Конспект уроку на тему: «Політичні права та свободи громадян України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з політичними правами, їх закріпленням в Конституції України; формувати поняття «політичні партії»; розвивати в учнів уяву, вміння логічно мислити, виступати перед аудиторією, зв'язно, послідовно і доказово викладати матеріал з правових проблем; виховувати в учнів потребу в активній політичній позиції та почуття відповідальності за долю держави.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Конституція України, таблички з назвами політичних партій, газети «Крок вперед» та «Шлях у майбутнє».

Поняття: право на об'єднання в політичні партії, право брати участь в управлінні державними справами, у виборах та референдумах.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Робота в парах

Прокоментуйте положення Конституції України ст. 22:

-  «Права і свободи людини і громадянина не є вичерпними».

- «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані».

- «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту або обсягу існуючих прав і свобод».

На основі ст. 55 Конституції України змоделюйте схему захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні і в системі міжнародних правових механізмів.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення експертів і завдання учням

Вислухавши повідомлення експертів з питань конституційного права, поясніть:

1. На яку категорію осіб поширюються політичні права і свободи?

2. Чому вони поширюються тільки на громадян держави?

3. Яке головне призначення політичних прав і свобод?

4. Назвіть основні політичні права і свободи громадян України.

Учитель. Політичні права і свободи опосередковують взаємовідносини особи і держави, особи і органів державної влади, особи і органів місцевого самоврядування, а також особи і політичних партій та громадських організацій. Тому ці права і свободи притаманні, як правило, лише громадянам. України, тобто на іноземних громадян та осіб без громадянства вони не поширюються.

Політичні права і свободи – це гарантовані державою можливості особи брати участь у державному і громадському житті шляхом участі у здійсненні державної впади та місцевого самоврядування.

За Конституцією України політичні права і свободи – це:

- право брати участь в управлінні державними справами;

- право на участь у всеукраїнському і місцевих референдумах;

- право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати у визначений законом термін обґрунтовану відповідь на нього;

- право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей;

- право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщати органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування;

- свобода слова; право на вільне висловлення своїх поглядів і переконань.

Після повідомлень експертів учні відповідають на поставлені і записані на дошці запитання.

Народ творить конституцію, і лише народ може її змінити. Це витвір власної волі людей, і він живе лише цією волею. Джон Маршалл

Робота з таблицею «Об'єднання громадян»

Учитель. Конституція України гарантує громадянам право об’єднуватися в політичні партії та громадські організації. Порядок створення і діяльності об’єднань визначено Законами України «Про об’єднання громадян» «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Про політичні партії в Україні».

Законом передбачено два типи об’єднань – політичні партії і громадські організації – незалежно від того, яку офіційну назву вони оберуть (рух, асоціація, спілка тощо). їх розрізняють за метою і порядком створення, процедурою реєстрації, правами {див. таблицю).

Вибори

Учитель. А зараз ми станемо учасниками виборчої кампанії, яка складатиметься з таких етапів: передвиборчої агітації, виборів, оголошення результатів і підбиття підсумків. У нас є представники політичних партій, які братимуть участь у виборах, та секретар виборчої комісії для підрахунку голосів. Ви бачите газети та агітаційні матеріали, підготовлені партіями.

Вислухавши агітаційні промови та розглянувши агітаційні матеріали, вам необхідно проголосувати за одну із політичних партій, яка прагне пройти в парламент. Зробіть свій вибір свідомо, пам’ятаючи, що від нього залежить ваше майбутнє не менше ніж на п’ять років. Під час прес-конференції ви можете задати членам політичних партій свої запитання.

(Всі етапи виборчої кампанії слід чітко регламентувати, не допускаючи перевищення дозволеного часу. Дві групи учнів отримали на минулому уроці завдання підготувати передвиборчі програми, настінну агітацію, газети своїх партій, обрати голову партії, підготуватись відповідати на можливі питання опонентів.)

Учні, члени політичних партій, виступають зі своїми програмними положеннями, рекламують та захищають їх з метою здобуття більшості голосів.

Приклади передвиборчих виступів

1. Я, (прізвище, ім’я, по батькові), голова Партії об’єднаних реалістів. Вважаю, що саме наша партія, прийшовши до влади, зможе якнайповніше реалізувати ваші сподівання, втілити в життя ваші мрії про якісну, добру освіту.

Ми вважаємо, що для поліпшення якості освіти в нашій країні, у нашій гімназії потрібно:

1) збільшити видатки на освіту до 15 % державного бюджету (з цією метою слід ввести обов’язковий шкільний податок з юридичних осіб – платників податків);

2) зменшити кількість учнів у класах до 15 осіб, що сприятиме частішому опитуванню, а значить, кращої якості знань;

3) ввести в розклади шкіл проведення парних уроків по 40 хв, пара – 1 год 20 хв, що теж сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу, а значить, поліпшенню знань і зменшенню кількості домашніх завдань (це теж важливо);

4) починаючи з 8-го класу ввести в школах професійну орієнтацію, щоб кожен учень, спираючись на особистісні характеристики та враховуючи реалії сучасної економіки і своєї сім’ї, міг вже в школі обрати вірну професію;

5) з метою залучення учнів до самоврядування, до управління загальношкільними справами щорічно обирати президента і віце-президента учнівського колективу;

6) залучати учнів старших класів до розробки статутів своїх навчальних закладів.

Наші програмові положення ви можете прочитати в газеті «Крок вперед». Голосуйте за нашу Партію об’єднаних реалістів!

2. Я, (прізвище, ім’я, по батькові), у передвиборчій кампанії представляю «Об’єднання незалежних утопістів». Вважаю, що саме в нашій програмі ви знайдете відповіді на найгостріші питання в сучасній освіті. Саме наше Об’єднання, прийшовши до влади, дасть вам ту освіту, про яку мріють сьогодні тисячі учнів та їх батьків!

Ми введемо:

1. безкоштовне навчання на всіх рівнях – від початкової школи до вузу;

2. вільне відвідування уроків починаючи з 9-го класу;

3. вільний вибір навчальних предметів починаючи з 9-го класу. Саме цього – свободи і демократії – на вистачає сучасній школі. Вчителі і батьки мордують дітей уроками, змушуючи гнути спину над підручниками, що, як відомо, псує осанку і погіршує колір обличчя, особливо у дівчат. Тому:

а) вважаємо за необхідне ліквідувати 12-бальну систему оцінювання знань і ввести двобальну: «добре» і «відмінно»;

б) забезпечувати кожного учня на вищому рівні всіма необхідними канцелярськими товарами;

в) виплачувати всім учням стипендії за навчання.

Голосуйте за «Об’єднання незалежних утопістів»!

Читайте нашу газету «Шлях у майбутнє»!

У майбутнє разом з незалежними утопістами!

Прес-конференція

Учасники – голова кожної політичної партії, учні класу.

Приклади запитань

1. Чому ви називаєтесь об’єднанням, а не політичною партією?

2. Чи всі громадяни мають право вступити до вашої партії?

3. З яких джерел ви збираєтесь фінансувати витрати на придбання канцелярських товарів та стипендії учням?

Вибори

Кожен учень отримує виборчий бюлетень, у якому повинен зробити відмітку напроти назви тої політичної партії, яку він обирає, і опустити цей бюлетень в скриньку для голосування (бюлетені та скриньки підготовлені учнями заздалегідь).

Підрахунок голосів та оголошення результатів виборів.

Підсумки

Як ви оцінюєте результати голосування? Чому перемогла       партія? Які аргументи передвиборчих програм партій вам видались найбільш переконливими? Що таке популізм? Чому не варто довіряти популістським гаслам? Як не розчаруватись у своїх політичних кумирах?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Можливість громадянина брати участь в управлінні державою забезпечено його політичними правами. Ці права потрібно не лише знати, але й вміти ними користуватися.

Виставлення оцінок.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати §16-17 (підручник І. Усенка).

2. Опрацювати, підготувати і записати в зошити по 5 запитань з вивченої теми за § 12–17 для команди-суперника.

Буцька Л. M., гімназія, м. Здолбунів, Рівненська обл.

Буцька Л. M. Політичні права та свободи громадян України. Правознавство. 10 клас / Л. М. Булацька // Історія та правознавство. – 2011. – № 16-18. – С. 19-21.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ