Конспект уроку на тему: «Класифікація прав людини»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: поглибити знання учнів про права людини,і їх класифікацію; формувати вміння працювати в групах, застосовувати набуті знання: закріпити у свідомості учнів розуміння необхідності дотримуватися прав людини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь вчителя

Основним критерієм класифікації прав людини є їх галузева приналежність. Згідно з цим виділяють такі групи прав людини:

1. громадянські (особисті) – права, що дають людині можливість захищати себе від зазіхань з боку держави або інших людей:

2. політичні – права, що дають людині можливість брати участь у політичному житті держави;

3. соціально-економічні – права, що дають людині можливість вимагати від держави забезпечення гідного рівня життя.

4. культурні – права, що дають людині можливість вільно користуватися досягненнями науки та культури.

Практичне заняття

1. Гра «Хто скоріше і точніше»? Клас розподіляється на групи. Кожна група отримує однакові картки, на яких написані права людини, які вони повинні розкласти в чотири колонки згідно із класифікацією. Перемагає та група, яка скоріше й точніше виконає завдання.

2. Групам роздається, текст «Загальної декларації прав людини». Кожна група наводить 1-2 приклади ситуацій, пов’язаних з правами людини, з тих. що підготували вдома. Інші групи пояснюють, яке право проілюстровано, до якої групи воно належить, якою статтею загальної декларації закріплене, чим обмежене чи необмежене.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Запитання

1. За яким критерієм класифікують права людини?

2. Які групи прав вам відомі?

3. Права Яких груп можуть бути обмеженими, а з яких – ні?

4. Обставини обмеження прав є об’єктивними чи суб’єктивним?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підібрати 4 ситуації, кожна з яких повинна проілюструвати, однієї з групи прав.

2. Підготуватися до презентації

Бондаренко Я. Г. Розробка теми "Уявлення про права людини". Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2008. - № 31. - С. 15-17..

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -