Конспект уроку на тему: «Сім'я та шлюб. Як закон регулює сімейні та шлюбні відносини»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: пояснити поняття «сім'я» і «шлюб», розкрити умови укладання і припинення шлюбу; називати окремі права та обов'язки подружжя, характеризувати на конкретних прикладах, використовуючи норми Сімейного кодексу України; розвивати вміння учнів аналізувати правові ситуації і пропонувати шляхи їх розв'язання, розвивати вміння роботи у групах; з документами, зі схемами; розвивати культуру спілкування; виховувати пізнавальний інтерес до норм сімейного права України.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Конституція України (28 червня 1996 року); підручник Пометун О. І., Ремех Т. О. Правознавство. Практичний курс (К., 2009); схеми: «Право особи на сім'ю», «Умови укладання шлюбу», «Державна реєстрація шлюбу», «Припинення шлюбу», «Права та обов'язки подружжя»; картки із правовими ситуаціями для розв'язання; презентація.

Основні поняття: сім'я, шлюб, Сімейний кодекс України, сімейне право.

Епіграф уроку: Кожна родина – це частина держави. Аристотель

Проблемне завдання: Чи можна вважати слова Аристотеля актуальними у наш час? Чому?

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель. Відомий філософ Аристотель говорив: «Кожна родина – це частина держави».Чи можна вважати ці слова актуальними у наш час?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Пригадайте, які літературні твори розповідають про сім'ю та родинні стосунки?

Учні називають твори «Катерина» Т. Г. Шевченка, «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка, «Кайдашева сім'я» І. Нечуй-Левицького, «Хазяїн», «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого, «Роксоляна» О. Назарука та ін.

Оголошення теми уроку                                        

Учитель. Як ви вже, мабуть, здогадалися, темою нашого уроку є сім'я та шлюб, а саме «Сім'я та шлюб. Як закон регулює сімейні та шлюбні відносини».

Вправа «Гора очікувань»

На кольорових аркушах паперу напишіть, що ви очікуєте сьогодні від уроку, що нового з цієї теми хотіли б дізнатися, потім приклеїте до підніжжя зображеної гори, а в кінці уроку визначимо, що вдалося. Обирають групу учнів-юристів, які оцінюватимуть відповіді своїх однокласників.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання

1. Що таке сім'я та шлюб?

2. Як укласти і припинити шлюб?

3. Які права та обов'язки має подружжя?

Вивчення нового матеріалу відбувається одночасно з презентацією за питаннями уроку, аргументаціями власного бачення учнями правових питань з теми, вирішенням правових ситуацій.

1. Що таке сім'я та шлюб?

Учитель. Сімейне право України – це галузь права, що врегульовує сімейно-шлюбні та прирівняні до них відносини.

Сімейне право врегульовує засновані на шлюбі, спорідненості, усиновленні, опіці, піклуванні, прийнятті на вихованні дітей, особисті немайнові та майнові відносини, що виникають між членами сім'ї або за їхньою участю.

Законодавство про сім'ю становлять:

- Конституція України;

- Конвенція ООН про права дитини 1989 року;

- Загальна декларація прав людини 1948 року;

- Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року, який набув чинності з 01 січня 2003 року;

- Міжнародні    пакти    про    права    людини 1986 року;

- Закони України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та інші;

- Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок укладання шлюбного контракту»;

- інші нормативно-правові акти.

Сімейний кодекс України регулює три групи правовідносин

- Сімейні відносини (майнові та особисті немайнові) між подружжям, батьками й дітьми та іншими родичами.

- Несімейні, але прирівняні до них відносини (усиновлення, опіки, піклування тощо).

- Відносини з приводу реєстрації актів цивільного стану (народження, усиновлення, зміни прізвища, імені та інше).

Метод «аналіз правової ситуації»

Життя кожної людини починається в сім'ї. Проаналізуйте ситуації і визначте, чи є особи, зазначені в них, сім'єю. Свою відповідь обґрунтуйте.

1. Дарина і Дмитро одружилися. Поки що вони проживають з батьками Дарини.

2. Бабуся виховує онука – сина своєї доньки, яка трагічно загинула.

3. Валентина Іванівна усиновила хлопчика з дитячого будинку.

(Кожна пара осіб вважається сім'єю.)

- На якій підставі у цих ситуаціях йдеться про сім'ю?

Учитель. Сім'я створюється внаслідок укладання шлюбу, на підставі кровного споріднення, усиновлення та інших законних підставах. Споконвіку основною функцією сім'ї було продовження роду й виховання дітей. Сучасні юридичні документи називають сім'ю природним й основним осередком суспільства і вважають, що виховання дитини в сім'ї є таким, що відповідає її інтересам.

Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя (ст. 2 СКУ).

У ситуаціях сімейного життя досить важко визначити, чи належно батьки поводяться з дітьми, адже сімейні відносини регулюються не лише правовими нормами; на них впливають звичаї, традиції, релігійні приписи.

Сім'я відіграє важливу роль у житті кожної людини, оскільки саме в сім'ї народжуються і виховуються діти, а згодом вони створюють власні сім'ї.

Сім'я – це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Учні записують поняття у зошити.

Бесіда

1. Із якою метою люди створюють сім'ю?

2. Який статус маєте ви у сім'ї?

3. Які соціальні ролі виконують люди в сім'ї?

Робота з Конституцією

Знайдіть у II розділі Конституції статті, що підтверджують гарантії з боку Української держави щодо захисту інтересів сім'ї. (Ст. 24, 32, 48, 51, 52, 63 та інші.)

Метод «Прес»

Як ви вважаєте, хто може створити сім'ю? (Особа, яка досягла шлюбного віку; яка народила дитину, незалежно від віку; особа віком з 14 років, якій суд надав право на шлюб, коли це відповідає її інтересам.)

Однією з підстав створення сім'ї є шлюб (у перекладі – «обіцянка»).

Бесіда

1. Що розуміють під шлюбом?

2. Які ознаки має шлюб?

3. Як ви вважаєте, з якого віку закон повинен дозволити укладати шлюб?

Шлюб– це сімейний союз чоловіка і жінки, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжя можуть укласти шлюбний контракт.

Повідомлення учня

Учень виступає з повідомленням про порядок укладання шлюбного контракту.

Метод «Прес»

Як ви вважаєте, чи доцільно укладати шлюбний контракт? Чому?

Робота в групах

Учитель. Щоб детальніше ознайомитися з порядком та умовами укладання і припинення шлюбу; окремими правами та обов'язками подружжя, вирішувати правові ситуації, об'єднаємося у групи по 4-5 учнів. Будемо працювати за картками і схемами / таблицями з Сімейного кодексу України. Час на роботу – 5 хв. Керівники груп керують активністю учасників своєї групи.

1-ша група. Порядок укладання шлюбу

Опрацювати с. 102 -103 підручника та статті 22, 24, 25 Сімейного кодексу України.

Запитання

1. Які обов'язкові умови укладання шлюбу передбачає Сімейний кодекс України?

2. Які особи вважаються зарученими?

3. Як відбувається державна реєстрація шлюбу?

4. У яких випадках державна реєстрація шлюбу відбувається раніше, ніж за 1 місяць від дня подання заяви?

5. Чи є кохання між нареченим і нареченою обов'язковою умовою для укладання шлюбу?

2-га група. Державна реєстрація шлюбу

Опрацювати с. 103 підручника та статті 25, 26 Сімейного кодексу України.

Запитання

1. Які особи не можуть перебувати у шлюбі?

2. Які правові наслідки має відмова нареченої або нареченого від укладання шлюбу?

3. Які обставини не важливі для реєстрації шлюбу?

4. У яких випадках суд надає дозвіл на одруження неповнолітній особі?

3-тя група. Порядок припинення шлюбу

Опрацювати відповідно главу 11 Сімейного кодексу України.

Запитання

1. Які способи припинення шлюбу визначає закон згідно з Сімейним кодексом України?

2. Коли розлучення здійснюється у судовому порядку?

3. У яких випадках розірвання шлюбу відбувається в органах РАЦСу?

Правова задача

У громадянки Р. 10 грудня раптово помер чоловік від серцевого нападу. Який соціальний статус матиме ця жінка з дня смерті чоловіка? У якому порядку припинився її шлюб?

4-та група. Права та обов'язки подружжя Опрацювати с. 104 підручника та глави 6-8 Сімейного кодексу України.

Запитання

1. Які види прав та обов'язків має подружжя?

2. Які права та обов'язки подружжя Сімейний кодекс України відносить до особистих немайнових?

3. На які предмети (речі, майно) дружина і чоловік мають право особистої приватної власності, а на які – право спільної сумісної власності?

4. До одруження прізвище нареченого було Петренко, а нареченої – Черненко. Запропонуйте усі можливі варіанти прізвища для чоловіка і дружини?

5-та група. Права та обов'язки подружжя з утримання

Опрацювати с. 104 підручника, схеми та главу 9 Сімейного кодексу України.

Запитання

1. Хто з подружжя має право на утримання?

2. У яких випадках один із подружжя має право вимагати сплати аліментів на своє утримання?

3. За яких обставин чоловік або жінка не будуть отримувати аліменти?

Розв'язання правових ситуацій

6-та група

Віктор і Людмила познайомилися 1 березня і того ж дня вирішили подати заяву до РАЦСу про бажання укласти шлюб. Чи буде дійсним їхній шлюб, якщо вони знайомі невеликий термін і фактично не знають один одного?

7-ма група

Ваші знайомі вирішили укласти шлюб за давніми правилами – обвінчатися у церкві, і звернулися до вас за порадою з цього приводу. Що ви їм скажете про правові наслідки такого вчинку?

8-ма група

Дідусь, вітаючи з днем народження свого повнолітнього онука, оголосив, що дарує йому свій будинок. Згодом виникло непорозуміння: після смерті дідуся про свої права на це житло заявили інші родичі. Що забув зробити дідусь, щоб уникнути такої ситуації?

2. Як укласти і припинити шлюб?

Умови укладання шлюбу

- Досягнення шлюбного віку: для жінки – 17 років, для чоловіка – 18 років.

- За заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

- Вільна згода жінки та чоловіка на шлюб.

- Одношлюбність.

Державна реєстрація шлюбу

- Засвідчується свідоцтвом про шлюб.

- Установлена для стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя.

- Проводиться урочисто.

- Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

- Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви.

- Шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану (або в іншому місці – за заявою наречених).

- Реєстрація шлюбу через представника не допускається.

Припинення шлюбу

- Шляхом розлучення.

- Автоматично у випадку смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.

- Визнання шлюбу недійсним.

3. Які права та обов'язки має подружжя?

Принцип: рівність прав і обов'язків подружжя.

Види:

1. Особисті немайнові права та обов'язки:

- Дружина має право на материнство, чоловік має право на батьківство.

- Мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок і смаків.

- Рівне право на фізичний і духовний розвиток, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку.

- Мають право на зміну прізвища, на особисту свободу.

- Мають право на розподіл обов'язків і спільне вирішення питань життя родини.

- Зобов'язані турбуватися про сім'ю.

2. Майнові права та обов'язки:

- Мають право особистої приватної власності.

- Мають право сумісної спільної власності.

- Повинні матеріально підтримувати один одного.

- Право на укладення шлюбного договору.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Учні розв'язують правові задачі, пояснюють власну точку зору. Відповідають учні 6-8-ї груп, інші – доповнюють. Підсумовують вивчене поясненням епіграфу уроку.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Бесіда

1. Що важливого ви дізналися для себе на уроці?

2. Які знання сімейного права вам знадобляться у житті?

«Сім'я дає повноту життя, сім'я приносить щастя, але кожна сім'я є насамперед великою справою, що має державне значення» (А. С. Макаренко). Знання норм сімейного права тісно пов'язані з нормами моралі, спираються на них і доповнюють їх.

Оцінювання

Виступає група учнів-юристів, яка оцінює відповіді однокласників, аргументуючи оцінки.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати с. 100-106 підручника; повторити с. 18 «Правовідносини».

2. Підготувати кросворд або вікторину.

Література

1. Конституція України (28 червня 1996 року).

2. Журавський В. С. та ін. Основи правознавства. – К., 2004. – С. 338-350.

3. Пометун О. І., Ремех Т. О. Правознавство. Практичний курс. – К., 2009. – С. 100-106.

4. Котюк І. І. Основи правознавства. – К. , 2002. – С. 255-269.

5. Сімейний кодекс України (10 січня 2002 року).

6. Квасов В. В. Практикум з основ правознавства. – X., 2004. – С. 115-116.

Кресан А. О., ЗОШ № 10, м. Ніжин, Чернігівська область

Кресан А. О. Сім'я та шлюб. Як закон регулює сімейні та шлюбні відносини. Практичне право. 9 клас / А. О. Кресан // Історія та правознавство. – 2012. – 25. – С. 26-29.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -