обов’язки в шлюбі та сім’ї».

Сім’я – спільне проживання осіб, яке ґрунтується на шлюбі або кровній спорідненості, пов’язане спільним побутом та взаємною відповідальністю. Один і з подружжя за певних обставин (навчання, робота, догляд за батьками, лікування) може проживати окремо.

Робота зі схемою

Використовуючи схему «Підстави приналежності до сім’ї» (підручник с. 123), визначити підстави для виникнення сім’ї.

Робота з підручником

Учитель пропонує дітям знайти в підручнику визначення «сім’я» та «шлюб» (с. 122-123) та опрацювати витяг із Сімейного кодексу України.

Думки мудрих

Поясніть, як ви розумієте наведені висловлювання.

1. Одружитися взагалі-то не важко, важко бути одруженим. Унамуно

2. Щасливою є та людина, яка щаслива у себе дома. Л. Толстой

Працюємо з таблицею

Сім’я – це первинне об’єднання людей, засноване на кровному родстві. Використовуючи запропоновані приклади, дайте відповідь на запитання: «Чи є це сім’єю?» і заповніть таблицю.

№ прикладу

Склад сім’ї

Підстави сімейних зв’язків

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Марія Іванівна – вдова, живе зі своєю дочкою у гуртожитку підприємства, на якому вона працює.

Оксана та Олег – подружжя. У них немає дітей. Вони живуть самостійно, винаймаючи квартиру.

Івану Івановичу 49 років, він ніколи не перебував у шлюбі, місяць тому всиновив трирічну дитину.

У Тетяни та Петра двоє дітей. У них немає свого житла, вони живуть із батьками.

Вікторія та Семен познайомились 3 роки тому і вже рік живуть разом, винаймаючи разом квартиру.

2. Порядок укладання шлюбу

Історія права

Абориген Австралії стає холостим, лише сказавши дружині: «Пішла».

Робота в малих групах

Визначити умови, які, на думку учнів, необхідні для реєстрації шлюбу, або умови, за яких не допускається шлюб.

На основі таблиці «Умови шлюбу» (див. табл.), яка вивішена на дошці, перевірити пропозиції учнів, порівнявши їх.

Робота з фотографіями

1. Розглянути фотографії в підручнику на с. 125 та визначити, що об’єднує їх та що різнить.

2.Висловити думку, яка реєстрація шлюбу необхідна з точки зору закону, яка з них (чи обидві) відповідають закону.

Розв'язання правової задачі

Іванов подав до РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу з Петровою. Через декілька днів до РАЦСу прийшла Козлова та попросила не реєструвати шлюб Іванова, оскільки вона та Іванов проживають уже декілька років разом; усі сусіди, знайомі вважають їх чоловіком та дружиною, хоча шлюб не зареєстрований.

Дайте правовий аналіз ситуації. Чи зміниться ваше рішення, якщо виявиться, що у Іванова та Козлової є спільна дитина?

Відповідь:

Ці правовідносини належать до сімейного права, і основним документом, що врегульовує ці відносини, є Сімейний кодекс України.

Шлюб – сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у державних органах реєстрації актів цивільного стану.

Прохання Козлової не реєструвати шлюб Іванова з Петровою є неправомірним, тому що Козлова з Івановим не перебували в зареєстрованому шлюбі, адже Сімейний кодекс України передбачив таку ситуацію у статті «Одношлюбність», що свідчить, що чоловік (жінка) не може перебувати у декількох зареєстрованих шлюбах. А якщо шлюб Козлової та Іванова не був зареєстрованим, то прохання Козлової є неправомірним.

Якщо у Козлової та Іванова є спільна дитина, то це ситуацію стосовно шлюбу не змінить, а Іванов просто буде утримувати дитину, тобто: сплачувати аліменти у твердій грошовій сумі у частці від доходу.

Але аліменти встановлюють, враховуючи:

- стан здоров’я і матеріальний стан дитини;

- стан здоров’я і матеріальний стан платника (Іванова);

- наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина.

3. Права та обов'язки подружжя

Учитель. Після укладення шлюбу у подружжя з’являються щодо одне одного певні права та обов’язки, їх регулює Сімейний кодекс України. їх поділяють на особисті (немайнові) і майнові. Зараз в Україні лише незначна частка шлюбів укладається з одночасним укладенням шлюбного договору (на відміну від ряду країн Західної Європи та Америки), що в подальшому (в разі припинення шлюбу) призводить до багаторічних судових суперечок щодо майна подружжя. Шлюбний договір може регулювати виключно питання матеріального характеру і не стосується особистих немайнових прав подружжя.

150 євро щомісячно сплачуватимуть щомісячно І жінкам в Німеччині з 2013 р., якщо вони самостійно виховуватимуть дитину до трьох років. Тут лише 13,5 % дітей відвідують дитсадки. В Україні 15 % дітей від декількох місяців до двох років перебувають в яслах, діти віком 3-6 років, що відвідують дитячі садки, становлять 60 % {За матеріалами // Фокус. – 2008. – № 45)

Робота в групах

За розповіддю учителя учні 1-ї групи записують у зошиті «Особисті немайнові права подружжя», 2-ї групи – «Майнові права подружжя». Після чого учні обговорюють записане.

До особистих немайнових прав подружжя слід віднести:

- право на материнство (дружина має право народити дитину);

- право на батьківство (відмова жінки народити дитину може бути причиною розірвання шлюбу);

- право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток (мають рівне право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку);

- право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності (мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок і уподобань);

- право дружини та чоловіка на зміну прізвища (мають право при реєстрації шлюбу зберегти дошлюбні прізвища, змінити на прізвище іншого або приєднати до свого прізвища прізвище другого з подружжя);

- право дружини та чоловіка на розподіл обов’язків (мають право розподілити обов’язки в сім’ї);

- право дружини та чоловіка на особисту свободу і на припинення відносин (мають право на вибір місця свого проживання, мають право припинити шлюбні відносини); право на спільне вирішення питань у житті сім’ї (мають однакові права щодо вирішення сімейних проблем).

Майнові права, що виникають у подружжя щодо одне одного після укладення шлюбу, являють собою права щодо майна, яке нажито у шлюбі: право непрацездатного чоловіка (жінки) на аліменти; права, що виникають у зв’язку з укладеними подружжям майновими договорами (дарування, позики, купівля-продажу). При цьому слід розрізняти майно, що належить особисто чоловікові або дружині (одяг, взуття, посуд), і майно, що належить за правом спільної власності. Подружжя має рівні права володіння, користування спільним майном і розпоряджається ним за спільною згодою.

На подружжі лежить обов’язок турбуватися про сім’ю. Це означає, що дружина та чоловік зобов’язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами родини на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. Чоловік зобов’язаний утверджувати в сім’ї повагу до матері, а дружина зобов’язана утверджувати в сім’ї повагу до батька.

Шлюб створює для подружжя й особливий особистий обов’язок – не вступати в інші шлюбні правовідносини під час дії раніше укладеного шлюбу. Особа має право перебувати одночасно у багатьох цивільних, трудових, адміністративних й інших правовідносинах, але не може перебувати в кількох шлюбних правовідносинах.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання для повторення й обговорення:

1.На яких підставах створюється сім’я?

2. Що таке шлюб і хто має право його укладати?

3. Де реєструються шлюби?

4. Які права та обов’язки ви запам’ятали?

VI. РЕФЛЕКСІЯ

Учні здають таблиці самооцінки, які вони отримали на початку уроку та заповнили наприкінці, щоб учитель зміг побачити, як діти засвоїли тему.

Зміст діяльності

Оцінка

1.

Поведінка на уроці

 

2.

Необхідність даної теми для мого розвитку

 

3.

Емоційний стан

 

4.

Рівень сприйняття теми

 

5.

Самооцінка роботи

 

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиваючи підсумки уроку, учитель наголошує, що знання норм сімейного права дозволяє уникнути прикрих проблем і непорозумінь, які часом заважають спокійному існуванню сім’ї, а також на тому, що більшість норм сімейного права тісно пов’язані з нормами моралі, спираються на них і підкріплюють їх.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал §17 підручника.

2. Учитель пропонує, користуючись Сімейним кодексом України, розглянути і визначити шляхи розв’язання ситуацій в підручнику на с. 128-129

3. Написати твір-есе на одну із тем:

- «Для чого люди створюють сім’ї?»

- «Міцна сім’я – основа громади, суспільства».

- «Традиції та цінності моєї сім’ї».

Ткаченко H. М., Амвросіївська ЗОШ № 6, Донецька обл.

Ткаченко H. М. Закони в житті твоєї сім’ї. Курс «Практичне право». 9 клас / Н. М. Ткаченко // Історія та правознавство. – 2011. – № 7. – С. 25-28.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -