Конспект уроку на тему: «Конституційні права та обов’язки громадян у Конституції України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Конспект уроку для класів різного рівня підготовки

Високий і достатній рівень

Середній і низький рівень

Мета: розвивальна: розвивати уміння коментувати юридичні тексти, вміння застосовувати юридичні знання для аналізу конкретних життєвих ситуацій; уміння здійснювати свої законні права й свободи на практиці; виховна: показати тісний взаємозв'язок конституційних прав і обов'язків, виховувати потребу в правомірній поведінці в юридично значущих ситуаціях, потребу давати оцінку вчинків людей, власних дій з позиції права.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: урок-міркування з елементами практичної роботи.

Мета: розвивальна: розвивати уміння читати й розуміти юридичні тексти, уміння застосовувати юридичні знання для аналізу конкретних життєвих ситуацій; виховна: показати тісний взаємозв'язок конституційних прав І обов'язків, виховувати потребу давати оцінку вчинкам людей, власних дій з позиції права.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: бесіда.

ХІД УРОКУ

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання

Порівняти поняття «особистість», «людина», «громадянин».

Термінологічна розминка

Ланцюжком назвати підстави для набуття громадянства України та підстави для його припинення. Оцінювання кольоровими картками.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Для чого нам потрібно громадянство?

2. А якщо на території України будуть порушуватися права людини громадянина іншої країни?

3. Права людини поширюються на усіх, хто на законних підставах перебуває на території України, а права громадянина – тільки на громадян певної держави.

4. У якому документі зафіксовано наші права?

5. У Конституції України записані права людини чи громадянина?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Конституційні права й свободи людини й громадянина

Робота з юридичним документом

Розподілити статті Розділу 2 Конституції по групах прав, заповнивши таблицю

Права й обовязки

Права людини (статті Конституції)

Права громадянина (статті Конституції)

Громадянські (особисті, фізичні)

21,23,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

21, 23, 24, 25

Політичні

40

36, 37, 38, 39, 40

Економічні

41, 42, 43, 44

43 (2)

Соціальні

45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

46, 49, 51, 53

Культурні

 

54

Робота над юридичними ситуаціями за методом «Прес»

Ситуації пропонуються учням, причому діти, схильні до девіантної поведінки, одержують ситуації, в яких вони або їх друзі вже потрапляли.

Обговорення й аргументація результатів роботи (умови наведено у підручнику на с. 182-183).

Робота з юридичним документом

Уміння читати й розуміти юридичні тексти

Розділ 2 Конституції України присвячений правам, свободам і обов’язкам людини й громадянина.

Основні групи прав (на дошці):

- громадянські (особисті, фізичні);

- політичні;

- економічні;

- соціальні;

- культурні.

Ознайомлення зі статтями за Конституцією або за підручником.

Робота над юридичними ситуаціями

Ситуації пропонуються учням, причому діти, схильні до девіантної поведінки, одержують ситуації, в яких вони або їх друзі вже потрапляли.

1-ша ситуація розглядається з використанням прийому «Акваріум»; 2-3-тя – самостійно.

Обговорення й аргументація результатів роботи (умови наведено у підручнику на с. 182-183).

2. Механізм реалізації й захисту прав і свобод

Бесіда

1. Що необхідно, щоб права були реалізовані в реальному житті?

2. Наведіть приклади нормативних актів, що захищають права й свободи, декларовані Конституцією.

3. Яким чином ми можемо захистити наші права, якщо вони порушені?

4. Статті 29, 55-64 2 розділу Конституції описують юридичні (правові) гарантії захисту наших прав.

1) Пригадайте, хто здійснює контроль за дотриманням прав людини на території України.

2) Як ви вважаєте, ці статті стосуються лише громадян нашої держави чи будь-якої людини, що перебуває на законних підставах на території України?

Бесіда

Яким чином ми можемо захистити наші права якщо вони порушені?

Статті 29, 55-64 2 розділу Конституції описують юридичні (правові) гарантії захисту наших прав.

1) Пригадайте, хто здійснює контроль за дотриманням прав людини на території України.

2) Як ви вважаєте, ці статті стосуються лише громадян нашої держави чи будь-якої людини, що перебуває на законних підставах на території України?

3. Конституційні обов'язки громадян України

Учитель. Якщо хтось має права, це значить, що існує хтось, хто зобов’язаний забезпечити захист цих прав.

Які статті Конституції України говорять про обов’язки? Називаючи їх, не забувайте указати групу, до якої цей обов’язок належить.

1) громадянські – 51, 23, 26, 68;

2) політичні – 65;

3) економічні – 67;

4) культурні – 66.

- Що буде, якщо громадянин не виконує свої конституційні обов’язки?

На підставі Закону України «Про загальний воєнний обов’язок й військову службу» та Закону України «Про невоєнну (альтернативну) службу» зараз в Україні існує служба за призовом, контрактна й альтернативна служба. На строкову службу можуть бути покликані юнаки віком від 18 до 25 років, придатні за станом здоров’я. Проте у багатьох випадках їм може бути надане відтермінування призову.

Повідомлення учня

Підстави для відтермінування призову.

Учитель. Які статті Конституції України говорять про обов’язки? Називаючи їх, не забувайте указати групу, до якої цей обов’язок належить.

1) громадянські – 51, 23, 26, 68;

2) політичні – 65;

3) економічні – 67;

4) культурні – 66.

- Що буде, якщо громадянин не виконує свої конституційні обов’язки?

Розповідь вчителя про Закон України «Про загальний воєнний обов’язок й військову службу» та Закон України «Про невоєнну (альтернативну службу».

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Варто цей етап уроку використати для відпрацювання навичок роботи з нормативно-правовими актами.

Завдання

Аналіз ситуацій щодо призову на строкову службу (на картках).

Прийом «Зворотне оцінювання»

Учні ставлять оцінку вчителеві

- Я ставлю..., оскільки довідався...

- Я ставлю.., оскільки не довідався ... (уміння розмірковувати, аргументувати свою позицію, аналізують матеріал, що вивчався протягом уроку).

Зауваження на адресу вчителя мають бути обґрунтованими, клас також має висловитися, оскільки цьому віку притаманне загострене почуття справедливості

Прийом «Волейбол»

Учні по черзі називають терміни або цифри, пов’язані з темою уроку, а також визначають того, хто має надати відповідь. Учитель може брати участь у грі для активізації або виступати в якості судді.

Оцінювання відбувається за допомогою кольорових карток.

Бесіда

1. Що нового я дізнався на уроці?

2. Чи корисний він був для мене?

VI. ОЦІНЮВАННЯ

Під час виставляння оцінок враховується активність учнів.

Під час виставляння оцінок враховується активність учнів, кількість і колір отриманих карток.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Видається на аркушах для економії часу. За на явності часу завдання обговорюються.

1. Опрацювати відповідний матеріал за підручником.

2. Права і свободи, декларовані Конституцією, не є вичерпними (ст. 22). Але навіть ті, що є, не завжди мають правовий механізм реалізації, гарантію в конкретному нормативному акті. Наведіть приклади. Знайдіть у Конституції права, які держава декларує, але не гарантує відповідними нормативно-правовими актами. Запишіть ці приклади в зошит.

3. Знайти 2-3 статті у ЗМІ про успішну боротьбу правовими засобами за свої права і свободи.

1. Опрацювати відповідний матеріал за підручником.

2. Знайдіть інформацію про відтермінування призову до армії. Назвіть відповідні статті Закону України «Про загальний воєнний обов’язок й військову службу» та Закону України «Про невійськову (альтернативну) службу».

3. Розподілити статтю 2 Розділу Конституції по групах прав, заповнивши таблицю.

Права й обовязки

Права людини (статті Конституції)

Права громадянина (статті Конституції)

Громадянські (особисті, фізичні)

 

 

Політичні

 

 

Економічні

 

 

Соціальні

 

 

Культурні

 

 

1) Зверніть увагу, чи збігаються права людини й громадянина.

2) Які збігаються, а які – ні?

3) Як ви думаєте, чому?

Щербакова Т. М., ЗОШ № 50, м. Севастополь

Щербакова Т. М. Конституційні права та обов’язки громадян у Конституції України. Практичне право. 9 клас. / Т. М. Щербакова // Історія та правознавство. – 2011. – № 16-18. – С. 13-15.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -